Статус біженця в Голландії

Author:

Статус beženca, кaк спoсoб іммігрaціі в Гoллaндію пoпулярeн і вoстрeбoвaн. Oднaкo, нeсмoтря нa лібeрaльнoсть гoллaндскіx мігрaціoнниx влaстeй, oни пoдxoдят імeннo до етoй кaтeгoріі емігрантів дуже серйозно.

Найбільш часто позитивне рішення влади країни виносять у разі, якщо здобувач статусу біженця в Голландії прибув в країну, уникаючи небезпеки для життя, здоров’я або рятуючись від утисків на етнічному грунті або через свою сексуальну орієнтацію.

В останньому випадку імміграція до Голландії найбільш імовірна, оскільки в країні проповідується легітимне і терпиме ставлення до сексуальних меншин.

Також вагомою причиною імміграції до Голландії в якості біженця може служити переслідування з боку організованої злочинності.

Так, політичні чи релігійні мотиви біженця з країн колишнього СРСР швидше за все не зможуть служити переконливим доказом надання притулку в Голландії.

Розгляд прохання про надання притулку може зайняти від 6 місяців, а в окремих випадках — до двох років. Під час розгляду справи претенденти проживають в таборах для переміщених осіб, які розташовані по всій країні.

Якщо ситуація в країні, з якої приїхав претендент статусу покращилася, або мотиви за якими він прибув втратили актуальність, то рішення імміграційної влади буде однозначним — претендент повинен буде повернутися на батьківщину.

Позитивне рішення про надання статусу біженця означає дозвіл на проживання, право на субсидовані освіту і на возз’єднання сімей.