Закон «Про імміграцію»

Author:

Зaкoн Рeспублікі Бeлaрусь oт 29 Грудень 1998 г. № 224-З «Oб іммігрaціі»

ЗAКOН РEСПУБЛИКИ БEЛAРУСЬ

29 Грудень 1998 р. N

OБ ИММИГРAЦИИ

Принят Пaлaтoй прeдстaвитeлeй 16 Грудень 1998 гoдa

Oдoбрeн Сoвeтoм Рeспублики 18 Грудень 1998 гoдa

Нaстoящий Зaкoн  oпрeдeляeт  прaвoвыe   oснoвы   иммигрaции   в Рeспублику  Бeлaрусь,  прoцeдуру пoлучeния инoстрaнными грaждaнaми и лицaми бeз грaждaнствa (dalee — инoстрaнцы) рaзрeшeния нa пoстoяннoe житeльствo   в   Рeспубликe   Бeлaрусь,  пoрядoк  выeздa  нeзaкoнныx мигрaнтoв  из  Рeспублики  Бeлaрусь,   a   тaкжe   рeгулируeт   иныe прaвooтнoшeния, вoзникaющиe в связи с иммигрaциeй.
ГЛАВА 1. Oбщіe пoлoжeнія

Стaтья 1. Зaкoнoдaтeльствo Рeспублики Бeлaрусь oб иммигрaции

Иммигрaция в   Рeспубликe  Бeлaрусь  рeгулируeтся  Кoнституциeй
Республіка Білорусь,  нaстoящим Зaкoнoм, Зaкoнoм Рeспублики Бeлaрусь
«O  прaвoвoм  пoлoжeнии  инoстрaнныx грaждaн и лиц бeз грaждaнствa в
Рeспубликe Бeлaрусь»,  другими  aктaми  зaкoнoдaтeльствa  Рeспублики
Бeлaрусь и мeждунaрoдными дoгoвoрaми Рeспублики Бeлaрусь.

Стaтья 2. Мeждунaрoдныe дoгoвoры

Eсли в  рaтифицирoвaннoм  и  вступившeм  в  силу  мeждунaрoднoм
згоден Республіки Білорусь ustanovleny inye правил,ніж ті, які,
Которії soderžatsâ у чинному законодавстві,правила, застосовувані
Міжнародні угоди.

Стaтья 3. Основні поняття, primenâemye у чинному законодавстві

Для Celej nastoâŝego закону застосовуються наступні основні
концепцій:
Форма atļauja – документ,podtverždaûŝij особа
іноземець,polučivšego в юридично не
Республіки Білорусь дозволу postoânnoe проживання в Республіці
Бeлaрусь;
возз’єднання сім’ї — в’їзд до Республіки Білорусь на постійне
проживання поза встановленою імміграційної квоти подружжя (дружина),
неповнолітніх дітей та інших дітей,не перебували у шлюбі,по
запрошення відповідно дружина (подружжя),батьків, які є
громадянами Республіки Білорусь або іммігрантами;
депортація – видворення іноземця за межі Республіки
Білорусь в примусовому порядку відповідно до законодавства
Республіки Білорусь;
іммігрант – іноземець,постійно проживає в Республіці
Білорусь;
імміграційна віза — дозволу vaezd Respubliku в Білорусі
сталості zhitelystvo;
immigratsionnaya квоти – predelynaya ezhegodnaya визнаної нормою
immigrantov з territoriyu Республiкi Білорусь;
імміграційний контроль – здійснення уповноваженими
органами державного управління комплексу заходів щодо
дотриманню імміграційного законодавства Республіки Білорусь;
імміграція – в’їзд іноземців до Республіки Білорусь на
постійне проживання;
Іноземний громадянин – особа,Громадянин не âvlâûŝeesâ
Республіки Білорусь і imeûŝee доказ svoej аксесуари
Громадянство Drugogo gosudarstva;
особа без громадянства – особа,Громадянин не âvlâûŝeesâ
Республіки Білорусь і imeûŝee доказів svoej аксесуари
на громадянство Drugogo gosudarstva;
nezakonnaâ імміграції – В’їзд до Республіки Білорусь і (або)
залишитися на місці з Республікою Білорусь іноземців
недосконалість законодавства Республіки Білорусь,reguliruûŝego
Ê входу в Республіці Білорусь та перебування на її сайті;
запрошення (Викликати)- Document,osnovanii Kotorogo
Іноземець vydaetsâ immigracionnaâ візи,містять обов’язок
priglašaûŝej пліч žiliŝnomu програмного забезпечення та фінансової
запрошеного іноземця;
проїзний документ – документ на право виїзду з Республіки
Білорусь і в’їзду до Республіки Білорусь окремих категорій
іноземців, постійно проживають в Республіці Білорусь.

Стаття 4. Біженці

Правові основи в’їзду та перебування в Республіці Білорусь
іноземців,подали клопотання про визнання їх біженцями,і
біженців визначаються законодавством Республіки Білорусь про
біженців.

ГЛАВА 2. Повноваження державних органів з управління
імміграційними процесами

Стаття 5. Республіканський орган державного
управління з міграції

Республіканський орган державного управління з міграції:
розробляє пропозиції щодо напрямів, як за замовчуванням
gosudarstvennoj immigracionnoj політики і в межах koordiniruet
своєї компетенції діяльність інших державних органів з її
реалізації;
розробляє пропозиції про встановлення імміграційних квот з
урахуванням соціально-економічних можливостей республіки;
забезпечує збір,зберігання,обробку та розповсюдження
інформації, що стосується міграційних процесів у світі, і обмін нею.

Стаття 6. Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь

Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь,
Дипломатичних представництв і фондів konsulskie
Республіки Білорусь:
Одномісний іноземців Аксесуари до категорії LIC,бренди
Щоб отримати право immigracionnoj Візи;
виробляють в межах своєї компетенції оформлення та перевірку
документів щодо іноземців,бажають іммігрувати в
Республіку Білорусь;
Встановлена ​​osuŝestvlâût список Організувати та бухгалтерський облік
immigracionnyh саме.

Стаття 7. Pograničnye армії Республіки Білорусь

Pograničnye армії Республіки Білорусь:
здійснюють імміграційний контроль в частині проведення
первинної перевірки щодо осіб,в’їжджають до Республіки
Білорусь;
беруть участь у межах своєї компетенції спільно з іншими
зацікавленими у заходах по боротьбі з незаконною імміграцією.

Стаття 8. Органи внутрішніх справ Республіки Білорусь

Органи внутрішніх справ Республіки Білорусь:
розглядають заяви іноземців про отримання ними дозволу
на постійне проживання в Республіці Білорусь;
приймають рішення про одержання іноземцем дозволу на
постійне проживання в Республіці Білорусь і видають іммігрантам
відповідні документи про право на постійне проживання в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ;
здійснюють затримання іноземців,незаконно перебувають в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ;
виявляють, затримують і депортують іноземців,зазначених у
статті 28 цього Закону;
здійснюють імміграційний контроль на території Республіки
Білорусь в частині перевірки законності перебування іноземців в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ;
беруть участь у межах своєї компетенції спільно з іншими
зацікавленими у заходах по боротьбі з незаконною імміграцією.

Стаття 9. Органи державної безпеки Республіки
Білорусь

Органи державної безпеки Республіки Білорусь:
здійснюють у межах своєї компетенції перевірку стосовно
осіб, бажають іммігрувати до Республіки Білорусь;
виявляють осіб,мають відношення до міжнародних
терористичним організаціям,і вживають заходів щодо недопущення їх
в’їзду до Республіки Білорусь;
беруть участь у межах своєї компетенції спільно з іншими
зацікавленими у заходах по боротьбі з незаконною імміграцією.

Стаття 10. Республіканські органи державного
управління, місцеві виконавчі і
розпорядчі органи

Республіканські органи державного управління,місцеві
виконавчі і розпорядчі органи:
здійснюють свої функції з питань,стосуються
імміграційної політики, у взаємодії з республіканським органом
державного управління з міграції відповідно до
законодавством Республіки Білорусь та з урахуванням міжнародної
практики регулювання міграційних процесів;
співпрацюють з міжнародними організаціями.

ГЛАВА 3. Отримання дозволу на постійне проживання в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ

Стаття 11. Визначення імміграційної квоти

З метою державного регулювання процесу імміграції в
Рада міністрів Республіки Білорусь Республіки Білорусь по
Виступи respublikanskogo тіла ДЕРЖАВНОГО управління
міграції може визначати імміграційну квоту. Імміграційна квота
визначається для кожної держави окремо.
Президент Республіки Білорусь Рішення vpravo принимати на
Толерантність в Республіці Білорусь за Іммігранти ustanovlennoj
immigracionnoj квоти.

Стаття 12. Порядок отримання дозволу на постійне
проживання в Республіці Білорусь

Іноземець, проживає за межами Республіки Білорусь і
бажаючий отримати дозвіл на постійне проживання в Республіці
Білорусь,подає документи,зазначені у частині четвертій цієї
статті,У diplomatičeskoe запевнень або konsulskoe
фонди Республіки Білорусь.
Diplomatičeskoe запевнень або konsulskoe фонди
Республики Беларусь принимает представленные иностранцем заявление и
документы по ходатайству о получении  им  разрешения  на  постоянное
жительство  в  Республике  Беларусь  и направляет их в установленном
порядке в соответствующий орган внутренних дел Республики Беларусь.
Іноземець, временно   пребывающий   на  территории  Республики
Беларусь и желающий получить разрешение на постоянное  жительство  в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ,  подает документы,  указанные в части четвертой
цієї статті,  в орган внутренних  дел  Республики  Беларусь  по
месту предполагаемого жительства.
Иностранец для получения разрешения на постоянное жительство  в
Республике Беларусь представляет:
заявление с  указанием  подробных  сведений   о   деятельности,
которой  он  предполагает заниматься в Республике Беларусь,  наличии
средств  для  въезда  и  проживания   в   Республике   Беларусь   до
трудоустройства  и  возможности  перевода  этих средств в Республику
Білорусь;
дійсний паспорт,   выданный   государством,  гражданином
которого является заявитель,  или  государством,  где  он  постоянно
проживает,  либо другие документы, которые признаются в соответствии
с     законодательством     Республики     Беларусь     документами,
идентифицирующими личность заявителя;
медицинскую справку о состоянии здоровья;
другие документы,   перечень   которых   определяется   Советом
Міністрів Республіки Belarusь.
Ходатайство о  получении  разрешения на постоянное жительство в
Республике Беларусь принимается только после уплаты  государственной
пошлины  или  консульского  сбора,  порядок  уплаты и размер которых
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Решение по  ходатайству  о  получении  разрешения на постоянное
жительство в Республике Беларусь принимается соответствующим органом
внутренних  дел  Республики  Беларусь  в течение трех месяцев со дня
поступления ходатайства со всеми необходимыми материалами.

Стаття 13. Право на получение разрешения на постоянное
жительство в Республике Беларусь некоторыми
категориями иностранцев

Право на  получение  разрешения  на  постоянное  жительство   в
Республике   Беларусь  имеют  иностранцы,  прожившие  на  территории
Республики Беларусь не менее семи лет, если они являются:
сотрудниками дипломатических,   консульских,  торговых  и  иных
представительств и учреждений иностранных государств  и  членами  их
сімей;
предпринимателями и членами их семей;
сотрудниками международных организаций и членами их семей;
работниками средств  массовой  информации,  аккредитованных   в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ, и членами их семей.
Право на  получение  разрешения  на  постоянное  жительство   в
Республике   Беларусь   независимо   от   проживания  на  территории
Республики Беларусь имеют иностранцы:
являющиеся высококвалифицированными   работниками,   в  которых
нуждается Республика Беларусь;
обладающие исключительными способностями и талантом;
гарантирующие инвестирование  не  менее  150000  долларов США в
экономику   Республики   Беларусь    или    реализацию    конкретных
государственных программ Республики Беларусь;
находившиеся не  менее десяти лет на службе Республики Беларусь
за ее пределами.
Решение о  получении  разрешения  на  постоянное  жительство  в
Республике  Беларусь  иностранцам,  указанным  в  настоящей  статье,
принимается  Министерством  внутренних  дел  Республики  Беларусь по
ходатайству  соответствующих  государственных   органов   Республики
Беларусь с учетом иммиграционных квот.

Стаття 14. Основания для отказа в получении разрешения на
постоянное жительство в Республике Беларусь

Иностранцу может  быть  отказано  в  получении  разрешения   на
постоянное жительство в Республике Беларусь, якщо:
это необходимо    в    интересах    обеспечения    национальной
безпеки,  охраны  общественного  порядка,  здоровья  населения,
защиты прав и законных интересов граждан Республики Беларусь и  иных
осіб;
в период предыдущего  пребывания  в  Республике  Беларусь  были
установлены факты нарушения им законодательства Республики Беларусь;
при подаче ходатайства о  получении  разрешения  на  постоянное
жительство  в  Республике Беларусь он сообщил о себе ложные сведения
или не представил необходимые документы;
є відомості,   что  он  имеет  отношение  к  контрабандной
деятельности,  незаконной  торговле  оружием,  незаконному   обороту
наркотиків, организации переправы незаконных мигрантов;
он является или являлся членом террористических либо фашистских
организаций   или   лицом,  ведущим  пропаганду  войны,  социальной,
національної, релігійної та расової ворожнечі;
он освобожден  из  мест  лишения  свободы на территории другого
государства и (або) имеет неснятую или непогашенную судимость;
он имеет   заболевание,   включенное  в  перечень  заболеваний,
наличие  которых  препятствует  въезду  на   территорию   Республики
Білорусь.
Перечень заболеваний,  наличие которых препятствует  въезду  на
территорию    Республики    Беларусь,   определяется   Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и утверждается Советом Министров
Республіки Білорусь.

Стаття 15. Аннулирование разрешения на постоянное
проживання в Республіці Білорусь

Дозвіл на постійне проживання в Республіці Білорусь може
быть аннулировано в случаях:
если иностранец умышленно представил ложные сведения о себе или
скрыл  обстоятельства,  существенно повлиявшие на принятие решения о
получении  им  разрешения  на  постоянное  жительство  в  Республике
Білорусь;
если это  необходимо  в  интересах   обеспечения   национальной
безпеки,  охраны  общественного  порядка,  здоровья  населения,
защиты прав и законных интересов граждан Республики Беларусь и  иных
осіб;
выезда иностранца или получения  им  разрешения  на  постоянное
жительство в другом государстве;
если брак,  заключенный с гражданином Республики  Беларусь  или
іноземцем, признан судом недействительным;
утраты оснований,  в  соответствии  с  которыми  было   принято
решение  о получении иностранцем разрешения на постоянное жительство
в Республике Беларусь.
Решение об  аннулировании разрешения на постоянное жительство в
Республике Беларусь в случаях, указанных в абзацах втором, третьем и
четвертом   части   первой  настоящей  статьи,  принимается  органом
внутрішніх справ, принявшим решение о получении иностранцем разрешения
на  постоянное  жительство  в  Республике  Беларусь  по  собственной
инициативе  или  по   представлению   компетентных   государственных
органов.
Решение об аннулировании разрешения на постоянное жительство  в
Республике  Беларусь  в случаях,  указанных в абзацах пятом и шестом
частині першій цієї статті, принимается в судебном порядке.
Решение об  аннулировании разрешения на постоянное жительство в
Республике Беларусь в пятидневный срок  направляется  иммигранту
также в Министерство иностранных дел Республики Беларусь.
Иммигрант, в   отношении   которого    принято    решение    об
аннулировании  его  разрешения на постоянное жительство в Республике
Білорусь, имеет право обжаловать принятое решение в судебном порядке
в течение одного месяца со дня его ознакомления с принятым решением.
Аннулирование разрешения на постоянное жительство в  Республике
Беларусь  влечет за собой аннулирование иммиграционной визы или вида
на жительство.

ГЛАВА 4. Порядок въезда в Республику Беларусь

Стаття 16. Въезд в Республику Беларусь

Иностранцы въезжают  на  постоянное  жительство  в   Республику
Беларусь  только  по  действительным  паспортам  или документам,  их
заменяющим,   при   наличии   иммиграционной   визы,   выданной    в
установленном порядке.

Стаття 17. Иммиграционная виза

Иммиграционная виза выдается иностранцу, получившему разрешение
на постоянное  жительство  в  Республике  Беларусь,дипломатичним
представництвом або консульською установою Республіки Білорусь.
Иммиграционная виза  действительна  для  въезда  в   Республику
Беларусь  в  течение  одного года со дня ее выдачи.  Если иностранец
после получения иммиграционной визы в силу объективных обстоятельств
не  смог  в  течение года въехать в Республику Беларусь и продолжает
сохранять право на получение иммиграционной  визы,  ему  может  быть
выдана в установленном порядке новая иммиграционная виза.

Стаття 18. Неиспользованные иммиграционные визы

Иммиграционная виза  иностранца,  которому отказано во въезде в
Республіку Білорусь,  или иммиграционная виза, срок действия которой
истек,  а  иностранец  не  обратился  в  установленный  срок  за  ее
продлением, считается неиспользованной.

Стаття 19. Регистрация иностранцев, прибывших в Республику
Беларусь на постоянное жительство

Іноземець, прибывший  на  территорию  Республики  Беларусь  на
постоянное    жительство,    обязан    в    течение    трех    суток
зарегистрироваться в уполномоченном на ведение регистрации органе по
месту  фактического  проживания.  Иностранец  обязан   информировать
органы внутренних дел Республики Беларусь обо всех изменениях своего
места проживания в течение десяти дней.

Стаття 20. Медицинское освидетельствование иностранцев

Иностранцы могут      быть       подвергнуты       медицинскому
освидетельствованию  принудительно,  если  в  отношении  их  имеются
достаточные основания считать,  что они имеют болезни,  включенные в
перечень  опасных  заболеваний,  или установлено,  что они прибыли в
Республику  Беларусь   из   региона   массовых   эпидемий,   опасных
заболеваний людей, животных.
Медицинское освидетельствование    иностранцев    в    случаях,
предусмотренных   частью  первой  настоящей  статьи,  проводится  по
решению учреждений здравоохранения с санкции  прокурора  врачами  из
числа штатных работников территориальных медицинских учреждений.
Сроки осмотра    (обследования)    иностранцев     определяются
медицинскими показаниями.

Стаття 21. Вид на проживання

Іноземцям, получившим  разрешение  на постоянное жительство в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ,  выдается соответствующий вид на  жительство  в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ.
Порядок выдачи вида на жительство в Республике Беларусь и  срок
его действия определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Стаття 22. Проездной документ

Проездной документ  выдается  отдельным категориям иностранцев,
постоянно  проживающих  в  Республике  Беларусь,   для   выезда   из
Республики  Беларусь и въезда в Республику Беларусь на срок не более
срока действия вида на жительство.
Порядок выдачи   проездного   документа   определяется  Советом
Міністрів Республіки Belarusь.

ГЛАВА 5. Воссоединение семьи

Стаття 23. Право на возз’єднання сім’ї

Право на   воссоединение   семьи   имеют   супруга    (чоловік),
несовершеннолетние дети и иные дети,  не состоявшие в браке, мають
приглашение  соответственно   от   супруга   (подружжя),   родителей,
являющихся гражданами Республики Беларусь или иммигрантами.

Стаття 24. Особые случаи воссоединения семьи

В отдельных  случаях  право  на  воссоединение семьи может быть
предоставлено  другим  близким  родственникам   граждан   Республики
Беларусь  и иммигрантов при наличии у приглашающего лица достаточных
жилищных  условий   и   законного   источника   получения   доходов,
обеспечивающего ему и членам его семьи прожиточный минимум.
Решение по  особым  случаям  воссоединения  семьи   принимается
Министерством   внутренних   дел   Республики  Беларусь  в  порядке,
устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.

Стаття 25. Доказательства права на воссоединение семьи

Во всех случаях въезда с целью воссоединения семьи  иностранец,
желающий  въехать  в  Республику Беларусь,  или принимающие его лица
обязаны  предоставить   документальные   доказательства   права   на
возз’єднання сім’ї.

ГЛАВА 6. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Беларусь об иммиграции

Стаття 26. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Беларусь об иммиграции

Нарушение законодательства  Республики  Беларусь  об иммиграции
влечет за собой ответственность в соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь в случаях:
содействия в незаконном въезде иностранца в Республику Беларусь
или незаконной доставке иностранца в Республику Беларусь;
укрывательства иностранца во время его незаконного пребывания в
Білорусь РЕСПУБЛІЦІ;
ввоза иностранца с целью занятия деятельностью,  запрещенной на
территории  Республики  Беларусь  или  не совместимой с целью въезда
іноземця;
содействия или  участия  в незаконном транзите иностранца через
территорию Республики Беларусь;
сокрытия должностным    лицом   достоверно   известных   фактов
незаконного въезда иностранца в Республику Беларусь и пребывания  на
ее территории;
въезда иностранца   в   Республику   Беларусь   с    нарушением
законодавства Республіки Білорусь;
незаконного найма на работу иностранца или оказания  содействия
в таком найме;
иных нарушений   законодательства   Республики   Беларусь    об
иммиграции.

Стаття 27. Сбор штрафов и возмещение расходов

Штрафы, взыскиваемые  за  нарушение законодательства Республики
Беларусь об иммиграции, перечисляются в республиканский бюджет.
Штрафы могут  выплачиваться  в свободно конвертируемой валюте в
соответствии с курсом,  установленным Национальным банком Республики
Беларусь на день уплаты штрафа.
Порядок уплаты  штрафов  и  возмещения  расходов,  связанных  с
рассмотрением  дел  о нарушении законодательства Республики Беларусь
про імміграцію, визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь.

ГЛАВА 7. Депортація

Стаття 28. Іноземці, подлежащие депортации

Депортации подлежат следующие иностранцы:
незаконно прибывшие  в Республику Беларусь и проживающие в ней,
если они не привлечены к уголовной ответственности в соответствии  с
законодавством Республіки Білорусь;
в отношении которых принято решение об аннулировании разрешения
на постійне проживання в Республіці Білорусь;
совершившие тяжкие  преступления  вне   территории   Республики
Білорусь.

Стаття 29. Процедура депортации

Решения о   депортации   иностранцев,  указанных  в  статье  28
цього Закону,  принимаются соответствующими органами внутренних
дел или государственной безопасности Республики Беларусь.
До принятия  решения  о   депортации   соответствующие   органы
внутренних  дел или государственной безопасности Республики Беларусь
направляют иностранцу уведомление,  в  котором  указываются  причины
депортації, место и время рассмотрения вопроса, а также разъясняется
право иностранца на личное присутствие при рассмотрении его вопроса.
В  случае  неявки  иностранца  на слушание вопрос о депортации может
быть рассмотрен в его отсутствие.
Решение о   депортации   может   быть   обжаловано   в   суд  в
установленном порядке.
О депортации  иностранца  делается  отметка  в его паспорте или
документе, его заменяющем.
Іноземці, депортированные    из   Республики   Беларусь,   по
истечении десяти лет со дня депортации могут повторно  обратиться  в
соответствующие органы с просьбой о въезде в Республику Беларусь.

Стаття 30. Задержание иностранцев

Соответствующие органы   внутренних   дел  или  государственной
безопасности  Республики  Беларусь   после   вынесения   решения   о
депортации  иностранца  принимают  меры  по его задержанию с санкции
прокурора  на  срок,  необходимый  для  депортации,   если   имеются
основания  считать,  что  иностранец  может уклониться от выполнения
решения о депортации.
Порядок создания  мест  для  временного содержания иностранцев,
подлежащих депортации с территории Республики Беларусь, определяется
Радою Міністрів Республіки Білорусь.
У разі,  если иностранец подал  жалобу  в  суд  о  пересмотре
решения о депортации,  он может быть освобожден под залог в порядке,
встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Стаття 31. Приостановление депортации

Процедура депортации может быть приостановлена в случаях:
выявления новых обстоятельств,  в результате которых иностранцу
или членам его семьи может быть  предоставлено  убежище  или  статус
беженца в Республике Беларусь;
судебного рассмотрения жалобы о пересмотре решения о депортации
іноземця.

Стаття 32. Добровольный выезд иностранца

Іноземець, в  отношении  которого начата процедура депортации,
может заявить о своем согласии добровольно и за свой  счет  покинуть
пределы Республики Беларусь. Вопрос о добровольном выезде иностранца
решается органами внутренних дел Республики Беларусь.
Іноземець, добровольно   выезжающий  из  Республики  Беларусь,
имеет право на выбор страны, в которую он желает выехать.
Не допускается  добровольный  выезд  иностранца,  если вопрос о
депортации поставлен вследствие его занятия незаконной деятельностью
или  в  связи  с  действиями,  направленными  на подрыв национальной
безопасности   Республики   Беларусь,   либо    иными    действиями,
представляющими общественную опасность для Республики Беларусь.
Іноземець, добровольно   выехавший   за   пределы   Республики
Білорусь,  по  истечении  пяти  лет со дня выезда может обратиться в
соответствующие органы с просьбой о въезде в Республику Беларусь.

Стаття 33. Государство, в которое депортируется иностранец

Іноземець, в отношении которого принято решение о  депортации,
депортируется  в  государство  его  гражданской  принадлежности либо
государство, с территории которого он прибыл в Республику Беларусь.
У разі,  если иностранцу угрожает преследование, не связанное
с мерами уголовно-правового характера,  в государстве,  с территории
которого он прибыл в Республику Беларусь,  или имеется опасение, що
он может быть выслан из этого государства  в  государство,  где  ему
может угрожать такое преследование, может быть принято решение о его
депортации в третье государство,  которое выразит  согласие  принять
этого иностранца.
Конвоирование депортируемого иностранца осуществляется органами
внутренних дел Республики Беларусь до пункта пропуска и прекращается
после пересечения  иностранцем  Государственной  границы  Республики
Білорусь.

Стаття 34. Витрати, связанные с процедурой депортации

Все расходы,   связанные   с   процедурой  депортации,  включая
расследование и рассмотрение  дела  в  суде,  производятся  за  счет
иностранца  или  юридических  и  физических лиц Республики Беларусь,
ходатайствовавших о его въезде.
В отдельных случаях,  если покрытие расходов за счет иностранца
невозможно,   процедура   депортации    осуществляется    за    счет
республиканского   бюджета   или   за   счет   бюджета  государства,
ходатайствующего о выдаче иностранца.

ГЛАВА 8. Прикінцеві положення

Стаття 35. Набуття чинності цього Закону

Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня  его
опубликования.

Стаття 36. Приведение актов законодательства в соответствие
с настоящим Законом

Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев  со
дня  вступления  в силу настоящего Закона принять меры по приведению
законодавства Республіки Білорусь у відповідність із цим
Законом.

Президент Республіки Білорусь О.Лукашенко