Закон «Про порядок виїзду і в'їзду в Республіку Білорусь»

| Категорія: Імміграційні закони і правила Білорусі

Закон Республіки Білорусь 20 вересня 2009 № 49 років-Z «Про порядок Республіки Білорусь на вхід і вихід громадян Республіки Білорусь Республіки Білорусь»

Напрямок до Закону Nastoâŝij konstitucionnogo Програмне забезпечення прав громадян Республіки Білорусь (якщо не вказано інше, Наступне - громадяни) Безкоштовний RIP Республіки Білорусь і навпаки besprepâtstvenno vozvraŝatsâ.

ГЛАВА 1
Загальні умови

Стaтья 1. Сфера дії Закону nastoâŝego

Nastoâŝij Закон reguliruet відносини, voznikaûŝie у зв'язку з виходом з Республіки Білорусь і вхід громадян Республіки Білорусь, встановлює загальні правила виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь громадян, в тому числі у встановлених та електронної vremennogo обмеження на права громадян на виїзд з Республіки Білорусь, Особливості та виїзд з Республіки Білорусь громадян otdelnyx категорії, також визначає загальний питання паспорт postoânnogo перебування громадян за межами Республіки Білорусь.

Стaтья 2. Законодавство Республіки Білорусь порядок виїзду з Республіки Білорусь і вхід громадян Республіки Білорусь

Законодавство Республіки Білорусь порядок виїзду з Республіки Білорусь і вхід громадян Республіки Білорусь грунтується на Конституції та Республіки Білорусь складається з Закону nastoâŝego, INYX aktov Законодавство Республіки Білорусь, в цій Угоді, включаючи meždunarodnyx Республіки Білорусь.

Якщо угода meždunarodnym Республіки Білорусь ustanovleny inye правил, ніж ті, які, Которії soderžatsâ у чинному законодавстві, Міжнародні правила застосовується до угод,.

Стaтья 3. Право громадян на виїзд з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь

Кожен громадянин має право vyezžat Республіки Білорусь та Республіки Білорусь в vezžat.

Грaждaнін нe мoжeт бути лішeн прaвa нa виeзд з Республіки Білорусь і права на в'їзд до Республіки Білорусь.

Право громадянина на виїзд з Республіки Білорусь може бути тимчасово обмежено відповідно до цього Закону та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь в інтересах національної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров'я населення, прав і свобод інших осіб.

Право громадянина на в'їзд до Республіки Білорусь не може бути обмежене.

Стаття 4. Право громадян на захист і заступництво Республіки Білорусь

Громадянам гарантується захист і заступництво Республіки Білорусь за межами Республіки Білорусь.

Дипломатичні представництва та консульські установи Республіки Білорусь зобов'язані вживати заходів щодо захисту прав і законних інтересів громадян, перебувають за межами Республіки Білорусь, і надавати їм заступництво в порядку, визначеному законодавством Республіки Білорусь, в тому числі міжнародними договорами Республіки Білорусь.

У разі, якщо в державі перебування громадян відсутні дипломатичні представництва і консульські установи Республіки Білорусь, захист прав і законних інтересів громадян відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь може здійснюватися відповідними органами інших іноземних держав.

У разі, якщо в іноземній державі виникає надзвичайна ситуація, Республіка Білорусь гарантує прийняття дипломатичних та інших передбачених міжнародним правом заходів щодо забезпечення безпеки громадян, перебувають на території даної іноземної держави.

У разі, якщо в іноземній державі виникають обставини, утрудняють прийняття заходів щодо захисту прав і законних інтересів громадян і надання їм заступництва з боку Республіки Білорусь, Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь вживає заходів щодо доведення до відома громадян рекомендацій про небажаність в'їзду в дане іноземна держава. Такі рекомендації не є підставою для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь.

Стаття 5. Неприпустимість обмеження прав громадян у зв'язку з оформленням постійного проживання за межами Республіки Білорусь або постійним проживанням за межами Республіки Білорусь

Громадяни, постійно проживають за межами Республіки Білорусь, а також громадяни, які заявили про своє бажання оформити постійне проживання за межами Республіки Білорусь, користуються всіма правами і свободами і виконують обов'язки нарівні з громадянами, проживають в Республіці Білорусь, якщо інше не встановлено законодавчими актами Республіки Білорусь.
ГЛАВА 2
Загальні правила VИEZDA ІЗ РЕСПУБЛІКИ Білорусі та VAEZDA У RESPUBLIKU громадян Білорусі. ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВИЇЗД З УКРАЇНИ

Стаття 6. Документи для виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь

Громадяни виїжджають з Республіки Білорусь та в'їжджають до Республіки Білорусь за такими дійсними документами:

* pasportu громадянина Республiкi Білорусь;
* дипломатичному паспорту громадянина Республіки Білорусь;
* службовому паспортом громадянина Республіки Білорусь;
* національним посвідченням особи моряка Республіки Білорусь.

Одноразовий в'їзд громадян до Республіки Білорусь може здійснюватися за свідченням на повернення в Республіку Білорусь.

Порядок видачі, використання, обміну, визнання недійсними, вилучення, зберігання та знищення документів для виїзду з Республіки Білорусь і (або) в'їзду до Республіки Білорусь встановлюється Президентом Республіки Білорусь.

Стаття 7. Підстави для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь

Право громадянина на виїзд з Республіки Білорусь може бути тимчасово обмежено, якщо:

* він обізнаний з відомостями, становлять державну таємницю, - До закінчення терміну, встановленого в договорі про допуск до державних секретів;
* він є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальній справі, - На строк, установлений органом кримінального переслідування, але не більше ніж до припинення кримінального переслідування або до вступу вироку суду в законну силу;
* він засуджений за вчинення злочину, за винятком засуджених без призначення покарання або до покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, - На строк, установлений органом або установою, виконуючими покарання або інші заходи кримінальної відповідальності, але не більше ніж до відбуття покарання або звільнення від покарання або до закінчення строку відстрочки виконання покарання або випробувального терміну;
* за ним встановлено превентивний нагляд, - До припинення превентивного нагляду;
* він їх не виконує без поважних причин майнові, податкові або інші зобов'язання перед Республікою Білорусь, її адміністративно-територіальними одиницями, фізичними та юридичними особами, встановлені набрали законної сили судовими постановами або виконавчими документами, - На строк, встановлений судом, але не більше ніж до виконання зобов'язань;
* йому пред'явлено цивільний позов в суді, - На строк, встановлений судом, але не більше ніж до закінчення провадження у справі;
* він є боржником по справі про економічну неспроможність (банкротстве) або зацікавленою особою щодо боржника - юридичної особи, - З моменту відкриття конкурсного виробництва на термін, встановлений судом, але не більше ніж до закінчення провадження у справі про економічну неспроможність (банкротстве);банкрутство
* він ухиляється від явки на заходи щодо призову на військову службу, службу в резерве, - До явки на заходи щодо призову на військову службу, слслужбу в резерві

Стаття 8. Державні органи Республіки Білорусь та інші юридичні особи, приймають рішення про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь

Рішення про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь приймаються:

* державними органами Республіки Білорусь та іншими юридичними особами, заключившими з громадянами договори про допуск до державних секретів, - Щодо громадян, обізнаних про відомості, становлять державну таємницю;
* органами кримінального переслідування - щодо громадян, підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах;
* органами та установами, виконуючими покарання або інші заходи кримінальної відповідальності, - Щодо громадян, засуджених за вчинення злочину;

судами - щодо громадян:

* за якими встановлено превентивний нагляд;
* не виконують без поважних причин майнові, податкові або інші зобов'язання перед Республікою Білорусь, її адміністративно-територіальними одиницями, фізичними та юридичними особами, встановлені набрали законної сили судовими постановами або виконавчими документами;
* яким пред'явлено цивільний позов в суді;
* є боржниками у справах про економічну неспроможність (банкрутство) або зацікавленими особами щодо боржника - юридичної особи;
* військовими комісаріатами - щодо громадян, ухиляються від явки на заходи щодо призову на військову службу, службу в резерві.

Стаття 9. Виїзд з Республіки Білорусь на певний строк громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено

Громадянину, право на виїзд якого з Республіки Білорусь тимчасово обмежено, у зв'язку з необхідністю його термінового лікування або участі в кримінальному процесі за межами Республіки Білорусь або у зв'язку з тяжкою хворобою або смертю близького родича, проживає за межами Республіки Білорусь, може бути дозволено виїзд з Республіки Білорусь на певний строк.

Рішення про дозвіл виїзду з Республіки Білорусь на певний строк громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено, приймаються державними органами Республіки Білорусь або іншими юридичними особами, які прийняли рішення про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь, за винятком громадян, за якими встановлено превентивний нагляд, рішення про дозвіл виїзду яких з Республіки Білорусь на певний строк приймаються органами або установами, виконуючими покарання або інші заходи кримінальної відповідальності.

Стаття 10. Порядок виконання рішень про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь та про дозвіл виїзду з Республіки Білорусь на певний строк

Відомості про громадян, щодо яких прийнято рішення про тимчасове обмеження їх права на виїзд з Республіки Білорусь, а також відомості про прийняття щодо таких громадян рішень про дозвіл виїзду з Республіки Білорусь на певний строк включаються в банк даних про громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено.

Порядок ведення банку даних про громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено, визначається Президентом Республіки Білорусь.

Державний орган Республіки Білорусь або інша юридична особа, що прийняли рішення про тимчасове обмеження права громадянина на виїзд з Республіки Білорусь, не позднее одного дня с даты принятия решения о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь направляют гражданину соответствующее извещение.

Рішення про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь та про дозвіл виїзду з Республіки Білорусь на певний строк громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено, виконуються органами прикордонної служби Республіки Білорусь (далі - органи прикордонної служби) у пунктах пропуску через Державний кордон Республіки Білорусь в порядку, встановлюється Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь.

Стаття 11. Порядок зняття тимчасового обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь

Закінчення строків і відпадання підстав, зазначених у статті 7 цього Закону, тягнуть зняття тимчасового обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь, яке оформляється відповідним рішенням.

Рішення про зняття тимчасового обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь приймаються державними органами Республіки Білорусь та іншими юридичними особами, які прийняли рішення про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь.

Державний орган Республіки Білорусь або інша юридична особа, що прийняли рішення про тимчасове обмеження права громадянина на виїзд з Республіки Білорусь, не пізніше одного дня з дати прийняття рішення про зняття тимчасового обмеження права громадянина на виїзд з Республіки Білорусь направляють громадянину відповідне повідомлення.

Відомості про зняття тимчасового обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь включаються в банк даних про громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено.
ГЛАВА 3
ОСОБЛИВОСТІ ВИЇЗДУ З РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН

Стаття 12. Загальні правила виїзду з Республіки Білорусь неповнолітніх громадян

Громадяни, не досягли вісімнадцяти років, якщо вони не придбали дієздатність в повному обсязі в результаті укладення шлюбу або оголошення повністю дієздатними (далі - неповнолітні), можуть виїжджати з Республіки Білорусь за своїми документами для виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь:

* у супроводі обох законних представників при пред'явленні законними представниками неповнолітнього співробітнику органу прикордонної служби документів, підтверджують статус законних представників неповнолітнього;
* у супроводі одного із законних представників при пред'явленні законним представником неповнолітнього співробітнику органу прикордонної служби документа, підтверджує статус законного представника неповнолітнього;
* без супроводу законних представників при пред'явленні неповнолітнім або супроводжуючим його обличчям співробітнику органу прикордонної служби письмової згоди обох законних представників, за винятком випадків, передбачених статтями 13-16 цього Закону.
*

У разі, якщо один із законних представників не згоден з порядком виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього, передбаченим цим Законом, він має право звернутися до суду з заявою про визначення іншого порядку виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього.

На підставі рішення суду про визначення порядку виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього, відмінного від порядку, передбаченого цим Законом, відомості про неповнолітнього і про встановлений порядок його виїзду з Республіки Білорусь включаються в банк даних про громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено.

Стаття 13. Виїзд з Республіки Білорусь неповнолітніх без супроводу законних представників у разі відсутності одного із законних представників або неможливості отримання його згоди

В случае отсутствия одного из законных представителей или невозможности получения его согласия несовершеннолетний может выезжать из Республики Беларусь по своему документу для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей с письменного согласия одного законного представителя при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим его лицом сотруднику органа пограничной службы одного из следующих документов:

*
* копії рішення суду про можливість виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього без згоди іншого законного представника;
* копії рішення суду про визнання іншого законного представника недієздатним;
* копії рішення суду про позбавлення іншого законного представника батьківських прав;
* копії постанови (визначення) суду або органу кримінального переслідування про оголошення розшуку іншого законного представника;
* Шлюбного договору або Угоди про дітей, в яких передбачена можливість виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього без згоди іншого законного представника, або їх копії;
* свідоцтва про смерть іншого законного представника або його копії;
* копії рішення суду про оголошення іншого законного представника померлим;
* копії рішення суду про визнання іншого законного представника безвісно відсутнім;
* довідки органу, реєструючого акти цивільного стану, про те, що запис про батька дитини в книзі записів актів про народження проведена на підставі заяви матері, не перебуває у шлюбі, відповідно до статті 55 Код Республіка Belarusь Про брати і semьe, або її копії.

Для підтвердження відсутності одного із законних представників або неможливості отримання його згоди на виїзд з Республіки Білорусь неповнолітнього можуть використовуватися документи, аналогічні зазначеним у частині першій цієї статті, видані компетентними органами іноземних держав.

Стаття 14. Виїзд з Республіки Білорусь неповнолітніх для оздоровлення, лікування або консультації

Неповнолітні можуть виїжджати з Республіки Білорусь для оздоровлення у складі загальних або спеціальних організованих груп дітей, виїжджають на оздоровлення за кордон, за своїми документами для виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь у супроводі одного із законних представників або без супроводу законних представників, але з письмової згоди одного із законних представників при пред'явленні супроводжуючим їх обличчям співробітнику органу прикордонної служби списку дітей, виїжджають на оздоровлення за кордон у складі загальної або спеціальної організованої групи, та супроводжуючих осіб, завіреного організацією, що має право здійснювати діяльність, пов'язану з оздоровленням дітей за кордоном, з роздільною здатністю Департаменту з гуманітарної діяльності Управління справами Президента Республіки Білорусь, підтверджуючим гуманітарний характер поїздки.

Неповнолітні можуть виїжджати з Республіки Білорусь для лікування або консультації за своїми документами для виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь у супроводі одного із законних представників або без супроводу законних представників, але з письмової згоди одного із законних представників при пред'явленні неповнолітнім або супроводжуючим його обличчям співробітнику органу прикордонної служби рішення комісії Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь про направлення неповнолітнього на лікування або консультацію за межі Республіки Білорусь.

Стаття 15. Виїзд з Республіки Білорусь неповнолітніх, мають статус дітей-сиріт або дітей, залишилися без піклування батьків

Неповнолітні, проживають в Республіці Білорусь і мають статус дітей-сиріт або дітей, залишилися без піклування батьків, можуть виїжджати з Республіки Білорусь за своїми документами для виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь у супроводі одного із законних представників або без супроводу законних представників, але з письмової згоди одного із законних представників при пред'явленні неповнолітнім або супроводжуючим його обличчям співробітнику органу прикордонної служби:

*
* рішення місцевого виконавчого і розпорядчого органу про направлення неповнолітнього на навчання за межі Республіки Білорусь у супроводі одного із законних представників або без супроводу законних представників, але з письмової згоди одного із законних представників - у разі виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього на навчання строком більше 30 календарних днів;
* документів, зазначених у статті 14 цього Закону, - У разі виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього для оздоровлення, лікування або консультації;
* копії наказу управління (відділу) освіти місцевого виконавчого і розпорядчого органу про дозвіл виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього на певний строк у супроводі одного із законних представників або без супроводу законних представників, але з письмової згоди одного із законних представників - у разі виїзду з Республіки Білорусь неповнолітнього з інших підстав.

Стаття 16. Виїзд з Республіки Білорусь неповнолітніх, постійно проживають за межами Республіки Білорусь, і неповнолітніх, виїжджають з Республіки Білорусь по дипломатичних або службових паспортах громадян Республіки Білорусь

Неповнолітні, постійно проживають за межами Республіки Білорусь, можуть виїжджати з Республіки Білорусь за своїми документами для виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь у супроводі одного із законних представників або без супроводу законних представників, але з письмової згоди одного із законних представників.

Неповнолітні можуть виїжджати з Республіки Білорусь за своїми дипломатичних або службових паспортах громадян Республіки Білорусь у супроводі одного із законних представників або без супроводу законних представників, але з письмової згоди одного із законних представників.

Стаття 17. Документи, підтверджують статус законного представника неповнолітнього

Документами, підтверджують статус законного представника неповнолітнього, є:

* документ для виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь законного представника, в якому є відмітка про неповнолітнього, законним представником якого є власник документа;
* свідоцтво про народження неповнолітнього;
* свідоцтво про усиновлення (удочерении) або копія рішення суду про усиновлення (удочерении) неповнолітнього - у разі, якщо усиновлювач не записаний у книзі записів актів про народження у якості батька усиновленої (удочерудочерінняовнолітнього;
* посвідчення на право представлення інтересів підопічного;
* договір про передачу неповнолітнього на виховання в прийомну сім'ю;
* договір про умови виховання і забезпечення неповнолітнього у дитячому будинку сімейного типу;
* копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над неповнолітнім та призначення громадянина опікуном чи піклувальником неповнолітнього.

Для виїзду з Республіки Білорусь неповнолітніх співробітнику органу прикордонної служби замість оригіналів документів, зазначених в абзацах третьому-сьомому частини першої цієї статті, можуть пред'являтися їх копії.

Для підтвердження статусу законного представника неповнолітнього можуть використовуватися документи, аналогічні зазначеним у частині першій цієї статті, видані компетентними органами іноземних держав.

Стаття 18. Посвідчення письмової згоди законного представника на виїзд з Республіки Білорусь неповнолітнього, прийняття документів та їх копій

Письмова згода законного представника на виїзд з Республіки Білорусь неповнолітнього має бути посвідчений нотаріусом або іншою посадовою особою, має право здійснювати таку нотаріальну дію, або посадовою особою підрозділу з громадянства і міграції органу внутрішніх справ Республіки Білорусь за місцем проживання законного представника або неповнолітньої, або компетентним органом або посадовою особою іноземної держави.

Копії документів, необхідних для виїзду з Республіки Білорусь неповнолітніх, приймаються за умови, що їх вірність засвідчена нотаріусом або іншою посадовою особою, має право здійснювати таку нотаріальну дію, або органом, що видав відповідний документ.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, приймаються за наявності їх легалізації або проставлення апостиля, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав і складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися їх перекладом на одну з державних мов Республіки Білорусь. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача на перекладі повинні бути засвідчені нотаріусом або іншою посадовою особою, має право здійснювати таку нотаріальну дію.
ГЛАВА 4
ДИЗАЙН POSTOYANNOGO пружиною ГРОМАДЯН PREDELAMI Республiкi Білорусь. КОНСУЛЬСЬКИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН

Стаття 19. Макет postoyannogo рушійною силою громадянського predelami Республiкi Білорусь

Постійне проживання громадян за межами Республіки Білорусь оформляється шляхом видачі паспорта громадянина Республіки Білорусь для постійного проживання за межами Республіки Білорусь та постановки на консульський облік громадян, постійно проживають за межами Республіки Білорусь.

Оформлення постійного проживання за межами Республіки Білорусь громадян, право на виїзд яких з Республіки Білорусь тимчасово обмежено, не допускається до зняття тимчасового обмеження їх права на виїзд з Республіки Білорусь.

Рішення про видачу паспорта громадянина Республіки Білорусь для постійного проживання за межами Республіки Білорусь громадянину, проживає в Республіці Білорусь та бажаючому виїхати на постійне проживання за межі Республіки Білорусь, приймається органом внутрішніх справ Республіки Білорусь за місцем проживання.

Рішення про видачу паспорта громадянина Республіки Білорусь для постійного проживання за межами Республіки Білорусь громадянину, Виїхавши з Республіки Білорусь для тимчасового перебування і бажаючому оформити постійне проживання за межами Республіки Білорусь, приймається дипломатичним представництвом або консульською установою Республіки Білорусь.

Стаття 20. Обов'язки громадян, бажаючих оформити постійне проживання за межами Республіки Білорусь

Громадяни, які заявили про своє бажання постійно проживати за межами Республіки Білорусь, до оформлення постійного проживання за межами Республіки Білорусь зобов'язані в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь:

* виконати податкові зобов'язання;
* припинити діяльність індивідуального підприємця - для громадян, здійснюють таку діяльність на території Республіки Білорусь;
* отримати згоду військового комісаріату на оформлення постійного проживання за межами Республіки Білорусь - для призовників;
* виконати аліментні зобов'язання щодо фізичних осіб, на которых распространяется юрисдикция Республики Беларусь, або врегулювати свої відносини із зазначеними особами - для громадян, які відповідно до законодавства Республіки Білорусь зобов'язані утримувати фізичних осіб, на котона яких поширюється юрисдикція Республіки Білорусь
* відшкодувати витрати, витрачені державою на утримання дітей, перебувають на державному забезпеченні, - Для громадян, які відповідно до законодавства Республіки Білорусь зобов'язані відшкодовувати такі витрати.

Стаття 21. Консульський облік громадян, постійно проживають за межами Республіки Білорусь

Громадяни, отримали паспорт громадянина Республіки Білорусь для постійного проживання за межами Республіки Білорусь, зобов'язані стати на консульський облік громадян, постійно проживають за межами Республіки Білорусь, в дипломатичному представництві або консульській установі Республіки Білорусь в державі постійного проживання, а в разі відсутності дипломатичного представництва або консульської установи Республіки Білорусь в державі постійного проживання - в дипломатичному представництві або консульській установі Республіки Білорусь в іншому найближчому державі або в головному консульському управлінні Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Постійно проживають за межами Республіки Білорусь громадяни, охочі повернутися на постійне проживання до Республіки Білорусь, зобов'язані знятися з консульського обліку громадян, постійно проживають за межами Республіки Білорусь, за місцем взяття на консульський облік.

На підставі відомостей консульського обліку громадян, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь ведеться банк даних про громадпостійно проживають за межами Республіки Білорусьусь.

Порядок ведення банку даних про громадян, постійно проживають за межами Республіки Білорусь, визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Стаття 22. Консульський облік громадян, тимчасово перебувають за межами Республіки Білорусь

Громадяни, временно пребывающие за пределами Республики Беларусь, має право звернутися в дипломатичне представництво або консульська установа Республіки Білорусь в державі їх тимчасового перебування з заявою про постановку на консульський облік громадян, врементимчасово перебувають за межами Республіки Білорусь
ГЛАВА 5
ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ПОСАДОВИХ ОСІБ). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 23. Право громадян на оскарження дій (бездіяльності) державних органів Республіки Білорусь та інших юридичних осіб (посадових осіб)

Громадяни мають право на оскарження дій (бездіяльності) державних органів Республіки Білорусь та інших юридичних осіб (посадових осіб), пов'язаних з виконанням цього Закону, в тому числі рішень про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь, до вищестоящого державний орган (вищій посадовій особі) і (або) суд.

Стаття 24. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, винні у порушенні цього Закону, в тому числі у прийнятті неправомірних рішень про тимчасове обмеження права громадян на виїзд з Республіки Білорусь, несуть відповідальність згідно з законодавчими актами Республіки Білорусь.
ГЛАВА 6
Заключні положення

Стаття 25. Визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Республіки Білорусь та їх окремих положень

Визнати такими, що втратили чинність:

* Закон Республіки Білорусь від 2 Червень 1993 року "Про vиezda способи обійти Республiкi Білорусь і vaezda в Respubliku громадянського Республiкi Білорусь Білорусь» (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1993 м., № 22, ст. 274);
* пункти 1 і 2 Закону Республіки Білорусь від 4 Лютий 1994 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь» (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1994 м., № 6, ст. 74);
* пункт 1 Закону Республіки Білорусь від 31 Травень 1996 року «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь» (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1996 м., № 22, ст. 394);
* Закон Республіки Білорусь від 26 Листопад 1997 року «Про внесення зміни та доповнень до Закону Республіки Білорусь« Про порядок виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь громадян Республіки Білорусь » (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1997 м., № 35, ст. 742);
* Закон Республіки Білорусь від 11 Травень 2000 року «Про внесення зміни до Закону Республіки Білорусь« Про порядок виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь громадян Республіки Білорусь » (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 м., № 47, 2/148);
* статтю 12 Закону Республіки Білорусь від 24 Липень 2002 року «Про внесення змін та доповнення до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь у зв'язку з реорганізацією системи республіканських органів державного управління» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2002 м., № 87, 2/883);
* статтю 4 Закону Республіки Білорусь від 11 Липень 2007 року «Про внесення змін до деяких законів Республіки Білорусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2007 м., № 170, 2/1348);
* Постанова Верховної Ради Республіки Білорусь від 2 Червень 1993 року «Про введення в дію Закону Республіки Білорусь« Про порядок виїзду з Республіки Білорусь і в'їзду до Республіки Білорусь громадян Республіки Білорусь » (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1993 м., № 22, ст. 275).

Стаття 26. Заходи щодо реалізації положень цього Закону

Раді Міністрів Республіки Білорусь протягом шести місяців:

* спільно з Національним центром законодавства та правових досліджень Республіки Білорусь підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо приведення законодавчих актів Республіки Білорусь у відповідність із цим Законом;
* вжити заходів щодо приведення інших актів законодавства Республіки Білорусь у відповідність із цим Законом та інші заходи, необхідні для реалізації його положень.

Стаття 27. Набуття чинності цього Закону

Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його офіційного опублікування, за винятком цієї статті та статті 26, які набирають чинності з дня офіційного опублікування цього Закону.
Президент
Республіки Білорусь

Прийнятий Палатою представників 24 Червень 2009 року
Схвалений Радою Республіки 30 Червень 2009 рокуКоментарі закриті


Цікаві записи: