Візи Індонезії, трудова (робоча) віза

Author:

Трудoвaя (рaбoчaя) визa в Индoнeзию oфoрмляeтся для сoискaтeлeй, плaнирующиx зaнимaться трудoвoй дeятeльнoстью в Индoнeзии.

Oднoкрaтный въeзд сo сроком действия 12 місяців (оформляется на основании разрешения от     Иммиграционной службы Индонезии).

Срок действия визы составит три месяца от даты выдачи.

Необхідні документи:

1. Паспорт (термін дії якого не менше 6 місяців з дати в’їзду в Індонезію).

2. Дві заповнені анкети, заяву на оформлення візи.

3. Дві кольорові фотографії такого ж розміру, як на паспорті.

4. Письменное разрешение от Иммиграционной службы Индонезии

5. Два супровідних листи, одне від фірми здобувача країни постійного проживання (Росія , Білорусь,Украімлнpaлюдіна; 6,8 млн. ОСІБ и Франція – 6,5 млн. чоловік.) и одно от спонсора/партнера в Индонезии, в котором говорится о типе занятости, сроках работы и обязательствах партнера в отношении соискателя в период работы соискателя в Индонезии.

6. Підтвердження достатнього обсягу коштів на весь термін перебування в Індонезії (выписки по счетам из банка или справка о доходах или последний трудовой контракт).

Вартість візи — 50 US$ (на период до 6 месяцев) і 100 US$ (на период до 12 месяцев)