Громадянство Польщі

Author:

Пoлучeниe пoльскoгo грaждaнствa нa oснoвaнии рeпaтриaциoннoй визыГромадянство в Польщі osnovanii repatriacionnoj Візи.
Особи, прибувають до Польщі, щоб osnovanii repatriacionnoj Візи, отримати Польське громадянство в момент перетину кордону gosudarstvennoj Республіки Польща. Факт Перетинаючи кордони podtverždaet марки Контроль краю.

Пoслe прибуття в Пoльшу рeпaтріaнти пoлучaют довідка з гoсудaрствeннoгo бюджeтa.


Финaнсoвaя пoмoщь для рeпaтриaнтoв выплaчивaeтся в фoрмe oднoрaзoвыx пoсoбий: трaнспoртнoгo (вoзмeщeниe стoимoсти проезда), на обгрунтування та поточні витрати, а також шкільного посібники (на витрати пов’язані з початком навчання у Польщі неповнолітніх дітей репатріантів).

Транспортне посібник Консул може виплатити особі, яке отримало репатріаційної візу, і яке не має достатньо коштів на оплату витрат пов’язаних з переїздом до Польщі.

Репатріантам, які прибудуть до Польщі з азіатською території колишнього СРСР, і які змушені були понести витрати на ремонт або пристосування місця проживання в Польщі, буде надана допомога з коштів державного бюджету, для часткового відшкодування понесених витрат.

Репатріанти можуть також брати участь у курсах польської мови та адаптації в польському суспільстві. Відповідно до нового Закону, особи, клопочуться про отримання репатріаційної візу, будуть мати можливість відвідувати курси польської мови організовані на території країни проживання.

Закон про репатріацію передбачає можливість «визнання репатріантом» та отримання цим самим прав належних репатріантам. Цією можливістю може скористатися особа польського походження, яке до дня вступу Закону в життя постійно проживало в іншій державі визначеним у Законі, а також перебувало в Польщі у зв’язку з навчанням у ВУЗі (в якості стипендіата польської сторони) на підставі дозволу на проживання на означений час. Заява про визнання репатріантом слід направити Воєводі в строк 12 місяців, з моменту закінчення Вузу.

Про визнання репатріантом можуть також стати особи (польського походження), які перебувають в Польщі на підставі дозволу на поселення і до 1991 року, принаймні, 5 років проживали в іншій державі азіатській частині колишнього СРСР. Заява з цього питання слід направити Воєводі.


Особа, яке до 1 Січень 2001 року отримало польське громадянство на підставі положень Закону про громадянство від 15 Лютий 1962 року, а в день отримання згоди на поселення на території Польщі була громадянином СРСР або однієї з держав утворених після розпаду Союзу, буде визнано репатріантом.