Візи Данії, віза на запрошення

Author:

У случae eсли цeлью плaніруeмoгo візітa в Дaнію являeтся пoсeщeніe рoдствeннікoв лібo друзeй, нeoбxoдімo прeдoстaвіть в кoнсульскій oтдeл пoсoльствa Дaніі в Мoсквe тoт жe нaбoр дoкумeнтoв, що і для туристичної візи.

Однак замість броні готелю надається факс запрошення від приватної особи.

Другий примірник даного документа запрошуюча сторона повинна відправити з Данії безпосередньо в посольство по електронній пошті або по факсу: (495) 775-01-97.

У запрошенні має міститися наступна інформація:

* ім’я та прізвище особи, що запрошує, адреса постійного проживання;

* ім’я, прізвище, дата народження, номер закордонного паспорта запрошуваного;

* мети поїздки;

* терміни поїздки (дата початку і закінчення поїздки, кількість днів перебування в Данії);

* підпис особи, що запрошує;

* копія паспорта або посвідки на проживання запрошує;

* заяву про те, що запрошуюча сторона бере на себе всі фінансові витрати по перебуванню заявника в країні.

Посольство не вимагає запевнення запрошення у відомствах Данії. У разі відсутності фінансових гарантій від приймаючої сторони додатково необхідно надати актуальну виписку з банківського рахунку заявника, підтверджує наявність у нього достатніх фінансових коштів для здійснення поїздки (з розрахунку 50 євро на добу перебування на одну людину) і оригінал і копію квитків в обидві сторони.