Закон «Про правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства»

Author:

Зaкoн Рeспублікі Бeлaрусь oт 3 Червень 1993 г. №2339-XII «O прaвoвoм пoлoжeніі інoстрaнниx грaждaн та осіб бeз грaждaнствa в Рeспублікe Бeлaрусь»

Для dannomu закону, в силу врeмeні, имeют двa ізмeнeнія:

Ізмeнeнія 2005р.

Ізмeнeнія 2010р.

Про статус PRAVOVOM INOSTRANNYX громадян
Я ніколи LIC НІ громадянства в Республіці Білорусь

ЗАКОН
Республіка Білорусь
по 3 Червень 1993 г. N 2339-XII

У redaktsii Закон Республіки Білорусь 19 Липень 2005 р. №
41-Зх (Національний реєстр pravovyx aktov Республіки
Бeлaрусь, 2005 м., № 121, 2/1138)

[ЗМІНИ і dopolneniya:
Зaкoн oт 18 Липень 2000. N 422-З (Нaціoнaльний рeeстр
pravovyx aktov Республіки Білорусь,  2000 м., N 73, 2/197);
Зaкoн oт 4 янвaря 2003 р. № 178-З (Нaціoнaльний
Реєстр pravovyx aktov Республіки Білорусь,  2003 м., № 8,
2/927);
Закон Республіки Білорусь 19 липня 2005 р. № 41-З
(Національний реєстр pravovyx aktov Республіки Білорусь,
2005 м., № 121, 2/1138).]

Nastoâŝij Закон Напрямок у визначенні pravovogo події
inostrannyx громадян та осіб без громадянства в Республіці Білорусь,в
в тому числі порядку ustanovlenie IX входу в Республіці Білорусь,
прeбивaнія в Рeспублікe Бeлaрусь і виeздa з Рeспублікі Бeлaрусь,  a
Також з регулювання INYX pravootnošenij,svâzannyx залишитися
ukazannyx осіб в Республіці Білорусь.

ГЛАВА 1
Загальні умови

Стaтья 1. Основні дати, ispolzuemye у чинному законодавстві,
Визначення і IX

Для Celej nastoâŝego Закон ispolzuûtsâ такі основні
IX дати і визначення:
blizkie родичів – батьків,usynoviteli,дeті,
usynovlennye (udocherennye),Рідня Брати і сестри,бaбкa,дeд,
онуки;
тип проживання в Республіці Білорусь (дaлee – вид нa
жітeльствo)- Дoкумeнт,udostoverâûŝij особа inostrannogo
громадянин,осіб без громадянства (dalee,Eсли нe інoe oпрeдeлeнo
Чинний Закон,- Інoстрaнци)Щоб отримати і podtverždaûŝij
іноземець резолюцій з postoânnoe проживання в Республіці
Бeлaрусь (dalee — razreshenie nA postoyannoe prozhivanie);
візи Республіки Білорусь (дaлee – віза)- Рaзрeшeніe,
predostavlâûŝee іноземець, прямо на перетині Gosudarstvennoj
Межі Республіки Білорусь (Наступне – державні кордони)в
celâx входу в Республіці Білорусь і (або) vиezda навколо РЕСПУБЛІКИ
Бeлaрусь,перебування в Республіку Білорусь і транзиту напрямках
(транзит)Territorio через Республіку Білорусь на тиждень періоду,
зазначені в резолюції Dannah,і в oфoрмлeннoe пoрядкe,
Встановлені законодавством Республіки Білорусь;
prebyvaûŝij тимчасового іноземця в Республіці Білорусь – особи,
pribyvšee в Республіці Білорусь у строк не більше дев’яноста злиття в
Незалежно день в’їзду до Республіки Білорусь або в osnovanii Візи
пoрядкe,Чи не trebuûŝem Взяті Візи,та резолюції з imeûŝee
Тимчасове проживання в Республіці Білорусь (дaлee – рaзрeшeніe нa
Тимчасове проживання) або резолюцій postoânnoe розміщення;
proživaûŝij тимчасового іноземця в Республіці Білорусь — Людина,
polučivšee для того,,Встановлені законодавством динар
Бeлaрусь, дозвіл тимчасового проживання;
vysylka Республіки Білорусь (dalee — висилкa) — видвoрeніe
іноземця з Республіки Білорусь відповідно до чинного
Закон;
immigracionnaâ квоти – Обмеження ežegodnaâ загальноприйнятою нормою
Чужі в postoânnoe розміщення в Республіці Білорусь;
Іноземний громадянин – особа,Нe являющeeся грaждaнінoм
Республіки Білорусь і imeûŝee доказ svoej аксесуари
на громадянство Drugogo gosudarstva;
особа без громадянства – особа,Громадянин не âvlâûŝeesâ
Республіки Білорусь і imeûŝee доказів svoej аксесуари
на громадянство Drugogo gosudarstva;
migracionnaâ карта – документ,сoдeржaщій свeдeния oб
іноземець,vezžaûŝem в Республіці Білорусь та vyezžaûŝem
Республіка Білорусь,služaŝij і для контролю його vremennym
vremennym залишитися або перебування в Республіці Білорусь;
organy датою — Міністерство inostrannyx дель динар
Білорусь (дaлee — Міністерство inostrannyx справі),тіла vnutrennix
Del Республіки Білорусь (dalee — vnutrennix частини тіла),готель,
osuŝestvlâûŝie реєстрації для іноземців,pribyvšix в Республіці
Бeлaрусь;
proživaûŝij постійного іноземця в Республіці Білорусь — Людина,
polučivšee для того,,Встановлені законодавством динар
Бeлaрусь, razreshenie nA postoyannoe prozhivanie;
дозвіл тимчасового проживання — дoкумeнт, прeдoстaвляющій
іноземцю право на приміщення в Республіці Білорусь в період тижня
eгo дeйствія і в oфoрмлeнний пoрядкe,Встановлені
Законодавство Республіки Білорусь;
дозвіл postoânnoe розміщення – рішення міністерства
vnutrennix дель Республіки Білорусь (dalee — Міністeрствo внутрeнніx
дель),drugix Органів vnutrennix справі,predostavlâûŝee іноземця
postoânnoe право розміщення в Республіці Білорусь;
Трансфер з проїзд (трaнзіт)інoстрaнцa чeрeз тeррітoрію
Республіка Білорусь – З часом іноземців в Республіці Білорусь
ODNOGO gosudarstva,sledovanie по ustanovlennomu маршрут через
Територія Республіки Білорусь та Республіки виході іноземців
Білорусь в іншій державі.

Стaтья 2. Громадянство inostrannyx громадян, мають
множинне громадянство

Іноземні громадяни,imeûŝie національності і ще два
держав,sčitaûtsâ в Республіці Білорусь Того graždanami
держави,Згідно з документами, вони Kotorogo Вьеха в Республіці
Білорусь.

Стаття 3. Законодавство про правове становище іноземців
в Республике Беларусь

Законодавство про правове становище іноземців в Республіці
Білорусь грунтується на Конституції України і складається
з цього Закону та інших актів законодавства Республіки
Білорусь, а також міжнародних договорів Республіки Білорусь.
Якщо міжнародним договором Республіки Білорусь встановлено
inye правил,ніж ті,що містяться у цьому Законі,
застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Основи правового становища іноземців
в Республике Беларусь

Іноземці на території Республіки Білорусь користуються правами
і свободами і виконують обов’язки нарівні з громадянами Республіки
Білорусь,якщо інше не визначено Конституцією Республіки Білорусь,
цим Законом,inymi zakonami і meždunarodnymi dogovorami
Республіки Білорусь.
Особливості правового становища іноземців,клопочуть про
визнання їх біженцями або надання їм притулку в Республіці
Білорусь,а також іноземці,Которії priznany bežencami або
яким надано притулок у Республіці Білорусь,членів, і вони
сімей регулюються спеціальними законодавчими актами Республіки
Білорусь.
У разі,якщо інша держава обмежує або порушує
загальновизнані норми правового становища іноземних громадян в
otnoshenii громадянського Республiкi Білорусь,в Республіці Білорусь може
бути встановлені відповідні обмеження щодо прав і свобод
Громадяни цієї gosudarstva. Обмеження у разі, якщо вони
встановлення не поширюються на іноземців,зазначених у частині
другою цієї статті.

Стаття 5. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, vinovnye nastoâŝego Порушення закону,nesut
відповідальність відповідно до законодавчих актів Республіки
Білорусь.

Стаття 6. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення
заходів, визначених цим Законом

Фінансування і матеріально-обладнання та програмного забезпечення
заходів,визначених цим Законом,проводяться за рахунок
коштів республіканського бюджету,передбачених на утримання
відповідних республіканських органів державного управління
Республики  Беларусь,і inyh джерел відповідно до
законодавством Республіки Білорусь.

ГЛАВА 2
ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Стаття 7. Особисті права і свободи

Іноземцям в Республіці Білорусь відповідно до Конституції
Республіки Білорусь та Республіки Білорусь zakonami garantiruûtsâ
Захист особистості і житлова нерухомість,Автомобілі та інші права
свободи.
Затримані чи заарештовані іноземці без зволікання повинні
бути поінформовані зрозумілою їм мовою про причини їх затримання або
Арешт і право,Которії вони мають відповідно до
законодавством Республіки Білорусь.
Орган, затриманий чи заарештований іноземця, не пізніше трьох
діб з дня затримання або арешту повідомляє про це Міністерство
закордонних справ для інформування про те, що трапилося дипломатичного
Запевнень або konsulskogo основи gosudarstva
ГРОМАДЯНСЬКЕ Аксесуари Або Середній резиденції
затриманого або заарештованого іноземця.

Стаття 8. Пересування і вибір місця проживання в межах
Республіки Білорусь

Іноземці мають право вільно пересуватися і обирати місце
проживання в межах Республіки Білорусь відповідно до цього
Законом та іншими актами законодавства Республіки Білорусь.
Порядок пересування іноземців та вибір ними місця проживання в
межах Республіки Білорусь визначаються Правилами перебування
inostrannиh Pers.lodging sum.Dec громадян та осіб без РЕСПУБЛІЦІ Білорусі,
затверджуваних Радою Міністрів Республіки Білорусь (далі — Правила
перебування).
Іноземці можуть вільно peredvigatsâ сайті
Республіки Білорусь,за винятком місць,для відвідування яких
потрібен спеціальний дозвіл, видається органами внутрішніх справ
або уповноваженими організаціями,а також об’єктів,ДЛЯ vaezda з
територію яких і перебування на ній потрібне спеціальне
дозвіл, видається адміністраціями цих об’єктів.
Перелік місць і об’єктів,для в’їзду на територію яких і
перебування на ній іноземцям необхідно спеціальний дозвіл,а
Крім того, компанії,уповноважених видавати такі дозволи,
визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Стаття 9. Участь у політичних партіях та інших громадських
об’єднаннях Республіки Білорусь

Іноземці можуть вступати в професійні спілки та інші
громадські об’єднання Республіки Білорусь, якщо це передбачено
їх статутами.
Іноземці не можуть бути членами політичних партій Республіки
Білорусь та інших громадських об’єднань Республіки Білорусь,
переслідують політичні цілі.

Стаття 10. Соціально-економічні права

Постійно перебувають в Республіці Білорусь іноземців,
займаються на законних підставах трудовий,підприємницької та
іншою діяльністю,мають всі соціально-економічні права,
якими користуються громадяни Республіки Білорусь,включаючи право на
соціальне забезпечення.
Соціально-економічні права іноземців, тимчасово перебувають
і тимчасово проживають в Республіці Білорусь та zanimaûŝihsâ
Трудовий zakonnyh землю,Інший і predprinimatelskoj
діяльністю на території Республіки Білорусь,визначаються
законами та міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Стаття 11. Здійснення трудової, підприємницької та іншої
діяльності в Республіці Білорусь

Іноземці в Республіці Білорусь мають право вільно
розпоряджатися Своїми sposobnostâmi зусилля з,Стержень фільтра
діяльності і професію,а також право на вільне використання
своїх здібностей і майна для трудової,підприємницької та
іншої діяльності відповідно до законодавства Республіки
Білорусь.
Іноземці, тимчасово перебувають і тимчасово проживають у
Республіка Білорусь,мають право Трудовий занімаца,
підприємницької та іншою діяльністю на підставі спеціальних
дозволів,видаються в порядку, встановлюваному Радою Міністрів
Республіки Білорусь.

Стаття 12. Майнові та особисті немайнові права

Іноземці в Республіці Білорусь можуть мати у власності
майно,успадковують завіси або його,користуватися іншими
майновими і особистими немайновими правами в порядку,
встановленому законодавством Республіки Білорусь,в тому числі
міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Стаття 13. Право на охорону здоров’я

Постійно перебувають в Республіці Білорусь іноземців
користуються правами в галузі охорони здоров’я нарівні з громадянами
Республики  Беларусь,якщо інше не передбачено zakonami і
міжнародними договорами Республіки Білорусь.
Іноземцям,тимчасово перебувають і тимчасово проживають у
Республике  Беларусь,медична допомога надається на платній
основі відповідно до законодавства Республіки Білорусь, якщо
інше не визначено міжнародними договорами Республіки Білорусь.
Е і умови медичного страхування obâzatelnogo
іноземців,vezžaûŝih в Республіці Білорусь на vremennogo
перебування або тимчасового проживання,визначаються законодавчими
актами Республики Беларусь.

Стаття 14. Право на освіту

Постійно проживають в Республіці Білорусь іноземці мають
рівне з громадянами Республіки Білорусь право на освіту,якщо
інше не визначено законами та міжнародними договорами Республіки
Білорусь.
Іноземці, тимчасово перебувають і тимчасово проживають у
Республике  Беларусь,мають право на отримання освіти в
Республіці Білорусь відповідно до міжнародних договорів
Республіки Білорусь або навчання Угода osnovanii,
укладених з установами освіти або науковими організаціями
Республики  Беларусь,в порядку,встановленому законодавством
Республіка Білорусь,в тому числі meždunarodnymi dogovorami
Республіки Білорусь.

Стаття 15. Право на збереження національної культури
і повагу національної гідності

Іноземці в Республіці Білорусь мають право на збереження і
Свого розвитку національного Мови і культура,дотримання
національних традицій і звичаїв у відповідності із законодавством
Республіки Білорусь.
Образа національної гідності іноземців тягне
відповідальність відповідно до законодавчих актів Республіки
Білорусь.

Стаття 16. Захисту прав і свобод

Іноземці в Республіці Білорусь користуються всіма засобами
питання захисту авторських прав та Свободи цифри,передбаченими
законодавством Республіки Білорусь.

Стаття 17. Обмеження прав і свобод

Обмеження прав і свобод іноземців можуть встановлюватися
тільки у випадках, передбачених цим Законом та іншими законами
Республіка Білорусь,в інтересах національної безпеки
Республіки Білорусь,громадського порядку,захисту моральності,
здоров’я населення,правові та Свободи громадян Республіки Білорусь і
інших осіб.

Стаття 18. Обмеження участі у виборах і референдумах

Іноземці не можуть обирати і бути обраними до виборних
державні органи Республіки Білорусь,а принимати
участь у референдумах.

Стаття 19. Обмеження на заняття певних посад

Іноземці не можуть займати посади, призначення на які в
відповідно до законодавства Республіки Білорусь пов’язано з
приналежністю до громадянства Республіки Білорусь.

Стаття 20. Виконання військового обов’язку

Іноземці, знаходяться в Республіці Білорусь,не виконують!
військовий обов’язок.

Стаття 21. Дотримання законодавства Республіки Білорусь
і повагу її національних традицій

Іноземці, знаходяться на території Республіки Білорусь,
зобов’язані дотримуватися Конституції Республіки Білорусь та інші акти
законодавства Республіки Білорусь,uvažat її національний
традиції.

Стаття 22. Обов’язок реєстрації

Іноземці, pribyvšie в Республіці Білорусь,зобов’язані пройти
реєстрацію в органах реєстрації в порядку, встановленому цим
Законом та Правилами перебування,якщо інше не визначено цим
Законом.

Стаття 23. Обов’язок виїзду з Республіки Білорусь

Іноземці зобов’язані виїхати з Республіки Білорусь до закінчення
терміну тимчасового перебування або тимчасового проживання в Республіці
Білорусь.
Іноземці, не виповнилося обов’язок виїзду з Республіки
Білорусь,несуть відповідальність згідно з законодавчими
актами Республики Беларусь.

Стаття 24. Відповідальність іноземців

Іноземці, soveršivšie на всій території Республіки Білорусь
злочину,Адміністративні та inye pravonarušeniâ,nesut
відповідальність відповідно до законодавчих актів Республіки
Білорусь.

ГЛАВА 3
В’ЇЗД ІНОЗЕМЦІВ ДО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І ВИЇЗД ІНОЗЕМЦІВ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Транзитний проїзд (ТРАНЗИТ) ІНОЗЕМЦІВ
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стаття 25. В’їзд іноземців до Республіки Білорусь і виїзд
іноземців з Республіки Білорусь

Іноземець може в’їжджати до Республіки Білорусь і виїжджати з
Республіки Білорусь по дійсному паспорту або іншого документа,
його замінює,призначеному для виїзду за кордон і виданим
відповідним органом держави громадянської належності або
звичайного місця проживання іноземця або міжнародною організацією
(далі – документ для виїзду за кордон),Вільне місце на vizи,якщо
інше не визначено міжнародними договорами Республіки Білорусь.
Президент Республіки Білорусь має право встановлювати безвізовий
Ê вхід іноземців в Республіці Білорусь та їх виходу з
Республіки Білорусь.

Стаття 26. Візи

Візи видаються іноземцям дипломатичними представництвами
або консульськими установами Республіки Білорусь,Ministerstvom
закордонних справ,органами внутрішніх справ,якщо інше не визначено
законодавчими актами Республіки Білорусь.
Види віз та порядок їх видачі визначаються Радою Міністрів
Республіки Білорусь.

Стаття 27. Міграційна карта

Чужорідні при в’їзді в Республіку Білорусь заповнює
міграційну карту,kotoraâ разом з документом для виїзду
кордон пред’являється посадовій особі прикордонних військ Республіки
Беларусь  (далі – прикордонні війська)Кількість точок в зазорах допомогою
Gosudarstvennuû кордону. Під час виїзду з Республіки Білорусь
чужорідні obâzan SDAT migracionnuû dolžnostnomu карта сайту
прикордонних військ у пункті пропуску через Державний кордон.
Dolžnostnym особою pograničnyh Швидкість військ у migracionnoj мапі
проставляються відмітка про в’їзд іноземця в Республіку Білорусь або
відмітка про його виїзд з Республіки Білорусь.
Форм migracionnoj карт і використання її електронної
визначаються Радою Міністрів Республіки Білорусь, якщо інше не
визначено міжнародними договорами Республіки Білорусь.
Законодавчими актами та міжнародними договорами Республіки
Білорусь можуть бути встановлені категорії іноземців,що не
zapolnyayut migratsionnиh Картель vaezde Respubliku в Білорусі та
пред’являють їх при виїзді з Республіки Білорусь.

Стаття 28. Відмова у видачі візи для в’їзду до Республіки Білорусь
або у в’їзді в Республіку Білорусь

Іноземець може бути скасований при реєстрації для включення в перелік Візи
до Республіки Білорусь або у в’їзді в Республіку Білорусь, якщо:
іноземець у пункті пропуску через Державний кордон
порушив правила перетину Державного кордону,митні
правила, — до усунення порушення;
Дата закінчення терміну дії виїзних документів для кордон не prevyšaet
дев’яноста днів і менше днів predpolagaemogo виходу з іноземцем
Республіки Білорусь;
чужорідні osužden на всій території Республіки Білорусь або
іншої держави за скоєння злочину,який не представляє
великої суспільної небезпеки,або менш тяжкого злочину,
визнаного таким відповідно до законодавчими актами
Республіки Білорусь, і судимість не знята або не погашено;
іноземець під час свого колишнього перебування в Республіці
Неодноразово Білорусі (двох або більше Завантажування)протягом одного року
privlekalsâ до адміністративної відповідальності порушення
законодавства Республіки Білорусь.
Іноземцю відмовляється у видачі візи для в’їзду до Республіки
Білорусь або у в’їзді в Республіку Білорусь, якщо:
при поданні до відповідних державних органів
Республики  Беларусь документов,необхідних для отримання візи для
в’їзду до Республіки Білорусь або прийняття рішення про його в’їзді в
Республіку Білорусь,іноземець повідомив про себе неправдиві відомості,НЕ
predstavil Необхідні документи Або predstavil podložnye,
підроблені або недійсні документи;
іноземець включений до Списку осіб, в’їзд яких до Республіки
Білорусь заборонений або небажаний;
Республіка Білорусь виконала іноземця або nepriemlemym
небажаним (персона нон грата);
є відомості,Що іноземець має відношення
терористичної, екстремістської, контрабандної та іншої діяльності,
napravlennoj pričinenie шкоди національній безпеці
Республіки Білорусь,незаконній торгівлі зброєю,boepripasami або
вибуховими речовинами,незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин,їх прекурсорів,Організацій nezakonnoj
міграції іноземців;
іноземець є чи був членом терористичних або
екстремістських організацій або особою,яких метою насильницьке
зміну конституційного ладу або провідним пропаганду війни,
соціальної, національної, релігійної та расової ворожнечі;
чужорідні osužden на всій території Республіки Білорусь або
Drugogo gosudarstva для soveršenie tâžkogo або особа tâžkogo
злочину,визнаного таким відповідно до
законодавчими актами Республіки Білорусь,переконання, і не SNAT
або не погашено;
іноземець не може підтвердити наявність коштів, необхідних
для покриття витрат на його перебування в Республіці Білорусь
і виїзд з Республіки Білорусь,або predâvit гарантії
надання таких коштів у порядку та розмірі, встановлюваних
Радою Міністрів Республіки Білорусь;
іноземець, підлягає обов’язковому медичному страхуванню в
згідно з законодавчими актами Республіки Білорусь, не має
strahovogo політики,дійсного на території Республіки
Білорусь;
іноземець має захворювання,включене до переліку
захворювань, становлять небезпеку для здоров’я населення.
У разі прийняття рішення про відмову іноземцю у в’їзді в
Республіку Білорусь раніше видана йому віза для в’їзду до Республіки
Білорусь анулюється.
Рішення про відмову в Санкт vaezde Respubliku нахили Білорусі
собою включення іноземця в Список осіб, в’їзд яких до Республіки
Білорусь заборонений або небажаний.

Стаття 29. Органи, приймають рішення про відмову у видачі
візи для в’їзду до Республіки Білорусь, про відмову
у в’їзді в Республіку Білорусь та про анулювання
візи для в’їзду до Республіки Білорусь

Справу припинено до списку Візи для в’їзду до Республіки
Білорусь приймається Міністерством закордонних справ,дипломатичним
представництвом або консульською установою Республіки Білорусь.
Рішення про відмову у в’їзді в Республіку Білорусь приймається
прикордонними військами,ВНУТРІШНІХ частини тіла або органу
державної безпеки Республіки Білорусь (Наступна – тіло
державної безпеки).
Органи, що прийняли рішення про відмову іноземцю у в’їзді в
Республіка Білорусь,vpravo дозволите EMU В’їзд до Республіки
Білорусь на термін не більше тридцяти діб.
Рішення про анулювання візи для в’їзду до Республіки Білорусь
підтримує Міністерство закордонних справ,Дипломатичний
представництвом або консульською установою Республіки Білорусь
до в’їзду іноземця в Республіку Білорусь або прикордонними військами
на підставі рішення про відмову у в’їзді в Республіку Білорусь.
Органи, що прийняли рішення про відмову у видачі візи для в’їзду в
Республику  Беларусь,про відмову у в’їзді в Республіку Білорусь або
про анулювання візи для в’їзду до Республіки Білорусь,Чи не obâzany
інформувати іноземця про причини і підстави прийняття таких
рішень.

Стаття 30. Список осіб, в’їзд яких до Республіки Білорусь
заборонений або небажаний

Правила включення іноземців до Списку осіб,в’їзд яких в
Республіку Білорусь заборонений або neželatelen,і виключення
іноземців з цього Списку,а також порядок ведення такого Списку
визначаються Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Стаття 31. Відмова у видачі візи для виїзду
з Республіки Білорусь або у виїзді
из Республики Беларусь

Іноземцю може бути відмовлено у видачі візи для виїзду з
Республіки Білорусь або у виїзді з Республіки Білорусь, якщо:
він є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальній справі,  —
до припинення провадження у справі або вступу в законну силу
вироку суду у цій справі;
він засуджений в Республіці Білорусь за скоєний злочин, —
до виконання покарання або звільнення від покарання;
він не виконав майнових,податкових чи інших зобов’язань
перед Республікою Білорусь,фізичними та юридичними особами,
встановлених набрали законної сили судовими рішеннями,  — до
виконання цих зобов’язань;
він відповідно до законодавчими актами Республіки Білорусь
апелюючи до адміністративної відповідальності soveršenie
administrativnogo злочинів Території Республiкi Білорусь,
— припинення частину адміністративного або pravonarušenii
виконання адміністративного стягнення;
Боргами, які він зобов’язаний nalogovomu,
передбаченому законодавчими актами Республіки Білорусь,  — до
погашення цієї заборгованості;
його виїзд суперечить інтересам національної безпеки
Республіки Білорусь,  — до припинення обставин, перешкоджають
виїзду;
він включений до Списку осіб,kotorym скасований у виїзді з
Республіки Білорусь.
У разі прийняття рішення про відмову іноземцю у виїзді з
Республіки Білорусь раніше видана йому віза для виїзду з Республіки
Білорусь анулюється.
Рішення про відмову у виїзді з Республіки Білорусь тягне за
собою включення іноземця в Список осіб,яким відмовлено у виїзді
из Республики Беларусь.

Стаття 32. Органи, приймають рішення про відмову у видачі
візи для виїзду з Республіки Білорусь, про відмову
у виїзді з Республіки Білорусь та про анулювання
візи для виїзду з Республіки Білорусь

Рішення про відмову у видачі візи для виїзду з Республіки
Білорусь приймається органом внутрішніх справ.
Рішення про відмову у виїзді з Республіки Білорусь приймається
pograničnymi vojskami,ВНУТРІШНІХ частини тіла або органу
державної безпеки.
Рішення про анулювання візи для виїзду з Республіки Білорусь
приймається прикордонними військами або органом внутрішніх справ.
Розв’язки звільнень в лістингу візи для виїзду з Республіки
Білорусь,звільнень у виїзді з Республіки Білорусь або
анулювання візи для виїзду з Республіки Білорусь,прийняті в
щодо іноземців, тимчасово перебувають або тимчасово проживають
в Республіці Білорусь,є підставою для продовження їм терміну
тимчасового перебування або тимчасового проживання на строк, необхідний
для усунення підстав для відмови у видачі візи для виїзду з
Республіки Білорусь,для відмови у виїзді з Республіки Білорусь або
для анулювання візи для виїзду з Республіки Білорусь.

Стаття 33. Список осіб, яким відмовлено у виїзді
из Республики Беларусь

Правила включення іноземців до Списку осіб,яким відмовлено в
виїзд з Республіки Білорусь,і виключення іноземців з цього
Списку,а також порядок ведення такого Списку визначаються Радою
Міністрів Республіки Belarusь.

Стаття 34. Проїзний документ Республіки Білорусь

Proezdnoj документа Республіки Білорусь (далі – проїзний
документ) засвідчує особу та право іноземців,ukazannyh в
частині другій цієї статті,на виїзд з Республіки Білорусь і
в’їзд до Республіки Білорусь протягом терміну його дії,якщо інше
не зазначено в проїзному документі.
Проїзний документ видається:
іноземцям, Которії priznany bežencami або kotorym
надано притулок у Республіці Білорусь;
litsam без громадянства,постійно проживають в Республіці
Білорусь;
постійне proživaûŝim в Республіці Білорусь іноземних
громадянам,не мають протягом двох років дійсних документів
для виїзду за кордон.
Порядок видачі,вилучення документів proezdnogo,, А також його
зразка та опису opredelâûtsâ Республіка Соуето-міністра
Білорусь.

Стаття 35. Транзитний проїзд (транзит) іноземців
через территорию Республики Беларусь

Транзитний проїзд (транзит)іноземців через територію
Республіки Білорусь здійснюється у строк, що не перевищує двох діб
від дня в’їзду до Республіки Білорусь,за винятком випадку
вимушеної зупинки,відповідно до Pravilami транзит
проїзду (транзиту) іноземців через територію Республіки Білорусь,
затверджуваних Радою Міністрів Республіки Білорусь (далі — Правила
транзиту).
Вимушеною зупинкою визнається перебування іноземця на
території Республіки Білорусь більше двох діб з дня його в’їзду до
Республіку Білорусь внаслідок:
стихійних лих,zaderživaûŝih руху транспорту
кошти;
необхідності ремонту пошкодженого транспортного засобу;
хвороби або стану здоров’я,якщо за висновком організації
охорони здоров’я Республіки Білорусь подальше проходження іноземця
і (або) особи, наступного спільно з ним, представляється небезпечним для
їх життя і здоров’я;
nepredusmotrennyh zaderžek peresadke при вигляді ODNOGO
транспорту на інший в пункті пересадки;
настання інших непередбачених обставин, перешкоджають
подальшого пунктах вашого іноземця.
У разі вимушеної зупинки продовження іноземцю строку
перебування в Республіці Білорусь,Візи лістинг виходу з
Республіки Білорусь здійснюються органом внутрішніх справ за місцем
вимушеної зупинки на підставі заяви іноземця.

ГЛАВА 4
РЕЄСТРАЦІЯ ІНОЗЕМЦІВ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Стаття 36. Порядок реєстрації іноземців

Іноземець, прибулий до Республіки Білорусь,зобов’язаний протягом
трьох діб, за винятком вихідних днів, державних свят
та святкових днів,оголошених Президентом Республіки Білорусь
неробочими,Увійти в органах реєстрації на сайті
фактичного проживання, якщо інше не визначено цим Законом.
Іноземці зобов’язані проживати в Республіці Білорусь тільки по
того місця проживання,за яким вони зареєстровані в органах
реєстрації,за винятком іноземців,зазначених у частині першій
статті 39 цього Закону.
При зміні місця проживання іноземець зобов’язаний протягом трьох
діб,за винятком вихідних днів,державних свят та
святкових днів,оголошених Президентом Республіки Білорусь
неробочими,зареєструватися в органі реєстрації за новим місцем
проживання,за винятком іноземців,зазначених у частині першій
статті 39 цього Закону.
Реєстрація іноземців в органах реєстрації проводиться на
підставі особистих звернень іноземців або письмових клопотань
приймаючих організацій.
Громадяни режиму Державної vizovym вхід Республіки
Білорусь реєструються на термін, зазначений у їх особистому зверненні або
клопотанні приймаючої організації, але не більше терміну дії візи
Республіки Білорусь.
Громадяни gosudarstv з bezvizovиm rezhimom vaezda в Respubliku
Білорусь реєструються на термін, що не перевищує строку, певного
meždunarodnym угоди з Республікою Білорусь Підходить
державою. У разі відсутності такого міжнародного договору або
відсутності у міжнародному договорі вказівки про термін безвізового
перебування реєстрація здійснюється на термін,вказаний в особистому
зверненні іноземця або клопотанні приймаючої організації,але не
більше дев’яноста діб на рік з дня в’їзду до Республіки Білорусь.

Стаття 37. Реєстрація іноземців в органах внутрішніх справ

У Органному ВНУТРІШНІХ СПРАВ registriruûtsâ іноземців,для
винятком іноземців,зазначених у статтях 38-40 цього
Закону.

Стаття 38. Реєстрація іноземців в готелях

У готелях реєструються всі проживаючі в них іноземці,
якщо інше не визначено цим Законом.
Після реєстрації іноземця адміністрація готелю в порядку,
встановленому законодавством Республіки Білорусь,направляє в
орган внутрішніх справ за місцем розташування готелю інформацію про
іноземця, минулому реєстрацію.

Стаття 39. Реєстрація іноземців в Міністерстві закордонних
справ

У Міністерстві закордонних справ реєструються:
глави і співробітники іноземних дипломатичних представництв
і консульських установ,співробітники апарату військових аташе,
співробітники торгових представництв іноземних держав в
Республіка Білорусь,членів, а також сімей,Гості голови і
співробітники іноземних представництв та diplomatičeskih
консульських установ,якщо ці гості проживають у їхніх резиденціях
або на території названих представництв та установ;
співробітники представництв міжнародних організацій в
Республике  Беларусь,які,у відповідності з цими документами ustavnym
організацій або відповідних міжнародних угод, користуються
привілеями та імунітетами, а також члени їх сімей.
Іноземцям, зазначеним у частині першій цієї статті та
пройшли реєстрацію,видаються дипломатичні,konsulskie або
службові картки,за винятком гостей глав і співробітників
Іноземні представництва та diplomatičeskih konsulskih
установ.
Іноземці, зазначені у частині першій цієї статті,
звільняються від реєстрації в готелях або органах внутрішніх справ
за місцем проживання.
Міністерство закордонних справ має право здійснювати реєстрацію
pribyvših в Республіці Білорусь та громадських gosudarstvennyh
діячів іноземних держав та членів їх сімей за клопотанням
приймаючих їх організацій,дипломатичних представництв або
консульських установ,а також співробітники міжнародних
організацій,не зазначених у частині першій цієї статті та статті
40цього Закону. У цих випадках іноземці звільняються від
Дата для готелю чи ВНУТРІШНІХ частини тіла за місцем
проживання.

Стаття 40. Іноземці, що не підлягають реєстрації
в Республике Беларусь

У Республіці Білорусь не підлягають реєстрації:
глави держав і урядів іноземних держав, глави і
члени парламентських, урядових та інших офіційних делегацій,
технічний персонал цих делегацій та іноземці,pribyvšie в
Республіку Білорусь за запрошеннями Президента Республіки Білорусь,
палат Національних зборів Республіки Білорусь,Радами Міністрів
Республики  Беларусь,Konstitucionnogo Суду Республіки Білорусь,
Верховний Суд Республіки Білорусь,Вищого Господарського Суду
Республіки Білорусь,Комітету державного контролю Республіки
Білорусь,  Прокуратуры Республики Беларусь,respublikanskih органу
державного управління,місцевих виконавчих і
розпорядчих органів Республіки Білорусь,а також члени
сімей;
іноземці,pribyvšie в Республіці Білорусь в паспорт,
виданими Організацією Об’єднаних Націй;
іноземці, прибули в Республіку Білорусь на вихідні дні,
державні свята і святкові дні, оголошені Президентом
Республіки Білорусь неробочими,або на строк до трьох діб у звичайні
дні,Якщо вони виходять з Республіки Білорусь буде в osuŝestvlen
Протягом цих днів і діб;
члени екіпажів іноземних військових літаків,pribyvšie в
Республіку Білорусь в установленому порядку;
іноземці, входять до складу екіпажів цивільних повітряних
суден міжнародних авіаліній,Міжнародні потяги бригад
залізничного сполучення,Пошук в аеропорту чи на
станціях, зазначених у розкладі руху;
іноземці, входять до складу екіпажів іноземних
avtotransportnyh коштів та коштів річкового транспорту,
здійснюють перевезення вантажів і пасажирів у міжнародному
повідомленні,або знаходяться в містах та інших населених пунктах на
маршрутах виконання перевезень,в тому числі і в inyh Punkte
призначення.

Стаття 41. Документи, необхідні для реєстрації іноземців
в Республике Беларусь

Реєстрація іноземця в Республіці Білорусь проводиться при
наявності міграційної карти,що має позначку посадової особи
pograničnyh Армії на вхід іноземців в Республіці Білорусь,і
документа до виходу кордоном,за винятком іноземців,
зазначених у частині другій цієї статті.
Іноземці, які відповідно до законодавчими актами та
meždunarodnymi dogovorami Республіки Білорусь не zapolnâût
міграційних карт при в’їзді в Республіку Білорусь і не пред’являють
їх при виїзді з Республіки Білорусь,реєструються на підставі
документів для виїзду за кордон.

ГЛАВА 5
ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Стаття 42. Режими перебування іноземців в Республіці Білорусь

Іноземці можуть тимчасово перебувати,тимчасове і постійне
проживати в Республіці Білорусь.
Порядок тимчасового перебування,vremennogo і postoânnogo
перебування іноземців в Республіці Білорусь Підходить
цим Законом та іншими актами законодавства Республіки
Білорусь.

Стаття 43. Тимчасове перебування іноземців
в Республике Беларусь

Термін тимчасового перебування в Республіці Білорусь іноземця
визначається терміном дії виданої йому візи і не може перевищувати
дев’яноста доби в рік з дня в’їзду до Республіки Білорусь.
Термін тимчасового перебування в Республіці Білорусь іноземця,
прибулого до Республіки Білорусь в порядку,не вимагає отримання
візи,не може перевищувати злитті дев’яноста днів у році з входом
Республіку Білорусь.
Тимчасово перебуває в Республіці Білорусь іноземець зобов’язаний
виїхати з Республіки Білорусь до закінчення терміну дії візи або
строку,передбаченого частинами першою і другою цієї статті,
Якщо на момент закінчення ukazannyh srokov вони не обмежують prodlen
тимчасового перебування або не отримано дозволу на тимчасове
проживання або дозвіл на постійне проживання.
Термін тимчасового перебування в Республіці Білорусь іноземця
може бути продовжений або скорочений у разі зміни або втрати
підстав,по яких іноземцю було дозволено в’їзд в Республіку
Білорусь.

Стаття 44. Відмова у продовженні і (або) скорочення терміну
тимчасового перебування іноземців
в Республике Беларусь

У продовженні терміну тимчасового перебування в Республіці Білорусь
іноземця може бути відмовлено і (або) термін тимчасового перебування в
Республіці Білорусь іноземця може бути скорочений, якщо:
встановлені підстави,за якими йому відповідно до частини
першій статті 28 цього Закону могло бути відмовлено у видачі візи
для в’їзду до Республіки Білорусь або в під’їзді Республіки
Білорусь;
іноземець неодноразово (двох або більше Завантажування) протягом одного
року порушив Правила перебування і (або) Правила транзиту.
Термін тимчасового перебування в Республіці Білорусь іноземець не
продовжується і (або) скорочується:
якщо встановлено підстави,за якими йому відповідно до
частиною другою статті 28 цього Закону повинно було бути відмовлено
Візи для включення до входу в Республіку Білорусь або в під’їзді
Республіку Білорусь;
якщо при поданні до відповідних державних органів
Республики Беларусь документов,необхідних для прийняття рішення про
Продовження терміну перебування vremennogo в Республіці Білорусь,
іноземець повідомив про себе неправдиві відомості, не подав необхідні
документи або представив підроблені, підроблені або недійсні
документація;
якщо не мається підстав для його перебування в Республіці
Білорусь;
у разі депортації або висилки іноземця.
У разі прийняття рішення про відмову у продовженні і (або)про
скорочення терміну тимчасового перебування в Республіці Білорусь
іноземця термін дії візи, виданої іноземцю, і (або) термін його
реєстрації скорочуються,Якщо немає принципової причини його
перебування в Республіці Білорусь.
У разі, якщо термін тимчасового перебування в Республіці Білорусь
іноземця скорочений і немає інших підстав для його перебування
в Республіці Білорусь,іноземець зобов’язаний виїхати з Республіки
Білорусь протягом десяти діб з дня його ознайомлення з рішенням про
скорочення терміну тимчасового перебування.

Стаття 45. Органи, приймають рішення про продовження терміну
тимчасового перебування іноземця
в Республіці Білорусь та про відмову у продовженні
і (або) про скорочення терміну тимчасового перебування
іноземця в Республіці Білорусь

Рішення про продовження строку тимчасового перебування іноземця в
Республіці Білорусь приймається органом внутрішніх справ,а в
щодо іноземців, зареєстрованих у Міністерстві закордонних
справ, — Міністерством закордонних справ.
Справу припинено у розширення і (або)про скорочення терміну
тимчасового перебування іноземця в Республіці Білорусь приймається:
під час перебування іноземця в Республіці Білорусь — органом
внутрішніх справ самостійно або за клопотанням відповідних
державних органів Республіки Білорусь;
щодо іноземців,зареєстровано в міністерствах
закордонних справ або оголошених Республікою Білорусь неприйнятними
або небажаними (персона нон грата),  — Міністерством закордонних
справ.

Стаття 46. Дозвіл на тимчасове проживання

Дозвіл на тимчасове проживання видається іноземцям,
прибулим до Республіки Білорусь на термін більше дев’яноста доби на рік:
для навчання в установах освіти Республіки Білорусь — на
термін навчання, але не більше одного року;
в дружини (дружині),близьким родичам,які є
громадянами Республіки Білорусь і постійно проживають в Республіці
Білорусь, — на термін перебування, але не більше одного року;
для заняття трудовою,підприємницької та іншою діяльністю
на всій території Республіки Білорусь в порядку,встановленому
законодавством Республіки Білорусь,  — на термін перебування,але не
більше одного року;
если они в порядке,встановленому законодавством Республіки
Білорусь,звернулися з клопотанням про визнання їх біженцями або
надання їм притулку в Республіці Білорусь Або поверсі
заяву про видачу їм дозволу на постійне проживання, — на термін
розгляду їх клопотання або заяви;
якщо у них є на праві власності нерухомість в
Республике  Беларусь,- Період перебування,але не більше ста
вісімдесяти діб на рік;
inym землю,передбачених законодавством
Республіка Білорусь,в тому числі meždunarodnymi dogovorami
Республіки Білорусь.
Порядок видачі дозволу на тимчасове проживання затверджується
Радою Міністрів Республіки Білорусь.
Тимчасово проживає в Республіці Білорусь іноземець зобов’язаний
vyehat Республіки Білорусь із закінченням терміну дії
дозволу на тимчасове проживання,Якщо на момент закінчення
зазначеного терміну їм не отримано новий дозвіл на тимчасове
проживання або дозвіл на постійне проживання.

Стаття 47. Відмова у видачі дозволу на тимчасове проживання

У видачі дозволу на тимчасове проживання іноземцеві може
бути відмовлено, якщо:
встановлені підстави,за якими йому відповідно до частини
першій статті 28 цього Закону могло бути відмовлено у видачі візи
для в’їзду до Республіки Білорусь або в під’їзді Республіки
Білорусь;
іноземець неодноразово (двох або більше Завантажування) протягом одного
року порушив Правила перебування і (або) Правила транзиту.
Дозвіл на тимчасове проживання іноземцеві не видається,
якщо:
встановлені підстави,за якими йому відповідно до частини
другої статті 28 цього Закону повинно було бути відмовлено в
Візи лістинг в’їзду до Республіки Білорусь або в під’їзді
Республіку Білорусь;
при поданні до відповідних державних органів
Республики Беларусь документов,необхідних для прийняття рішення про
видачу йому дозволу на тимчасове проживання,іноземець повідомив про
себе помилкові відомості,Необхідні документи не predstavil Або
представив підроблені, підроблені або недійсні документи;
немає підстав для його тимчасового проживання в Республіці
Білорусь.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на
тимчасове проживання термін дії візи,виданої іноземцю,і
(або) термін його реєстрації скорочуються,якщо не мається підстав
для його перебування в Республіці Білорусь.

Стаття 48. Анулювання дозволу на тимчасове проживання

Дозвіл на тимчасове проживання може бути анульовано,
якщо:
встановлені підстави,по яких іноземцю відповідно до
частиною першою статті 28 цього Закону могло бути відмовлено в
Візи лістинг в’їзду до Республіки Білорусь або в під’їзді
Республіку Білорусь;
Неодноразово чужорідні (два і більше рази) протягом одного
року порушив Правила перебування і (або) Правила транзиту.
Дозвіл на тимчасове проживання анулюється:
Якщо встановлено ustanovleny,по kotorym іноземця в
Згідно з абзацами другим-сьомим,дев’ятим і десятим частини
другої статті 28 цього Закону повинно було бути відмовлено в
Візи лістинг в’їзду до Республіки Білорусь або в під’їзді
Республіку Білорусь;
якщо при поданні до відповідних державних органів
Республики Беларусь документов,необхідних для прийняття рішення про
видачу йому дозволу на тимчасове проживання,іноземець повідомив про
себе помилкові відомості,Необхідні документи не predstavil Або
представив підроблені, підроблені або недійсні документи;
якщо іноземець не може уявити доказів можливості
утримувати себе і членів своєї сім’ї в Республіці Білорусь в межах
прожиткового мінімуму,за винятком випадку,Якщо чужорідні
визнаний непрацездатним;
якщо іноземець виїхав з Республіки Білорусь в іноземне
держава на постійне проживання;
у разі депортації або висилки іноземця;
у разі втрати підстав,відповідно до яких було
прийнято рішення про видачу іноземцю дозволу на тимчасове
проживання.
У разі прийняття рішення про анулювання дозволу на
тимчасове проживання термін дії візи,виданої іноземцю,і
(або) термін його реєстрації скорочуються,якщо не мається підстав
для його перебування в Республіці Білорусь.
У разі,якщо дозвіл на тимчасове проживання,Видання
іноземцю,анульовано і немає інших підстав для його
перебування в Республіці Білорусь,чужорідні obâzan vyehat від
Республіка Білорусь в тиждень П’ятнадцять злиття з его днів
ознайомлення з рішенням про анулювання дозволу на тимчасове
проживання.

Стаття 49. Органи, приймають рішення про видачу дозволу
на тимчасове проживання, про відмову у видачі
та про анулювання дозволу на тимчасове
проживання

Рішення про видачу дозволу на тимчасове проживання приймається
органом внутрішніх справ.
Рішення про відмову у видачі та про анулювання дозволу на
Тимчасове проживання Приймає влади ВНУТРІШНІХ СПРАВ
самостійно або за клопотанням відповідних державних
Органів Республіки Білорусь і oformlâûtsâ prostavleniem
відповідної відмітки в документі для виїзду за кордон. Форма
позначки і порядок її проставлення визначаються Міністерством
внутрішніх справ.

Стаття 50. Дозвіл на постійне проживання

Дозвіл на постійне проживання видається іноземцям,
які:
є подружжям,близькими родичами громадян Республіки
Білорусь, постійно проживають в Республіці Білорусь;
уклали шлюб з іноземцями,постійне proživaûŝimi в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ;
визнані біженцями або є особами, яким надано
притулок у Республіці Білорусь;
мають право на возз’єднання сім’ї;
прожили на законних підставах в Республіці Білорусь останні
сім і більше років;
мають підстави для набуття громадянства Республіки
Білорусь в порядку реєстрації;
є працівниками і фахівцями,яких потребує
Республика Беларусь;
володіють винятковими здібностями і талантом або мають
видатні заслуги перед Республікою Білорусь,високі досягнення в
галузі науки, техніки, культури та спорту;
інвестували не менше ста п’ятдесяти тисяч євро на економіку
Республіки Білорусь або в реалізацію konkretnyh gosudarstvennyh
программ Республики Беларусь.
Дозвіл на постійне проживання може бути видано іншим
іноземцям,не зазначених у частині першій цієї статті,на
osnovanii Ради міністрів рішення Республіки Білорусь
погодженням з Президентом Республіки Білорусь.
Порядок видачі дозволу на постійне проживання затверджується
Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Стаття 51. Імміграційна квота

З метою державного регулювання процесу в’їзду
іноземців на постійне проживання до Республіки Білорусь Рада
Міністрів Республіки Білорусь може встановлювати імміграційну
квоту, яка визначається для кожної держави окремо.
Іноземці, мають право на возз’єднання сім’ї,vezžaût
постійне проживання до Республіки Білорусь з метою спільного
Розміщення і аудиторів генеральний господарств ustanovlennoj
immigracionnoj квоти.
Президент Республіки Білорусь може приймати рішення про допуск
іноземців на постійне проживання до Республіки Білорусь понад
встановленої імміграційної квоти.

Стаття 52. Право на возз’єднання сім’ї

Право на возз’єднання сім’ї мають чоловік (дружина),
неповнолітні діти та усиновлені (удочерені),а також не
складалися і не одружені діти та усиновлені (удочерені)
Старше вісімнадцяти років,непрацездатні батьки та усиновителі,
мають запрошення відповідно від дружини (дружина),батьків,
усиновителів,дітей,усиновлених (удочеріння),які є
graždanami Республіки Білорусь або inostrancami,постійний
проживають в Республіці Білорусь.
В окремих випадках право на возз’єднання сім’ї може бути
надано іншим родичам громадян Республіки Білорусь і
іноземців,постійне проживання в Республіці Білорусь,НЕ
зазначеним у частині першій цієї статті,за наявності
priglašaûŝego людей dostatočnyh Житловий кондиціонерами і zakonnogo
джерела отримання доходів,забезпечують йому і членам його сім’ї
прожитковий мінімум.
У разі возз’єднання сім’ї іноземець,бажаючий в’їхати на
постійне проживання до Республіки Білорусь,або його priglašaûŝee
obâzany людини представити документи,що підтверджують право на
возз’єднання сім’ї.

Стаття 53. Відмова у видачі дозволу на постійне проживання

У видачі дозволу на постійне проживання іноземцю може
бути відмовлено, якщо:
встановлені підстави, за якими йому відповідно до абзаців
четвертим і п’ятим частини першої статті 28 цього Закону могло
бути відмовлено у видачі візи для в’їзду до Республіки Білорусь або під
vaezde Respubliku в Білорусі;
Неодноразово чужорідні (два і більше рази) протягом одного
року порушив Правила перебування і (або) Правила транзиту.
Дозвіл на постійне проживання іноземцю не видається,
якщо:
встановлені підстави, за якими йому відповідно до абзаців
другим-восьмим і десятим частини другої статті 28 цього Закону
повинно було бути відмовлено у видачі візи для в’їзду до Республіки
Білорусь або у в’їзді в Республіку Білорусь;
при поданні до відповідних державних органів
Республики  Беларусь документов,необхідних для прийняття рішення про
видачу йому дозволу на постійне проживання, іноземець повідомив про
себе помилкові відомості,не подав необхідні документи або
представив підроблені, підроблені або недійсні документи;
не мають принципового причини свого перебування в postoânnogo
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на
постійне проживання термін дії візи,виданої іноземцю,і
(або)термін його реєстрації скорочуються,якщо не мається підстав
для його перебування в Республіці Білорусь.

Стаття 54. Анулювання дозволу на постійне проживання

Дозвіл на постійне проживання може бути анульовано:
якщо встановлено підстави,по kotorym іноземця в
Згідно з абзацами четвертим і п’ятим частини першої статті 28
цього Закону могло бути відмовлено у видачі візи для в’їзду в
Республіку Білорусь або у в’їзді в Республіку Білорусь;
якщо іноземець неодноразово (двох або більше Завантажування)протягом
одного року порушив Правила перебування і (або) Правила транзиту;
у разі втрати підстав,щодо яких було прийнято рішення про
видачу іноземцю дозволу на постійне проживання;
якщо іноземець перебував за межами Республіки Білорусь більше
ста вісімдесяти трьох діб в календарному році.
Дозвіл на постійне проживання анулюється:
якщо встановлено підстави,по kotorym іноземця в
Згідно з абзацами другим-сьомим частини другої статті 28
цього Закону повинно було бути відмовлено у видачі візи для в’їзду
до Республіки Білорусь або у в’їзді в Республіку Білорусь;
якщо шлюб,укладений іноземцем з громадянином Республіки
Білорусь або іноземцем,постійне proživaûŝimi в Республіці
Білорусь,і posluživšij основою для включення резолюції
постійне проживання,визнаний в порядку,встановленому
законодавством Республіки Білорусь, недійсним;
якщо при поданні до відповідних державних органів
Республики Беларусь документов,необхідних для прийняття рішення про
видачу йому дозволу на постійне проживання, іноземець повідомив про
себе помилкові відомості,Необхідні документи не predstavil Або
представив підроблені, підроблені або недійсні документи;
якщо іноземець виїхав з Республіки Білорусь в іноземне
держава на постійне проживання;
якщо іноземець отримав дозвіл на постійне проживання
в іноземній державі;
у разі депортації або висилки іноземця.
Анулювання дозволу на постійне проживання тягне за
собою анулювання візи для в’їзду до Республіки Білорусь і (або)
вилучення посвідки на проживання.
У разі,якщо дозвіл на постійне проживання,Видання
іноземцю,анульовано і немає інших підстав для його
перебування в Республіці Білорусь,чужорідні obâzan vyehat від
Республіки Білорусь протягом тридцяти діб з дня його ознайомлення
з рішенням про анулювання дозволу на постійне проживання.

Стаття 55. Органи, приймають рішення про видачу дозволу
на постійне проживання, про відмову у видачі
та про анулювання дозволу на постійне
проживання

Рішення про включення розміщення резолюцій postoânnoe
іноземцям, зазначеним в абзацах другому-сьомому частини першої статті
50Закон nastoâŝego,підтримує тіло ВНУТРІШНІХ СПРАВ
самостійно або за клопотанням відповідних державних
органов Республики Беларусь.
Рішення про видачу дозволу на постійне проживання
іноземцям, зазначеним в абзацах восьмому-десятому частини першої статті
50 цього Закону,приймається Міністерством внутрішніх справ за
клопотанням відповідних державних органів Республіки
Білорусь.
Рішення про включення розміщення резолюцій postoânnoe
іноземцям,зазначеним у частині другій статті 52 цього Закону,
приймається Міністерством внутрішніх справ на підставі клопотання
особи, яка запрошує в порядку,встановленому Радою Міністрів
Республіки Білорусь.
Рішення про відмову у видачі дозволу на постійне проживання
приймається Міністерством внутрішніх справ або іншим органом
внутрішніх справ самостійно або за клопотанням відповідних
державних органів Республіки Білорусь.
Рішення про анулювання дозволу на постійне проживання в
випадках,передбачених абзацом четвертим частини першої та абзацу
третім частини другої статті 54 цього Закону,приймається в
sudebnom порядку,у разі inyh,передбачених статтею 54
цього Закону,  — органом внутрішніх справ самостійно або за
клопотанням відповідних державних органів Республіки
Білорусь.

Стаття 56. Вид на проживання

Іноземцям, отримав дозвіл на постійне проживання,
видається дозвіл на проживання.
Порядок видачі та вилучення посвідки на проживання,, А також його
зразка та опису opredelâûtsâ Республіка Соуето-міністра
Білорусь.

Стаття 57. Державне мито і консульський збір

За видачу Віз,Створити новий обліковий запис,Продовження періоду vremennogo
перебування,а також за видачу дозволу на тимчасове проживання,
дозволу на постійне проживання,proezdnogo документа і тип
проживання з іноземців стягуються державне мито або
консульський збір у порядку і розмірах,встановлених
законодавством Республіки Білорусь.

Стаття 58. Централізований облік іноземців

З метою обліку іноземців,тимчасово перебувають,тимчасово і
постійно проживають в Республіці Білорусь,створюється центральний
банк даних обліку іноземців, перебувають в Республіці Білорусь.
Порядок створення і ведення центрального банку даних обліку
іноземців,prebyvaûŝih в Республіці Білорусь,і Е
використання інформації цього банку даних встановлюються Радою
Міністрів Республіки Belarusь.

Стаття 59. Контроль за перебуванням іноземців
в Республике Беларусь

Контроль за тимчасовим перебуванням,тимчасовим і постійним
проживанням іноземців в Республіці Білорусь,а також транзитним
проїздом (транзитом)іноземців через Territorio Республіки
Білорусь здійснюється органами внутрішніх справ у взаємодії з
органами державної безпеки,pograničnymi vojskami і
Міністерством закордонних справ.

ГЛАВА 6
ДЕПОРТАЦІЯ. Висилка

Стаття 60. Депортація

Іноземці можуть бути піддані депортації у випадках і
порядку, визначених законодавчими актами Республіки Білорусь.

Стаття 61. Висилка

Іноземець може бути висланий з Республіки Білорусь в інтересах
Національної безпеки Республіки Білорусь,громадського
порядку,захисту моральності,здоров’я населення,правові та Свободи
громадян Республіки Білорусь та інших осіб,якщо він може бути
підданий депортації.
Рішення про висилку приймається органом внутрішніх справ або
органом державної безпеки.
Висилка може бути здійснена шляхом добровільного виїзду
іноземця з Республіки Білорусь або в примусовому порядку.
Порядок здійснення висилки встановлюється Радою Міністрів
Республіки Білорусь.

Стаття 62. Висилка шляхом добровільного виїзду

Іноземець, щодо якої органом внутрішніх справ або
органом державної безпеки прийнято рішення про висилку шляхом
добровільного виїзду,зобов’язаний в установлений у рішенні строк виїхати
из Республики Беларусь.

Стаття 63. Висилка в примусовому порядку

Висилка в примусовому порядку здійснюється, якщо:
є підстави вважати,що іноземець може ухилитися від
виконання рішення про висилку шляхом добровільного виїзду;
Іноземець vyehal Республіки Білорусь протягом,
встановлений у рішенні про висилку шляхом добровільного виїзду.
Після прийняття рішення про висилку в примусовому порядку орган
внутрішніх справ або орган державної безпеки з санкції
prokurora ACCEPT Мері за іноземця zaderžaniû обмежити,
необхідний для висилки.

Стаття 64. Призупинення висилки

Висилка може бути припинена,якщо іноземець звернувся в
відповідний державний орган Республіки Білорусь з
клопотанням про визнання його біженцем або надання йому притулку
в Республике Беларусь.

Стаття 65. Витрати, пов’язані з депортацією або висилкою

Витрати, пов’язані з депортацією або висилкою,виробляються за
Чи рахунки іноземця юридичної особи або осіб fizicheskogo,
клопотали про його в’їзді в Республіку Білорусь.
У випадках,якщо відшкодування витрат за рахунок коштів осіб,
зазначених у частині першій цієї статті,неможливо,Депортації
або висилка здійснюються за рахунок коштів республіканського бюджету.

Стаття 66. Наслідки депортації або висилки

У osnovanii рішення про депортацію або vysylke чужорідні
включається до Список осіб,З часом kotoryh в Республіці Білорусь
заборонений або небажаний. Депортованій,надісланному іноземцю
в’їзд до Республіки Білорусь може бути заборонений на строк від одного
року до десяти років.
У разі депортації чи висилки іноземця в його документі для
виїзду за кордон проставляється відповідна відмітка. Форма
позначки і порядок її проставлення визначаються Державним
Швидкість військ pograničnyh комітету Республіки Білорусь та Міністерства
внутрішніх справ.

ГЛАВА 7
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ І ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) ДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 67. Право на оскарження рішень і дій
(бездіяльності) державних органів і посадових
лиц Республики Беларусь, пов’язаних з виконанням
цього Закону

Іноземці, а також їх законні представники мають право на
оскарження рішень і дій (бездіяльності) державних органів
та посадових осіб Республіки Білорусь,пов’язаних з виконанням
цього Закону, до вищестоящого державний орган (вищестоящому
посадовій особі) і (або) до суду.

Стаття 68. Оскарження рішень державних органів
та посадових осіб Республіки Білорусь до суду

Скарга іноземця на рішення державного органу або
посадової особи Республіки Білорусь про відмову у продовженні і (або)
про скорочення терміну його тимчасового перебування в Республіці Білорусь
може бути подана до суду не пізніше десяти діб з дня ознайомлення
іноземця з таким рішенням.
Žaloba іноземець, рішення ДЕРЖАВНОГО органу або
посадової особи Республіки Білорусь про відмову у видачі дозволу
на тимчасове проживання або про анулювання дозволу на тимчасове
проживання,про відмову у видачі дозволу на постійне проживання
або про анулювання дозволу на постійне проживання,звільнень
у видачі візи для виїзду з Республіки Білорусь або у виїзді з
Республіки Білорусь може бути подана до суду протягом тридцяти діб
з дня ознайомлення іноземця з таким рішенням.
Žaloba іноземець, рішення ДЕРЖАВНОГО органу або
посадової особи Республіки Білорусь про висилку може бути подана до
суд протягом тридцяти діб з дня ознайомлення іноземця з таким
рішенням.
Оскарження рішень державних органів та посадових осіб
Республики  Беларусь,передбачених частинами першою і третьою
цієї статті, не є підставою для перебування іноземця в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ.

Президент
Республіки
__________________________________________________________
Закон Республіки Білорусь «Про правове становище іноземних
громадян та осіб без Pers.lodging sum.Dec Республiкi Білорусь» — в
Редакційна Закон Республіки Belarusь включений 19 липня 2005 р. №
41-З.

Я. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

STAT 1 іноземний graždanami в Республіці Білорусь
визнаються особи,не є громадянами Республіки Білорусь і
мають докази своєї належності до громадянства іншої
держави.
Іноземні громадяни,мають громадянство двох або більше
держав,sčitaûtsâ в Республіці Білорусь Того graždanami
держави,Згідно з документами, вони Kotorogo Вьеха на місці
Республіки Білорусь.
__________________________________________________________
Частина перша статті 1 доповнено новою частиною Законом від 18
Липень 2000 г. N 422-Z. Частину другу вважати частиною третьою.
__________________________________________________________

Особами без громадянства в Республіці Білорусь визнаються особи,
Чи не âvlâûŝiesâ graždanami Республіки Білорусь і imeûŝie
Докази svoej аксесуари до громадянства Drugogo
держави.

Стаття 2. Правове становище іноземних громадян і осіб без
громадянства в Республіці Білорусь визначається цим Законом та
іншими актами законодавства Республіки Білорусь відповідно до
Конституцією Республіки Білорусь.
Правове становище іноземних громадян у Республіці Білорусь
може визначатися також на підставі міжнародних договорів
Республіки Білорусь.

STAT 3 Іноземні громадяни та особи без громадянства в
Республіки Білорусь вводить в обіг polzuûtsâ pravami і svobodami і
виконують ті ж обов’язки,Chto і громадян Республiкi Білорусь,
якщо інше не випливає з Конституції Республіки Білорусь,справжнього
Закону та інших актів законодавства республіки. Обмеження прав і
Svobod іноземні громадяни та особи без громадянства можуть
встановлюватися тільки у випадках,якщо це необхідно для захисту
правові та основні Svobod громадянами Республіки Білорусь,забезпечення
державної безпеки,охорони громадського порядку і
здоров’я населення.
Іноземні громадяни та особи без громадянства в Республіці
Білорусь ravny Перед законом незалежно від походження,
соціального і майнового стану,расової та національної
приналежності,половина, освіти, зміна, ставлення до релігії, роду
і характеру занять та інших обставин.
Здійснення іноземними громадянами та особами без громадянства
в Республіці Білорусь своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди
інтересам Республіки Білорусь,правам і законним інтересам громадян
Республіки Білорусь та інших осіб.

Стаття 4. Положення цього Закону щодо іноземних
громадян, перебувають у Республіці Білорусь, застосовуються на взаємній
основі. У разі, якщо інша держава обмежує або порушує
загальновизнані норми правового становища іноземних громадян в
otnoshenii громадянського Республiкi Білорусь, Радою Міністрів Республіки
Білорусь можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо
прав і свобод громадян цього государcтва.
__________________________________________________________
Стаття 4 — із змінами, внесеними Законом від 18 Липень
2000 г. N 422-Z.

Стаття 4. Положення цього Закону щодо
іноземних громадян,перебувають у Республіці Білорусь,
застосовуються на взаємній основі. У разі,якщо інше
держава обмежує або порушує загальновизнані норми
правового становища іноземних громадян щодо громадян
Республіки Білорусь, Верховною Радою Республіки Білорусь
у відповідь можуть встановлюватися відповідно обмеження
прав і свобод стосовно громадян цієї держави.
__________________________________________________________

Положення частини першої цієї статті не поширюються на
іноземних громадян та осіб без громадянства,клопочуть про
Attribution bežencami і визнаний bežencami відповідно до
законодавством Республіки Білорусь.
__________________________________________________________
Стаття 4 доповнено новою частиною Законом Республіки Білорусь
від 4 Січень 2003 р. N 178-З.
__________________________________________________________

STAT 5 іноземних громадян та осіб без громадянства,
знаходяться в Республіці Білорусь,зобов’язані виконувати Конституцію і
законодавство Республіки Білорусь,з повагою ставитися до
звичаям і традиціям народу Республіки Білорусь.

Стаття 6. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть
проживати в Республіці Білорусь постійно або тимчасово.

Стаття 7. Іноземні громадяни та особи без громадянства вважаються
постійно проживають в Республіці Білорусь,якщо вони мають
видане органами внутрішніх справ дозвіл на постійне проживання
в Республике Беларусь.
Дозвіл на постійне проживання в Республіці Білорусь
іноземним громадянам та особам без громадянства видається, якщо вони:

1) обидва близькі родичі graždanami Республіки
Білорусь;

2) уклали шлюб з громадянином Республіки Білорусь.

Дозвіл на постійне проживання в Республіці Білорусь може
бути видано іноземним громадянам та особам без громадянства та в інших
передбачених законодавством Республіки Білорусь випадках.
Тип проживання в Республіці Білорусь особам,отримав
дозвіл postoânnoe проживання в Республіці Білорусь,
оформлюється в порядку,затверджуваному Радою Міністрів Республіки
Білорусь.
__________________________________________________________
Частина четверта статті 7 – із змінами,внесеними
Законом від 18 Липень 2000 г. N 422-Z.

Свідоцтво на право проживання особам,отримав
дозвіл на постійне проживання в Республіці Білорусь,
оформлюється в порядку,utverždaemom Соуето міністра
Республіки Білорусь.
__________________________________________________________

Stata 8 іноземних громадян та осіб без громадянства,
знаходяться в Республіці Білорусь з інших підстав,вважаються
тимчасово проживають в Республіці Білорусь. Умови їх перебування
на території Республіки Білорусь визначаються Радою Міністрів
Республiкi Білорусь. Inostrannиe громадян та осіб без громадянства,
що вважаються тимчасово проживають в Республіці Білорусь,повинні
вибути з Республіки Білорусь після закінчення визначеного їм терміну
перебування.

II. ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Stata 9 іноземним громадянам та особам без громадянства,
знаходяться в Республіці Білорусь,відповідно до Конституції і
zakonami Республіки Білорусь garantiruûtsâ конфіденційності
особи і житла, інші особисті права і свободи.
Затримані чи заарештовані іноземні громадяни або особи без
громадянства повинні бути невідкладно поінформовані зрозумілою їм
мовою про причини затримання або арешту,Pravah, які вони мають у
відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
Орган, затриманий чи заарештований іноземного громадянина,
повідомляє про це Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь
для інформування про те, що трапилося дипломатичного або консульського
представництва держави,громадянином якої є
затриманий чи заарештований.

Stata 10 іноземних громадян та осіб без громадянства,
постійного або тимчасового перебування на території динар
Білорусь,можуть переміщатися по території Республіки Білорусь і
вибирати місце проживання в Республіці Білорусь відповідно до
Правилами перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в
Республике  Беларусь,затвердженими Радою Міністрів Республіки
Білорусь.
Обмеження в переміщенні і вибір місця проживання
допускаються тільки у встановленому законодавством порядку.

Stata 11 іноземних громадян та осіб без громадянства,
постійно проживають в Республіці Білорусь,можуть займатися
трудової,господарської чи іншою діяльністю,якщо ця
діяльність не заборонена законодавством Республіки Білорусь або
для заняття такою діяльністю не передбачається обов’язкове
умова,пов’язане з приналежністю до громадянства Республіки
Білорусь.
Іноземні громадяни та особи без громадянства,тимчасовий
знаходяться на території Республіки Білорусь,мають право
займатися трудовою, господарської чи іншою діяльністю — тільки
при отриманні спеціального дозволу, виданого державними
органами,upolnomočennymi що Соуето міністра Республіки
Білорусь.
__________________________________________________________
Частина друга статті 11 – із змінами,внесеними
Законом від 18 Липень 2000 г. N 422-Z.

Inostrannиe громадян та осіб без громадянства, тимчасово
проживають на території Республіки Білорусь, мають право
займатися трудовою, господарської чи іншою діяльністю,
якщо це сумісно з цілями їх перебування,а в інших
випадках — тільки при отриманні спеціального дозволу,
виданого державними органами,уповноваженими на те
Радою Міністрів Республіки Білорусь.
__________________________________________________________

Stata 12 іноземних громадян та осіб без громадянства,
постійне перебування в Республіці Білорусь та zanimaûŝiesâ
законних підставах трудовий,господарської чи іншою діяльністю,
мають всі соціально-економічні права,якими користуються
Громадяни Республіки Білорусь,включаючи право на Социол
забезпечення.
Соціально-економічні права іноземних громадян та осіб без
громадянство,тимчасово проживають на території Республіки Білорусь
і займаються на законних підставах трудовий,господарської або
іншою діяльністю, визначаються чинним законодавством.

Стаття 13. Іноземні громадяни та особи без громадянства мають
право на отримання освіти в Республіці Білорусь відповідно
з порядком, встановленим законодавством Республіки Білорусь.

Stata 14 іноземних громадян та осіб без громадянства,
постійно проживають в Республіці Білорусь, мають право вступати на
загальних підставах з громадянами Республіки Білорусь у професійні
спілки та інші громадські об’єднання, якщо це не суперечить їх
статутам і законодавству Республіки Білорусь.

Stata 15 іноземних громадян та осіб без громадянства в
Республіці Білорусь можуть укладати чи розривати шлюб із громадянами
Республіки Білорусь і inymi Для осіб відповідно до
законодавством Республіки Білорусь.
Іноземні громадяни та особи без громадянства в Республіці
Білорусь користуються правами і виконують обов’язки у шлюбних і
semeynиh otnosheniyah нарівні з grazhdanami Республiкi Білорусь.

Стаття 16. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть
обирати і бути обраними до виборних державних органів
Республіки Білорусь, а також брати участь у референдумах.

Стаття 17. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть
обіймати посади,призначення на які відповідно до
законодавством пов’язано з належністю до громадянства Республіки
Білорусь.
Stata 18 іноземних громадян та осіб без громадянства,
знаходяться в Республіці Білорусь,не виконують! загальної військової
обов’язки.

III. В’ЇЗД ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ
Громадянство RESPUBLIKU Білорусі
І ВИЇЗД З УКРАЇНИ

Стаття 19. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть
в’їжджати до Республіки Білорусь і виїжджати з Республіки Білорусь
тільки за дійсними паспортами або документами,їх zamenâûŝim,
за наявності дозволу, виданого в установленому порядку.

Стаття 20. Іноземним громадянам та особам без громадянства може
бути відмовлено у в’їзді в Республіку Білорусь:
1) якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів
громадян Республіки Білорусь та інших осіб;
2) в інтересах забезпечення державної безпеки, охорони
громадського порядку і здоров’я населення;
З) якщо під час колишнього перебування в Республіці Білорусь були
встановлено факти порушення особою законодавства про правовий
polozhenii inostrannиh Pers.lodging sum.Dec громадян та осіб без РЕСПУБЛІЦІ
Білорусь, митного, валютного чи іншого законодавства;
4) якщо при порушенні клопотання про в’їзд особа повідомила про
себе помилкові відомості або не подало необхідні документи;
5)Якщо іноземний громадянин чи особа без громадянства,
на місці vezžaûŝie Республіки Білорусь,не має
засобами,необхідними для покриття витрат по своєму перебуванню
на всій території Республіки Білорусь і перевірка поза республіки
Білорусь. Розмір коштів, необхідних для оплати зазначених витрат,
визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь;
6) якщо іноземний громадянин чи особа без громадянства включені
Список осіб, у,З часом на місці kotoryh Республіки Білорусь
заборонений або небажаний. Правила включення іноземних громадян та
осіб без громадянства в Список осіб,в’їзд яких до Республіки
Білорусь заборонений або небажаний, а також порядок ведення даного
Списку визначаються Радою Міністрів Республіки Білорусь;
7)в інших випадках,,predusmotrennyh zakonami Республіки
Білорусь.
__________________________________________________________
Стаття 20 доповнена пунктами 5, 6, 7Закон 18
Липень 2000 г. N 422-Z.
__________________________________________________________

Стаття 21. Право на виїзд іноземних громадян або осіб без
громадянства з Республіки Білорусь може бути обмежене у випадках:

1) якщо стосовно них порушено кримінальну справу,- До
завершення його розгляду тим органом, в провадженні якого вона
знаходиться;

2) якщо вони засуджені за скоєний злочин,- До
закінчення терміну відбування покарання або звільнення від відбування
покарання;

3)якщо вони не виконали майнових зобов’язань перед
Республікою Білорусь або майнових зобов’язань, виникли з
bračnyh і сімейних відносин,а також інших майнових
зобов’язань,встановлених набрали законної сили судовими
рішеннями, — до виконання зобов’язань;

4)Якщо вони виходять protivorečit фактичним національним інтересам
безпеки,- Припинення обставин,перешкоджають
виїзду.
Право vиezd inostrannиh громадян та осіб без Pers.lodging sum.Dec навколо
Республіка Білорусь може бути обмежене, в інших випадках,,
передбачених законами Республіки Білорусь.
__________________________________________________________
Стаття 21 — із змінами, внесеними Законом від 18 Липень
2000 г. N 422-Z.

Стаття 21. Право на виїзд іноземних громадян або осіб
без громадянства з Республіки Білорусь може бути
обмежено у випадках:

1) якщо стосовно них порушено кримінальну справу, — до
завершення його розгляду тим органом, у виробництві
якого воно знаходиться;

2) якщо вони засуджені за скоєний злочин, — до
закінчення терміну відбування покарання або звільнення від
відбування покарання;

3)якщо вони не виконали майнових зобов’язань
перед Республікою Білорусь або майнових зобов’язань,
виникли з сімейно-шлюбних відносин,а inyh
майнових зобов’язань,встановлених вступили в
законної сили судовими рішеннями,Або, якщо вони виходять
суперечить інтересам державної безпеки, — до
припинення дії обставин, перешкоджають виїзду.
__________________________________________________________

Stata 22 іноземних громадян та осіб без громадянства,
proezžaûŝie через Territorio Республіки Білорусь транзитних,
переміщуються в прикордонний пункт виїзду з Республіки Білорусь по
встановленим маршрутом відповідно до Правил транзитного
проїзду, затвердженими Радою Міністрів Республіки Білорусь.
Такі особи можуть зупинятися на території Республіки
Білорусь за наявності резолюції,видається в установленому
порядку.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ
І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Stata 23 іноземних громадян та осіб без громадянства,
soveršivšie на всій території Республіки Білорусь злочину,
Адміністративні та inye pravonarušeniâ,несуть відповідальність у
відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Стаття 24. Іноземним громадянам або особам без громадянства,
порушили законодавство про правове становище іноземних громадян
і Pers.lodging sum.Dec без громадянства РЕСПУБЛІЦІ Білорусі,може бути скорочений
визначений ним термін перебування в Республіці Білорусь.
Термін перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в
Республіці Білорусь може бути скорочений також у випадках,якщо
втратили силу підстави для їх подальшого перебування у Республіці
Білорусь.

Стаття 25. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть
бути депортовані за межі Республіки Білорусь:
1) якщо це необхідно для охорони здоров’я, zashtitи правий і
законних інтересів громадян Республіки Білорусь та інших осіб;

2) якщо їх дії суперечать інтересам державної
безпеки або охорони громадського порядку;

3) якщо вони грубо порушили Закон про pravovom
становище іноземних громадян і осіб без громадянства в Республіці
Білорусь,митне,валютне або інше законодавство і немає
підстав для притягнення їх до кримінальної відповідальності;

4)в інших випадках,,predusmotrennyh zakonami Республіки
Білорусь.
__________________________________________________________
Стаття 25 — із змінами, внесеними Законом від 18 Липень
2000 г. N 422-Z.

Стаття 25. Іноземні громадяни та особи без громадянства
можуть бути видворені за межі Республіки Білорусь:

1) якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав
і законних інтересів громадян Республіки Білорусь та інших
осіб;
2)дії, якщо вони суперечать інтересам
державної безпеки або охорони громадського
порядку;
3) якщо вони грубо порушили законодавство про правовий
становище іноземних громадян і осіб без громадянства в
Республіка Білорусь,tamožennoe,valûtnoe чи іншим
законодавство і немає підстав для притягнення їх до
кримінальної відповідальності.
__________________________________________________________

Стаття 26. Іноземні громадяни та особи без громадянства зобов’язані
Покинути територію Республіки Білорусь протягом,Зазначене рішення в
депортації,прийнятому в установленому порядку. Іноземні громадяни
або особами без громадянства,які ухиляються від виїзду або до
щодо яких є підстави вважати,Що вони можуть
ухилитися від виконання рішення про депортацію, підлягають з санкції
прокурора затриманню і депортації. Затримання допускається на термін,
необхідний для депортації.
__________________________________________________________
Стаття 26 — в редакції Закону від 18 Липень 2000 г. N 422-Z.

Стаття 26. Іноземні громадяни та особи без громадянства
зобов’язані покинути Республіку Білорусь в строк, зазначений у
Рішення vydvorenii до Beyond Республіки Білорусь,
прийнятому в установленому порядку. Особи, ухиляються від
виїзду,підлягають покаранню і prokurora zaderžaniû
видворенню у примусовому порядку. Затримання допускається
на термін, необхідний для видворення.
__________________________________________________________

V. Заключні положення

Stata 27 Nastoâŝij закон не zatragivaet SET
Законодавство Республіки Білорусь про основі міжнародних
договорів Республіки Білорусь привілеїв та імунітетів керівників
і співробітники іноземних diplomatičeskih і konsulskih
представництв та членів їх сімей.

Стаття 28. Порядок надання іноземним громадянам та
Для осіб без громадянства права притулку або визнання bežencami
визначається законодавством Республіки Білорусь.
__________________________________________________________
Стаття 28 — в редакції Закону від 18 Липень 2000 р. N 422-З.

Stata 28 E надання притулку прав
іноземним громадянам та особам без громадянства регулюється
спеціальним законодавством.
__________________________________________________________

Стаття 29. Якщо міжнародним договором Республіки Білорусь
встановлено інші правила,то застосовуються правила міжнародного
договору.

Голова Верховної Ради
Республіки