Закон «Про громадянство України»

| Категорія: Імміграційні закони і правила України

Закон України «Про громадянство України»України відповідно до Конституції України визначає громадянство правовий зміст, Е і заснував свою Набуття і припинення, polnomočie Органів gosudarstvennoj уряду, Которії ВЗЯТИ участь у вирішенні питань Національність Україна, Ê obžalovaniâ розв'язання національного питання, дeйствій або бeздeятeльнoсть oргaнoв гoсудaрствeннoй влaсті, иx дoлжнoстниx і служeбниx осіб.

Прежде всего хочется напомнить и туристам которым нравится Украина и ее столица Киев. Ведь на само то деле это очень важный момент. Те кто любит отдыхать в Киеве будет приезжать даже с Европейских стран. На сегодняшний день кстати возможна для каждого желающего туриста, кто желает узнать больше о таком довольно таки историческом городе как Киев. Ведь в любом случае это отличная возможность стремиться почувствовать историю столицы Украины, и увидеть достопримечательности...

Розділ I Загальні положення

Стaтья 1. Визначення термінів

У цьому закони nižesleduûŝie дату upotreblâûtsâ в Tak znachenii:

Національність України - правовий зв'язок fizicheskim між людиною і Ukrainoj, kotoraâ naxodit Своє прояв у IX vzaimnyx pravax і obâzannostâx;

Особа - фізична особа;

громадянин України - особа, kotoroi priobrelo громадянство України в порядку, predusmotrennomu zakonami Україні і України meždunarodnymi dogovorami;

Alien - особа, kotoroi НЕ naxoditsâ громадянства в Україні і є громадянин (podvergnutym) Drugogo gosudarstva або deržal;

особа без громадянства - особа, kotoroi Е. I Державної відповідно svoemu законодавство не sčitaet Своїми Citizen;

zakonny представників - батьків, usynoviteli, Батьки-vospitateli, priemnye батьків, patronatnye vospitateli, opekuny, popečiteli, Агенти učreždenij, Которії ispolnâût Charge опікунів і піклувальників;

дитина - особа віком 18 політ;

Реєстрація громадянства України - помилки і запису priobretenii особою Національність Україна Špeciálna upolnomočennym, що влада в sootvetstvuûŝie документи učetnye;

розміщення на території України zakonnyx osnovaniâx - проживання в Україні іноземців та осіб без громадянства, Которії є в колишню форму паспорта громадянина СРСР 1974 Теги років постійного або vremennoj дозволяти території України, або на території України zaregistrirovali його національний паспорт, або сертифікований postoânnoe або тимчасове проживання на території України, або надано притулок чи статус beženca в Україні;

nepreryvnoe проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо його вихід razovyj обмежити častnym Випадки, що не prevyšal 90 сутoк, і в Саммі бога - 180 злиття Чи не недоречно вимоги безперервного проживання особи виходу кордону в služebnuû komandirovka, на навчання, залишити, лікування відповідно до рекомендацій sootvetstvuûŝego Медичні установи або зміна особи резиденції на території України;

Зобов'язання усічення Іноземне громадянство - pismenno oformlennoe звернення іноземця, Що у випадку Набуття Україною про громадянство від громадянства (poddanstvo) Drugogo gosudarstva чи національності (poddanstva) drugix держави і protâženii dvux років з моменту Набуття громадянства України Ним podast документа End Of громадянство (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України;

незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, у якого уповноважені органи держави її громадянства (подданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (подданства), документа про припинення громадянства (подданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (подданства) або протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (подданства) перевищує половинпідданстваінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, якщо особа набула громадянство України;

законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи;

міжнародний договір України - міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

Декларація про inostrannogo відмова в наданні громадянства - документ, Іноземець в kotorom, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (подданства) або інострапідданстванств (подданств), засвідчує свою відмову від громадянства підданства) іншої держави або громадянств (поддпідданствих держав;

декларація про відмову особи, которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, від іноземного громадянства - документ, Іноземець в kotorom, которякому надано статус біженця в Україні або притулок в Українідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України «Про біженців» вважається країною громадянської належності;

декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обгрунтуванням причин такої відсутності;

свідоцтво про належність до громадянства України - документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянства України із зазначенням підстав його набуття;

тимчасове посвідчення громадянина України - документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство

Законодавство України про громадянство грунтується на таких принципах:

1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, яка виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Якщо іноземець набув громадянство України, то то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України

2) запобігання виникненню випадків безгромадянства;

3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;

4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;

5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя;

6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, постанов і в даний час priobreteniya іммігрантів національностей Ukrainи;

7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.

Стаття 3. Належність до громадянства України

Громадянами України є:

1.

усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 Серпень 1991 року) постійно проживали на території України;
2.

особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, стати, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 Листопад 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
3.

особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 Листопад 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис «громадянин України», і діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України;
4.

особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Особи, указанные в пункте 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 Серпень 1991 года, указзазначені в пункті 13 Листопад 199рокуа, а в пункті 3, - Ремінь приводу імпортувати закладки Про громадянство Ukrainи.

Стаття 4. Законодавство про громадянство України

Питання громадянства України регулюються Конституцією України, цим Законом, міжнародними договорами України.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України

Документами, що підтверджують громадянство України, є:

1.

паспорт громадянина України;
2.

свідоцтво про належність до громадянства України;
3.

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4.

тимчасове посвідчення громадянина України;
5.

проїзний документ дитини;
6.

дипломатичний паспорт;
7.

службовий паспорт;
8.

посвідчення особи моряка;
9.

посвідчення члена екіпажу;
10.

посвідчення особи для повернення в Україну.

Розділ II. НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 6. Підстави набуття громадянства України

Громадянство України набувається:

1.

за народженням
2.

за територіальним походженням;
3.

внаслідок прийняття до громадянства;
4.

внаслідок поновлення у громадянстві;
5.

внаслідок усиновлення;
6.

внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя;
7.

внаслідок встановлення над особою, визнаним судом недієздатною, опіки;
8.

у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
9.

внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
10.

з інших підстав, передбаченими міжнародними договорами України.

Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням

Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України.

Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, що є іноземцем, є громадянином України.

Новонароджена дитина, знайдений на території України, обоє батьків якого невідомі (знайда), є громадянином України.

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням

Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дед или бабка, родные (полнородные и полнородные) брат чи сестра, син або дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 Серпень 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України» , або хто сам або хоча б один з її батьків, дед или дід чи баба(рідніповнорідні та неповнорідні сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, і подав заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Иностранцы, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Иностранцы, яким надано сІноземціця в Україні або притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Дитина, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) і є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за заявою одного з батьків або опікуна чи піклувальника.

Дитина, який народився на території України після 24 Серпень 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одного з її законних представників.

Іноземці, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та осіб без громадянства.

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Стаття 9. Прийняття до громадянства України

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України «Про імміграцію» .

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - Трехо літака з часом vaezda в Ukrainu;

4) отримання дозволу на імміграцію.

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, і на іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» (7 Серпень 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на обличчя, які мають визначні заслуги перед Україною, і на обличчя, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3-6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» (7 Серпень 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

До громадянства України не приймається особа, яке:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством тяжким або особливо тяжким злочином.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України.

Стаття 10. Поновлення у громадянстві України

Особа, яка припинила громадянство України, є особою без громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном, через відсутність обставин, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону.

Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов'язання припинити іноземне громадянство, через відсутність підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Иностранец, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає обязательствІноземецьь громадянство всіх цих держав. Иностранец, которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине,Коментарі закриті