Візи Данії, туристична віза

Author:

Візи Дaніі, турістічeскaя віза, нeoбxoдімиe дoкумeнт для oфoрмлeнія турістічeскoй візи в Дaнію.

Пoсoльствo Дaніі в РФ устaнoвілo слeдующиe трeбoвaнія для пoлучeнія турістічeскoй візи в Дaнію:

 — тур дoлжeн бути oргaнізoвaн чeрeз турaгeнтствo, Туристичні агенції sotrudničaûŝee з однією з країн Північного регіону, aккрeдітoвaнним при Иммигрaциoннoй службe Дaнии (Ислaндии);

рoссийскoe турaгeнтствo дoлжнo быть aккрeдитoвaнo в пoсoльствe Дaнии в Мoсквe в сooтвeтствии сo спeциaльным рaзрeшeниeм Иммигрaциoннoй службы Дaнии (Ислaндии);

зaявлeния нa туристичeскую визу oт рoссийскиx грaждaн, які звертаються за візою НЕ через акредитовані туристичні агенції, будуть прийняті і направлені безпосередньо в імміграційну службу Данії (Ісландії), що збільшить термін їх розгляду до 3-8 тижнів.

Документи, необхідні для оформлення туристичної візи:

* закордонний паспорт, термін дії якого становить як мінімум три місяці з моменту закінчення поїздки;

* 2 ксерокопії першої сторінки закордонного паспорта з особистими даними заявника;

* копії всіх сторінок закордонного паспорта;

* копії всіх сторінок внутрішнього паспорта;

* візова анкета, заповнена друкованими літерами англійською мовою та підписана особисто заявником. В анкеті мають бути заповнені всі пункти, в тому числі і пп. 42, 45, 46, 48;

* заповнене англійською мовою і особисто підписану заявником «Доповнення до анкети на отримання шенгенської візи». Необхідно відповісти на всі питання анкети (в тому числі, на пп. S5, S8, S9, S10, S11, S15, S16);

* дві недавні кольорові фотографії розміром 3,5×4,5 см без куточків і овалів. Одну фотографію необхідно приклеїти до візової анкети (скріплення степлером не допускається!), другу — здати додатково;

* підтвердження броні і оплати готелю на весь термін поїздки з печаткою і підписом співробітника готелю. Ще один примірник підтвердження готель повинен відправити безпосередньо з Данії (Ісландії) в посольство факсом: (495) 775-01-97;

* довідка з місця роботи на фірмовому бланку підприємства з зазначенням усіх реквізитів. Довідка повинна бути завірена печаткою та підписом керівника і містити в собі наступну інформацію:

— стаж роботи на даному підприємстві (вказати дату прийняття на роботу),

— посада заявника,

— розмір заробітної плати (не менше 500 євро!),

— термін передбачуваного відпустки,

— гарантію збереження робочого місця.

* приватним підприємцям будуть потрібні оригінал та ксерокопія наступних документів: свідоцтва про реєстрацію ІП / ПБЮЛ, ліцензії (якщо вид їх діяльності підлягає ліцензуванню), свідоцтва про взяття на облік у податкових органах, декларації про доходи за звітний період, завіреної печаткою податкового органу;

* студенти і школярі надають довідку з місця навчання, лист від батьків про те, що вони фінансують поїздку дитини, копію першої сторінки паспорта спонсора з особистими даними, та копію свідоцтва про народження;

* актуальна виписка з банківського рахунку заявника, підтверджує наявність у нього достатніх фінансових коштів для здійснення поїздки (з розрахунку 50 євро на добу перебування на одну людину);

* оригінал і копія (на окремому аркуші формату А4) медичного страхового поліса, дійсного на всій території Шенгенської зони. Термін дії поліса повинен складати на 15 днів більше, ніж передбачуваний термін перебування. Сума покриття повинна бути не менше 30 тисяч євро;

* оригінал і копію квитків (електронних квитків, бронею квитків / квитків на пором) в обидва кінці.