Чеське громадянство

Author:

Грaждaнствo Чexіі, дoкумeнт для пoлучeнія грaждaнствa.
Для тoгo чтoби пoлучіть грaждaнствo і стaть Грaждaнінoм Чexіі, нeoбxoдімo випoлнів слeдующиe, oбязaтeльниe услoвія:

*Вы дoлжны прoжить в Чexии бeзвыeзднo 5 політ

* Oбязaтeльнo знaниe чeшскoгo языкa.  Этo услoвиe нeoбxoдимo будeт пoдтвeрдить, сдaв экзамен Министерству образования  Чехии.

*Необхідно відмовитися від громадянства іншої держави, т.к. законодавством Чехії подвійне громадянство не передбачено.

* Протягом останніх 5 років проживання в Чехії, Ви не повинні бути судимим за кримінальні злочини.

* Ви зобов’язані сумлінно платити всі передбачені державою внески, податки і мита.

Для отримання громадянства Чехії, разом із заявою про надання громадянства, також необхідно подати такі документи :

* Свідоцтво про народження
* Свідоцтво про шлюб
* Свідоцтво про розлучення
* Свідоцтво про смерть чоловіка
* Автобіографію
* Виписку з Реєстру покарань (про несудимість)

Заява на отримання громадянства Чехії має бути підписана заявником і співробітником муніципалітету. Подружжя можуть подати одну заяву на двох, а якщо у них є дитина до 18 років, то він теж вписується в загальну заяву. У наступні 30 днів, після подачі заяви, муніципалітет передає його в поліцію у справах іноземців, після перевірки в поліції заяву передається в МВС Чехії.

Саме МВС Чехії приймає рішення про присвоєння громадянства, термін розгляду заяви до 90 днів.

У тому випадку якщо МВС Чехії приймає вас в чеські громадяне, то необхідно буде присягнути на вірність чеському державі.

Громадянство Чехії відібрати не можна, Ви можете відмовитися від нього тільки самостійно, по своїй волі.