Закон «Про порядок виїзду і в'їзду в Російську Федерацію»

| Категорія: Імміграційні закони і правила Росії

Фeдeрaльний зaкoн «O пoрядкe виeздa з Рoссійскoй Фeдeрaціі і в'eздa в Рoссійскую Фeдeрaцію» по 15 Серпень 1996 г. N 114-ФЗ.

Federalnym закону 10 Січень 2003 г. N 7-ФЗ у нaстoящій Фeдeрaльний зaкoн внeсeни ізмeнeнія.

Кожен громадянин Російської Федерації vyezžat Ви вільні Крім Російської Федерації і

Часто туристы не знают этого порядка и по этому для желающих въехать на территорию РФ, должны помнить некие положения закона. Плюс если вы желаете посетить Москву, то желательно и удобнее всего для проживания снимать . Это лучшее решение и хороший вариант для каждого кто хочет увидеть все достопримечательности этого города, и комфортно провести быт. Квартира в Москве на сутки, это удобный формат для любого приезжего или туриста — советую...

имeeт прaвo бeспрeпятствeннo вoзврaщaться в Рoссійскую Фeдeрaцію.

Глава I. Oбщіe пoлoжeнія

Стaтья 1. Виeзд з Рoссійскoй Фeдeрaціі і в'eзд в Рoссійскую Фeдeрaцію (включaя трaнзітний прoeзд чeрeз ee тeррітoрію) рeгуліруются Кoнстітуціeй Рoссійскoй Фeдeрaціі, meždunarodnymi dogovorami Російської Федерації, нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм, іншими фeдeрaльнимі зaкoнaмі, a тaкжe прийнятими нa oснoвaніі дaнниx фeдeрaльниx зaкoнoв пoстaнoвлeніямі Прaвітeльствa Рoссійскoй Фeдeрaціі.

У разі, Якщо meždunarodnym угоди Російської Федерації ustanovleny inye правил, ніж ті, які, Которії predusmotreny поточного Federalnym закону, Міжнародні правила dejstvuût угоду.

Стaтья 2. Грaждaнін Рoссійскoй Фeдeрaціі нe мoжeт бути oгрaнічeн в прaвe нa виeзд з Рoссійскoй Фeдeрaціі інaчe кaк пo oснoвaніям і в пoрядкe, прeдусмoтрeнним нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм.

Грaждaнін Рoссійскoй Фeдeрaціі нe мoжeт бути лішeн прaвa нa в'eзд в Рoссійскую Фeдeрaцію.

Виeзд грaждaнінa Рoссійскoй Фeдeрaціі з Рoссійскoй Фeдeрaціі нe влeчeт для нeгo, його дружина або родичі blizkix kakix Або-правових обмежень, garantirovannyx законодавством Російської Федерації і meždunarodnymi obâzatelstvami Російської Федерації.

Стaтья 3. Ê Gosudarstvennoj перетину кордону Російської Федерації в osuŝestvlenii виходу з Російської Федерації та в'їзду в Rossijskuû Федерації reguliruetsâ Закону Російської Федерації «Про Gosudarstvennoj кордон Російської Федерації» і нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм.

Стaтья 4. Громадяни Російської Федерації, prebyvaûŝie за межами Російської Федерації, нaxoдятся під зaщітoй і пoкрoвітeльствoм Рoссійскoй Фeдeрaціі.

Дипломатичних представництв та konsulskie фондів Російської Федерації obâzany obespečivat Мері захист громадян Російської Федерації і okazyvat їх заступництво у порядку, opredelâemom законодавством Російської Федерації і meždunarodnymi dogovorami Російської Федерації.

Стaтья 5. У разі, Якби на місці inostrannogo gosudarstva voznikaet Надзвичайна ситуація, Рoссійскaя Фeдeрaція гaрaнтіруeт прінятіe діплoмaтічeскіx, ékonomičeskix і INYX predusmotrennyx meždunarodnym правильний приклад для збереження Російської федерація громадян, prebyvaûŝix сайті цього inostrannogo gosudarstva.

У разі, Якби на місці Kakogo Або-inostrannogo gosudarstva voznikaût обставинах, сeрьeзнo зaтрудняющіe прінятіe мeр пo зaщітe грaждaн Рoссійскoй Фeдeрaціі і oкaзaніe їм пoкрoвітeльствa сo стoрoни Рoссійскoй Фeдeрaціі, Прaвітeльствo Рoссійскoй Фeдeрaціі прінімaeт мeри пo дoвeдeнію дo свeдeния грaждaн Рoссійскoй Фeдeрaціі рeкoмeндaцій o нeжeлaтeльнoсті в'eздa в етo гoсудaрствo. Тaкіe рeкoмeндaціі нe є oснoвaніeм для врeмeннoгo oгрaнічeнія прaвa нa виeзд з Рoссійскoй Фeдeрaціі.

Federalnym закону 1 Грудень 2007 г. N 310-ФЗ у стaтью 6 nastoâŝego зміни федерального закону vneseny

См. тeкст стaтьі в прeдидущeй рeдaкціі

Стaтья 6. Виeзд з Рoссійскoй Фeдeрaціі і в'eзд в Рoссійскую Фeдeрaцію грaждaнe Рoссійскoй Фeдeрaціі oсущeствляют пo дeйствітeльним дoкумeнтaм, udostoverâûŝim особи Російської Федерації громадянина за межами території Російської Федерації. Ê паспорта, видaчі та вилучення етіx дoкумeнтoв oпрeдeляeтся нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм.

Іноземні громадяни та особи без громадянства obâzany на шлюзі Rossijskuû Федерацію та виїзду з Російської Федерації predâvit дійсними документами, удoстoвeряющіe иx лічнoсть і прізнaвaeмиe Рoссійскoй Фeдeрaціeй в етoм кaчeствe, і візу, якщо інше не відсутній Federalnym чинним законодавством або угодою Російської Федерації meždunarodnym.

Обличчя бeз грaждaнствa oсущeствляют в'eзд в Рoссійскую Фeдeрaцію і виeзд з Рoссійскoй Фeдeрaціі в сooтвeтствіі з прaвілaмі, устaнoвлeннимі нaстoящім Фeдeрaльним законом для іноземних громадян, якщо інше не передбачено цим Законом, іншими федеральними законами або міжнародним договором Російської Федерації.

Контроль за наявністю візи чи іншого дозволу на в'їзд осіб в іноземну державу є обов'язком транспортної компанії (перевізника пасажирів), якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

У цьому Законі не розглядається як виїзд з Російської Федерації і як в'їзд в Російську Федерацію:

перетин Державного кордону Російської Федерації громадянином Російської Федерації, иностранным гражданином или лицом без гражданства в течение срока действия имеющейся у него визы при следовании с одной части территории Российской Федерации на другую часть ее территории через территорию иностранного государства в режиме транзитного проезда либо при следовании на российских судах через исключительную экономическую зону Российской Федерации или через открытое море без захода в иностранные порты;

перетин Державного кордону Російської Федерації громадянином Російської Федерації, іноземним громадянином або особою без громадянства, є членами екіпажів і включеними до суднової ролі судів, на російських рибопромислових судах, мають виданий в установленому порядку дозвіл на неодноразове перетин Державного кордону Російської Федерації.

Глава II. Порядок оформлення та видачі документів для виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію громадян Російської Федерації

Стаття 7. Основними документами, засвідчують особу громадянина Російської Федерації, за якими громадяни Російської Федерації здійснюють виїзд з Російської Федерації та в'їзд в Російську Федерацію, визнаються:

паспорт;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

паспорт моряка (посвідчення особи моряка).

См. також Укази Президента РФ від 19 Жовтень 2005љг. Nlj1222, от 21 Грудень 1996 г. N 1752, постанови Уряду РФ від 14 Березень 1997 г. N 298, от г Nиствідад 2005љг. Nlj687

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 8 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 8. Паспорт видається громадянину Російської Федерації за його письмовою заявою, поданою особисто або через його законного представника, федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіальним органом, Міністерством закордонних справ Російської Федерації на території Російської Федерації, а також дипломатичним представництвом або консульською установою Російської Федерації за межами території Російської Федерації у випадках, передбачених цим Законом.

Про порядок оформлення і видачі паспортів громадянам РФ для виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію см. Інструкцію, затверджену наказом МВС РФ від 26 Травень 1997 г. N 310

См. Інструкцію про порядок оформлення і видачі паспорта громадянина Російської Федерації, дипломатичного паспорта та службового паспорта, що є основними документами, засвідчують особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, містять електронні носії інформації, затверджену наказом МВС РФ, МЗС РФ і ФСБ РФ від 6 Жовтень 2006 г. Nlj785/14133/461

Громадянину Російської Федерації з дня його народження і до досягнення віку 18 років паспорт видається за письмовою заявою хоча б одного з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників, якщо інше не передбачено законом.

Громадянину Російської Федерації, проживає за межами території Російської Федерації, паспорт оформляється і видається дипломатичним представництвом або консульською установою Російської Федерації в державі перебування вказаного громадянина.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації може оформити і видати паспорт громадянину Російської Федерації, проживає на території Російської Федерації, за його письмовою заявою, поданим через організацію, направляючу його за межі території Російської Федерації і зареєстровану в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

См. Положення про реєстрацію в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації організацій з метою надання їм консульських послуг, затверджене постановою Уряду РФ від 1 Жовтень 1998 г. N 1142

Іншими федеральними органами виконавчої влади, в яких передбачена військова служба та діяльність яких пов'язана з виконанням функцій і завдань за межами території Російської Федерації, також може оформлятися і видаватися паспорт громадянину Російської Федерації, проходить службу (працюючому) в якості військовослужбовця або особи цивільного персоналу у зазначених федеральних органах виконавчої влади, відповідно до переліку, затверджується Урядом Російської Федерації, а також у порядку і на умовах, ним встановлених.

Стаття 9. Для оформлення паспорта громадянина Російської Федерації в заяві встановленого зразка повинен вказати свої прізвище, ім'я, батькові (в тому числі раніше були), підлога, дату і місце народження, місце проживання, місце роботи (служби, навчання) протягом останніх десяти років і уявити основний документ, засвідчує його особу. До заяви додаються особисті фотографії і документи про сплату державного мита (у разі оформлення паспорта на території Російської Федерації) або консульського збору (у разі оформлення паспорта за межами території Російської Федерації) за оформлення паспорта, а також документ про оплату вартості бланка паспорта.

У заяві про оформлення паспорта громадянина Російської Федерації вказує на відсутність обставин, передбачених цим Законом, які могли б перешкоджати його виїзду з Російської Федерації.

Стаття 10. Паспорт оформляється відповідним державним органом у строки, передбачені цією статтею, і видається строком на п'ять років.

Датою подання заяви вважається день подачі всіх передбачених статтею 9 цього Закону належним чином оформлених документів, а також фотографій.

У разі подання заяви про оформлення паспорта за місцем проживання термін оформлення паспорта не повинен перевищувати один місяць з дня подання заяви.

У разі подання заяви про оформлення паспорта за місцем перебування термін оформлення паспорта не повинен перевищувати чотири місяці з дня подачі заяви.

Термін оформлення паспорта дипломатичним представництвом або консульською установою Російської Федерації не повинен перевищувати три місяці з дня подачі заяви.

За наявності документально підтверджених обставин, пов'язаних з необхідністю термінового лікування, важкою хворобою або смертю близького родича і вимагають виїзду з Російської Федерації, термін оформлення паспорта не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня подання заяви.

За наявності обставин, передбачених статтею 15 цього Закону, або в разі незгоди одного із батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників на виїзд з Російської Федерації неповнолітнього громадянина Російської Федерації паспорт цього неповнолітньому громадянину не оформлюється, одночасно заявнику видається відповідне повідомлення із викладенням причини відмови.

Стаття 11. У разі, якщо громадянин Російської Федерації втратив паспорт (дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт моряка) поза межами Російської Федерації, відповідним дипломатичним представництвом або консульською установою Російської Федерації або представництвом федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, знаходяться в межах прикордонної території, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, йому видається тимчасовий документ, засвідчує його особу і дає право на в'їзд (повернення) в Російську Федерацію. Порядок оформлення такого документа і його форма визначаються Урядом Російської Федерації.

См. Положення про оформлення свідоцтва на в'їзд (повернення) в Російську Федерацію, затверджене постановою Уряду РФ від 1 Жовтень 1998 г. N 1142

Не допускається оформлення нового паспорта без вилучення раніше виданого паспорта, якщо термін його дії не закінчився, або без оголошення паспорта не дійсним для виїзду з Російської Федерації у випадку, якщо він втрачений власником, за винятком випадків, зазначених у частині третій цієї статті.

У разі, якщо діяльність громадянина Російської Федерації пов'язана з регулярними (не рідше як один раз протягом місяця) виїздами за межі території Російської Федерації, а даний громадянин не має права на отримання дипломатичного або службового паспорта, йому за клопотанням організації, направляючої його за межі території Російської Федерації, може бути оформлений і виданий другий паспорт, при цьому в другому паспорті днем ​​закінчення терміну дії паспорта вказується день закінчення строку дії раніше виданого паспорта.

Положення частини першої цієї статті застосовується також у відношенні осіб без громадянства, постійно проживають в Російській Федерації, а також щодо осіб, визнаних біженцями в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 12. Дипломатичний паспорт видається Міністерством закордонних справ Російської Федерації громадянам Російської Федерації, які відповідно до Віденської конвенції 1961 року про дипломатичні зносини та іншими міжнародними договорами Російської Федерації при виїзді за межі території Російської Федерації для виконання покладених на них службових обов'язків володіють дипломатичним імунітетом, Президенту Російської Федерації, членам Ради Федерації і депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації (на термін їх повноважень), членам Уряду Російської Федерації, суддям Конституційного Суду Російської Федерації, суддям Верховного Суду Російської Федерації, суддям Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Генеральному прокурору Російської Федерації, Голові Центрального банку Російської Федерації та особам, заміщає державні посади Російської Федерації або державні посади суб'єктів Російської Федерації, віднесені Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації» до державних посад категорії «А», а також дипломатичним співробітникам і дипломатичним кур'єрам Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

См. Федеральний закон від 27 Липень 2004љг. Nlj79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації»

Членам сім'ї (дружині (дружину), неповнолітнім дітям, непрацездатним повнолітнім дітям) громадянина Російської Федерації, що має дипломатичний паспорт і відрядженого за межі території Російської Федерації в офіційне представництво Російської Федерації або в представництво України при міжнародній організації за межами території Російської Федерації, проживають або наступним спільно з ним, також видається дипломатичний паспорт.

Державним службовцям, заміщає державні посади Російської Федерації або державні посади суб'єктів Російської Федерації, віднесені Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації» до державних посад категорій «Б» і «ДЮЙМІВ», і супроводжуючим їх у службовому відрядженні за межі території Російської Федерації працівникам адміністративно-технічних служб і співробітникам спеціальних служб Адміністрації Президента Російської Федерації, Апарату Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Апарату Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Апарату Уряду Російської Федерації, апарату Конституційного Суду Російської Федерації, апарату Верховного Суду Російської Федерації, апарату Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, службовцям Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) і громадянам Російської Федерації — військовослужбовцям, проходять військову службу за межами території Російської Федерації, штатним працівникам адміністративно-технічних служб дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації за межами території Російської Федерації, а також адміністративно-технічних служб офіційних представництв Російської Федерації або офіційних представництв Російської Федерації при міжнародних організаціях за межами території Російської Федерації Міністерством закордонних справ Російської Федерації видається службовий паспорт, але на строк не більше ніж п'ять років.

Відповідно до Федерального закону від 27 Липень 2004љг. Nљ79-ФЗ раніше присвоєні федеральним державним службовцям кваліфікаційні розряди вважаються відповідними класними чинами цивільної служби, передбаченими названим Федеральним законом

Членам сім'ї (дружині (дружину), неповнолітнім дітям, непрацездатним повнолітнім дітям) громадянина Російської Федерації, якому відповідно до частини третьої цієї статті виданий службовий паспорт, може видаватися також службовий паспорт у разі, якщо термін службового відрядження за межі території Російської Федерації перевищує один рік.

Дипломатичний паспорт та службовий паспорт є власністю Російської Федерації і після завершення терміну службового відрядження за межі території Російської Федерації підлягають поверненню в організацію, направила громадянина Російської Федерації у службове відрядження за межі території Російської Федерації.

Стаття 13. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) є дійсним документом для виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію на судні, до суднової ролі якого включений власник паспорта моряка (удостоверения липосвідчення особи моряка

У цілях, передбачених Конвенцією 1958 року про посвідчення особи моряків (Конвенція N 108 Міжнародної організації праці), власник паспорта моряка (посвідчення особи моряка) має право виїжджати з Російської Федерації та в'їжджати до Російської Федерації будь-яким видом транспорту в індивідуальному порядку або в складі групи за наявності належним чином завіреної виписки із суднової ролі.

Паспорт моряка (посвідчення особи моряка) оформляється федеральними органами виконавчої влади, до компетенції яких віднесено управління морським і річковим транспортом і рибальством, і видається громадянину Російської Федерації, працюючому на російському судні закордонного плавання або командируемому російським судновласником для роботи на іноземному судні, а також включеним до суднової ролі курсантам навчальних закладів та відряджаються на судна для виконання службових завдань працівникам підприємств, установ та організацій, знаходяться у віданні федеральних органів виконавчої влади з управління морським і річковим транспортом і рибальством, інших федеральних органів виконавчої влади, або громадянину Російської Федерації, що є моряком стосовно до Конвенції 1958 року про посвідчення особи моряків (Конвенція МОП N 108).

См. Положення про паспорт моряка, затверджене постановою Уряду РФ від 1 Грудень 1997 г. N 1508

Стаття 14. Оплата медичної допомоги громадянину Російської Федерації, за винятком громадянина Російської Федерації, направляється у службове відрядження, при виїзді з Російської Федерації здійснюється відповідно до умов, передбаченим полісом медичного страхування або замінюють його документом, дійсними для отримання медичної допомоги за межами території Російської Федерації, або за наявності гарантії фізичної або юридичної особи, запрошує громадянина Російської Федерації, відшкодувати витрати на надання медичної допомоги (лікування в медичному закладі) громадянину Російської Федерації.

У разі, якщо відсутні документи, перелічені в частині першій цієї статті, витрати на надання медичної допомоги за межами території Російської Федерації несе сам громадянин.

Допомога по страхових випадках громадянам Російської Федерації, перебувають на території іноземної держави, виявляється дипломатичним представництвом або консульською установою Російської Федерації в порядку, встановлюється Урядом Російської Федерації, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації з відповідною іноземною державою.

См. Положення про надання допомоги по страхових випадках громадянам Російської Федерації, знаходяться на території іноземної держави, затверджене постановою Уряду РФ від 1 Жовтень 1998 г. N 1142

Глава III. Порядок виїзду громадянина Російської Федерації з Російської Федерації

Федеральним законом від 29 Червень 2004љг.љNљ58-ФЗ до статті 15 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Про відмову в прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав статтею 15 цього Закону см. Визначення Конституційного Суду РФ від 18 Грудень 2003 г. N 499-О

Стаття 15. Право громадянина Російської Федерації на виїзд з Російської Федерації може бути тимчасово обмежено у випадках, якщо він:

1) при допуску до відомостей особливої ​​важливості або зовсім секретних відомостей, віднесених до державної таємниці відповідно до закону Російської Федерації про державну таємницю, уклав трудовий договір (контракт), передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з Російської Федерації, за умови, що термін обмеження не може перевищувати п'ять років з дня останнього ознайомлення особи з відомостями особливої ​​важливості або зовсім секретними відомостями, — до закінчення терміну обмеження, встановленого трудовим договором (контрактом) або відповідно до цього Закону.

Перелік відомостей, віднесених до державної таємниці, затверджено Указом Президента РФ від 30 Листопад 1995 г. N 1203

У разі, якщо є висновок Міжвідомчої комісії із захисту державної таємниці про те, що відомості особливої ​​важливості або цілком таємні відомості, в яких громадянин був обізнаний на день подання заяви про виїзд з Російської Федерації, зберігають відповідну ступінь секретності, то зазначений у трудовому договорі (контракті) термін обмеження права на виїзд з Російської Федерації може бути продовжений Міжвідомчою комісією, утвореною в порядку, встановленому для створення міжвідомчих координаційних і дорадчих органів, утворених федеральними органами виконавчої влади. При цьому термін обмеження права на виїзд не повинен перевищувати в цілому десять років, включаючи термін обмеження, встановлений трудовим договором (контрактом), з дня останнього ознайомлення особи з відомостями особливої ​​важливості або зовсім секретними відомостями;

2) відповідно до законодавства Російської Федерації покликаний на військову службу або направлений на альтернативну цивільну службу, — до закінчення військової служби або альтернативної цивільної служби;

3) затриманий за підозрою у вчиненні злочину або притягнутий як обвинувачений, — до винесення рішення по справі або набрання законної сили вироком суду;

4) засуджений за вчинення злочину, — до відбуття (виконання) покарання або до звільнення від покарання;

Про оскарження конституційності пункту 5 статті 15 цього Закону см. Визначення Конституційного Суду РФ від 24 Лютий 2005љг. Nlj291-O

5) ухиляється від виконання зобов'язань, накладених на нього судом, — до виконання зобов'язань або до досягнення згоди сторонами;

См. також Федеральний закон від 2 Жовтень 2007љг. Nlj229-ФЗ «Про виконавче провадження», який набирає чинності з 1 Лютий 2008 г.

6) повідомив про себе завідомо неправдиві відомості при оформленні документів для виїзду з Російської Федерації, — до вирішення питання в термін не більше одного місяця органом, оформляющим такі документи.

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 16 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 16. У всіх випадках тимчасового обмеження права на виїзд з Російської Федерації, передбачених статтею 15 цього Закону, федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіальний орган видає громадянину Російської Федерації сповіщення, в якому зазначаються підстава та термін обмеження, дата та реєстраційний номер рішення про обмеження, повне найменування та юридична адреса організації, прийняла на себе відповідальність за обмеження права даного громадянина на виїзд з Російської Федерації.

Федеральним законом від 29 Червень 2004љг.љNљ58-ФЗ до статті 17 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 17. Рішення про обмеження права на виїзд з Російської Федерації громадян, обізнаних про відомості особливої ​​важливості або цілком таємних відомостях, віднесених до державної таємниці, а також громадян, допущених до таких відомостей до набрання чинності цього Закону, оскаржуються громадянами в Міжвідомчу комісію, утворену в порядку, встановленому для створення міжвідомчих координаційних і дорадчих органів, утворених федеральними органами виконавчої влади, яка зобов'язана розглянути скаргу і дати відповідь не пізніше ніж у тримісячний термін. Відмова громадянину Російської Федерації у праві на виїзд з Російської Федерації може бути оскаржена до суду.

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 18 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 18. У разі, якщо виїзд з Російської Федерації громадянина Російської Федерації обмежений з підстав, передбаченим підпунктами 1 і 2 статті 15 цього Закону, його паспорт підлягає передачі на зберігання до закінчення строку тимчасового обмеження у державний орган, здійснив видачу паспорта.

У разі, якщо виїзд з Російської Федерації громадянина Російської Федерації обмежений з підстав, передбаченим підпунктами 3 — 5 статті 15 цього Закону, його паспорт підлягає вилученню уповноваженими органами і прямує до державного органу, здійснив видачу паспорта.

Вилучення паспорта громадянина Російської Федерації з підстав, передбаченим цим Законом, здійснюється судом, органами прокуратури, органами внутрішніх справ, федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, та його територіальними органами, прикордонними органами федеральної служби безпеки та митними органами, дипломатичними представництвами та консульськими установами Російської Федерації.

Стаття 19. Військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, а також федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба, за винятком осіб, проходять військову службу за призовом, виїжджають з Російської Федерації при наявності дозволу командування, оформленого в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Про порядок оформлення дозволів на виїзд з Російської Федерації військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, а також федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба, см. постанова Уряду РФ від 19 Грудень 1997 г. N 1598

Стаття 20. Неповнолітній громадянин Російської Федерації, як правило, виїжджає з Російської Федерації спільно хоча б з одним з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. У разі, якщо неповнолітній громадянин Російської Федерації виїжджає з Російської Федерації без супроводу, він повинен мати при собі крім паспорта нотаріально оформлена згода названих осіб на виїзд неповнолітнього громадянина Російської Федерації із зазначенням строку виїзду і держави (держав), яке (які) він має намір відвідати.

Стаття 21. У разі, якщо один з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників заявить про свою незгоду на виїзд з Російської Федерації неповнолітнього громадянина Російської Федерації, питання про можливість його виїзду з Російської Федерації вирішується в судовому порядку.

Порядок подання заяви про незгоду на виїзд з Російської Федерації неповнолітнього громадянина Російської Федерації встановлюється Урядом Російської Федерації.

Стаття 22. Відповідальність за життя та здоров'я неповнолітніх громадян Російської Федерації, виїжджають з Російської Федерації, захист їх прав і законних інтересів за межами території Російської Федерації покладаються на батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.

При організованому виїзді груп неповнолітніх громадян Російської Федерації без супроводу батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників обов'язки законних представників неповнолітніх несуть керівники виїжджають груп.

Стаття 23. Громадянин Російської Федерації, визнаний судом недієздатним, за клопотанням батьків, усиновителів чи опікунів може виїхати з Російської Федерації в супроводі повнолітньої особи, здатного забезпечити безпеку недієздатного громадянина Російської Федерації та безпеку оточуючих людей.

Глава IV. Порядок оформлення та видачі документів для в'їзду в Російську Федерацію та виїзду з Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства

Федеральним законом від 1 Грудень 2007 г. N 310-ФЗ до статті 24 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 24. Іноземні громадяни можуть в'їжджати до Російської Федерації і виїжджати з Російської Федерації при наявності візи за дійсними документами, засвідчують їх особу та визнаним Російською Федерацією в цій якості, якщо інше не передбачено цим законом або міжнародними договорами Російської Федерації.

Особи без громадянства можуть в'їжджати до Російської Федерації і виїжджати з Російської Федерації при наявності візи за дійсними документами, виданими відповідними органами держави їх проживання, засвідчують їх особу та визнаним Російською Федерацією в цій якості, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації.

Іноземні громадяни, отримали посвідку на проживання в Російській Федерації, здійснюють в'їзд в Російську Федерацію і виїзд з Російської Федерації на підставі дійсних документів, посвідчують їх особу і визнаються Російською Федерацією в цій якості, та виду на проживання.

Особи без громадянства, отримали посвідку на проживання в Російській Федерації, здійснюють в'їзд в Російську Федерацію і виїзд з Російської Федерації на підставі виду на проживання.

Іноземним громадянам та особам без громадянства в'їзд в Російську Федерацію і виїзд з Російської Федерації можуть бути не дозволені з підстав, передбаченим цим Законом.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, визнані у порядку, встановленому федеральним законом, на території Російської Федерації біженцями, можуть виїжджати з Російської Федерації та в'їжджати до Російської Федерації на підставі проїзного документа біженця.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, щодо яких прийнято рішення про адміністративне видворення за межі Російської Федерації або про депортацію, виїжджають з Російської Федерації на підставі даного рішення.

См. Настанова з організації діяльності органів внутрішніх справ Російської Федерації та Федеральної міграційної служби по депортації або адміністративному видворенню за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства, затверджене наказом МВС РФ від 26 Серпень 2004ljg. Nlj533

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 25 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 25. Підставами для видачі іноземному громадянину візи є:

1) запрошення на в'їзд в Російську Федерацію, оформлене у відповідності з федеральним законом в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

См. Правила оформлення запрошень на в'їзд у Російську Федерацію іноземних громадян і осіб без громадянства, затверджені постановою Уряду РФ від 8 Жовтень 2007љг. Nlj655

Запрошення на в'їзд в Російську Федерацію видається федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, за клопотанням:

См. Правила оформлення запрошення на в'їзд в Російську Федерацію іноземних громадян і осіб без громадянства, затверджені наказом МЗС РФ від 12 Лютий 2004 г. N 1833

а) федеральних органів державної влади;

B) дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав у Російській Федерації;

в) міжнародних організацій та їх представництв в Російській Федерації, а також представництв іноземних держав при міжнародних організаціях, перебувають в Російській Федерації;

г) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Запрошення на в'їзд в Російську Федерацію видається федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, у випадках, встановлених федеральним законом.

Запрошення на в'їзд в Російську Федерацію видається територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, за клопотанням:

а) органів місцевого самоврядування;

B) юридичних осіб, в повідомному порядку встали на облік у федеральному органі виконавчої влади, уповноваженому на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіальному органі;

в) громадян Російської Федерації і постійно проживають в Російській Федерації іноземних громадян;

2) рішення, прийняте федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, дипломатичним представництвом або консульською установою Російської Федерації або представництвом федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, знаходяться в межах прикордонної території, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, за клопотанням знаходиться за межами Російської Федерації іноземного громадянина, поданою у зв'язку з необхідністю в'їзду в Російську Федерацію для екстреного лікування або внаслідок важкої хвороби або смерті близького родича;

3) рішення федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, про видачу іноземному громадянину візи, спрямоване в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації;

4) рішення керівника дипломатичного представництва або консульської установи Російської Федерації про видачу іноземному громадянину візи, прийняте у виняткових випадках за заявою у письмовій формі іноземного громадянина;

5) рішення територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, про видачу іноземному громадянину дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації;

6) договір на надання послуг з туристичного обслуговування та підтвердження про прийом іноземного туриста організацією, здійснює туристичну діяльність;

7) рішення федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіального органу про визнання іноземного громадянина або особи без громадянства біженцем за заявою, поданою іноземним громадянином або особою без громадянства в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації.

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 25.1 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 25.1. Залежно від мети в'їзду іноземного громадянина в Російську Федерацію і цілі його перебування в Російській Федерації іноземному громадянину видається віза, яка може бути дипломатичної, службової, звичайної, транзитної і візою тимчасово проживає особи.

Віза — видане уповноваженим державним органом дозвіл на в'їзд в Російську Федерацію і транзитний проїзд через територію Російської Федерації по дійсному документом, посвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства та визнаному Російською Федерацією в цій якості.

Віза містить такі відомості: прізвище, ім'я (написані літерами російського і латинського алфавітів), дату народження, підлога, громадянство (підданство), номер основного документа, посвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства, дату видачі візи, дозволений термін перебування в Російській Федерації, номер запрошення на в'їзд в Російську Федерацію або рішення державного органу, термін дії візи, мета поїздки, дані про запрошує організації (який запрошує фізичну особу), кратність візи.

Віза видається дипломатичним представництвом, консульською установою Російської Федерації, федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, його представництвом на території Російської Федерації, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіальним органом.

Форма візи, порядок і умови її оформлення і видачі, продовження терміну її дії, відновлення її у разі втрати та порядок анулювання візи встановлюються відповідно до цього Закону Урядом Російської Федерації.

См. Положення про встановлення форми візи, порядку та умов її оформлення і видачі, продовження терміну її дії, відновлення її у разі втрати, а також порядку анулювання візи, затверджене постановою Уряду РФ від 9 Червень 2003 г. N 335

Стаття 25.2. Віза може бути одноразовою, дворазовою та багаторазовою. Одноразова віза дає право іноземному громадянину перетнути державний кордон Російської Федерації один раз при в'їзді до Російської Федерації і один раз при виїзді з Російської Федерації.

Дворазова віза дає право іноземному громадянинові на дворазовий в'їзд в Російську Федерацію.

Багаторазова віза дає право іноземному громадянинові на неодноразовий (більше двох разів) в'їзд в Російську Федерацію.

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 25.3 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 25.3. Термін дії візи може бути продовжений під час перебування іноземного громадянина в Російській Федерації:

1) федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіальним органом за заявою у письмовій формі іноземного громадянина або за клопотанням в письмовій формі органу державної влади, органу місцевого самоврядування або юридичної особи;

2) федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, за зверненням у письмовій формі органу з зовнішніх зносин (закордонних справах) іноземної держави, дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави в Російській Федерації або представництва міжнародної організації в Російській Федерації (вербальній ноті);

3) представництвом федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, знаходяться в межах прикордонної території, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, за заявою у письмовій формі іноземного громадянина, або за клопотанням в письмовій формі органу державної влади, органу місцевого самоврядування або юридичної особи, або за зверненням у письмовій формі дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави в Російській Федерації або представництва міжнародної організації в Російській Федерації (вербальній ноті);

4) органами прикордонного контролю у відповідності з федеральним законом.

Стаття 25.4. Дипломатична віза видається іноземному громадянину, має дипломатичний паспорт.

Дипломатична віза видається:

1) главам іноземних держав, главам урядів іноземних держав, членам іноземних офіційних делегацій, членам сімей зазначених осіб, наступним з ними, і супроводжуючим їх особам на термін до трьох місяців;

2) дипломатичним агентам дипломатичних представництв і консульських посадових осіб консульських установ, співробітникам представництв міжнародних організацій в Російській Федерації, щодо яких Російською Федерацією визнається дипломатичний статус, членам сімей зазначених осіб на термін до трьох місяців;

3) іноземним дипломатичним і консульським кур'єрам на строк відрядження.

У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, не має дипломатичного паспорта, Російською Федерацією визнається дипломатичний статус, вказаному громадянину може бути оформлена дипломатична віза.

У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, що має дипломатичний паспорт, Російською Федерацією не зізнається дипломатичний статус, вказаному громадянину оформляється звичайна віза.

Стаття 25.5. Службова віза видається іноземному громадянину, має службовий паспорт. Службова віза видається:

1) членам офіційних іноземних делегацій, членам сімей зазначених осіб, наступним з ними, і супроводжуючим їх особам на термін до трьох місяців;

2) працівникам адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, консульським службовцям та працівникам обслуговуючого персоналу консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, представництв міжнародних організацій в Російській Федерації та членам сімей зазначених осіб на термін до трьох місяців;

Федеральним законом від 4 Грудень 2007љг. Nљ327-ФЗ в пункт 3 частини другої статті 25.5 цього Закону внесено зміни, які набувають чинності після закінчення тридцяти днів після дня офіційного опублікування названого Федерального закону

См. текст пункту в майбутній редакції

3) військовослужбовцям збройних сил іноземних держав та членам сімей зазначених осіб на термін до одного року.

У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, не має службового паспорта, Російською Федерацією визнається офіційний статус, вказаному громадянину може бути оформлена службова віза.

У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, що має службовий паспорт, Російською Федерацією не зізнається офіційний статус, вказаному громадянину оформляється звичайна віза.

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 25.6 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 25.6. Залежно від мети в'їзду іноземного громадянина в Російську Федерацію і цілі його перебування в Російській Федерації звичайні візи поділяються на приватні, ділові, туристичні, навчальні, робочі, гуманітарні та візи на в'їзд в Російську Федерацію з метою отримання притулку.

Звичайна приватна віза видається на термін до трьох місяців іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з гостьовим візитом, на підставі запрошення на в'їзд в Російську Федерацію, оформленого за клопотанням громадянина Російської Федерації, або іноземного громадянина, отримала посвідку на проживання в Російській Федерації, або юридичної особи.

Звичайна ділова віза видається на термін до одного року іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою здійснення ділових поїздок.

Звичайна туристична віза видається на термін до одного місяця іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію в якості туриста, за наявності у нього належним чином оформленого договору на надання послуг з туристичного обслуговування та підтвердження про прийом організацією, здійснює туристичну діяльність.

Звичайна туристична групова віза видається на термін до одного місяця іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію в якості туриста в складі організованої туристичної групи (не менше п'яти осіб) за наявності належним чином оформленого договору на надання послуг з туристичного обслуговування та підтвердження про прийом організацією, здійснює туристичну діяльність.

Звичайна навчальна віза видається на термін до одного року іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою навчання в освітній установі.

Звичайна робоча віза видається іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою здійснення трудової діяльності, на термін дії трудового договору, але не більше ніж на один рік.

Звичайна гуманітарна віза видається на термін до одного року іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою здійснення наукових, або культурних, або суспільно-політичних, або спортивних, або релігійних зв'язків і контактів, або паломництва, або благодійної діяльності, або доставки гуманітарної допомоги.

Звичайна віза на в'їзд в Російську Федерацію з метою отримання притулку видається іноземному громадянинові на строк до трьох місяців за наявності рішення федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, про визнання даного іноземного громадянина біженцем на території Російської Федерації.

Стаття 25.7. Транзитна віза видається на термін до десяти днів іноземному громадянину в цілях транзитного проїзду через територію Російської Федерації відповідно до справжнім Федеральним законом.

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 25.8 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 25.8. Віза тимчасово проживає особи видається на чотири місяці іноземному громадянину, якому дозволено в'їзд в Російську Федерацію для тимчасового проживання, в межах квоти на видачу дозволів на тимчасове проживання, порядок визначення якої встановлюється Урядом Російської Федерації, або без її обліку. У разі, якщо іноземний громадянин не зміг у встановлений термін в'їхати в Російську Федерацію, але при цьому підстави для отримання ним такої візи збереглися, даному іноземному громадянину за його заявою у письмовій формі може бути видана нова віза тимчасово проживає особи, дійсна протягом двох місяців з дня її видачі.

Якщо дозвіл на тимчасове проживання іноземного громадянина в Російській Федерації не отримано з причин, не залежних від іноземного громадянина, термін дії візи тимчасово проживає особи продовжується за його заявою.

При отриманні іноземним громадянином дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації територіальний орган федерального органу, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, продовжує термін дії візи тимчасово проживає особи на термін дії зазначеного дозволу.

Стаття 25.9. Іноземний громадянин або особа без громадянства при в'їзді до Російської Федерації зобов'язані отримати і заповнити міграційну карту. Міграційна карта підлягає здачі (поверненню) у пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації при виїзді іноземного громадянина або особи без громадянства з Російської Федерації.

Форма міграційної карти, порядок її використання та порядок фінансування заходів щодо забезпечення міграційними картками встановлюються Урядом Російської Федерації.

Постановою Уряду РФ від 16 Серпень 2004љг.љNљ413 затверджено Правила використання міграційної карти, а також міграційна карта, яка вводиться в дію з 1 Січень 2005 г.

См. розпорядження Уряду РФ від 9 Листопад 2002 г. N 1549-р

См. Положення про міграційній карті, затверджене наказом МВС РФ, МЗС РФ, Мінтрансу РФ, МПС РФ, GTC РФ і ВАС РФ від FPS 11 Листопад 2002 г. N 1095/16531/143/49/1189/692

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 25.10 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 25.10. Іноземний громадянин або особа без громадянства, в'їхали на територію Російської Федерації з порушенням встановлених правил, або не мають документів, підтверджують право на перебування (проживание) в Российской Федерации, або втратили такі документи і не звернулися з відповідною заявою до тпрожіванняв Російській Федераціїоргана виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або ухиляються від виїзду з Російської Федерації після закінчення терміну перебування (проживания) в Российспроживанняв Російській Федераціїила транзитного проїзду через територію Російської Федерації, є незаконно перебувають на території Російської Федерації і несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Фізичні та юридичні особи, сприяння іноземному громадянину чи особі без громадянства у незаконному в'їзді до Російської Федерації, незаконному виїзді з Російської Федерації, незаконному транзитному проїзді через територію Російської Федерації і незаконному перебуванні (проживанні) в Російській Федерації, а також транспортні чи інші організації, здійснюють міжнародні перевезення та доставили в Російську Федерацію іноземного громадянина або особу без громадянства, які мають неправильно оформлені документи або не мають встановлених документів на право в'їзду в Російську Федерацію, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

У відношенні іноземного громадянина або особи без громадянства, незаконно перебувають на території Російської Федерації, або особи, якому не дозволено в'їзд в Російську Федерацію, а також у разі, якщо перебування (проживание) іноземного громадянина або особи без громадянства, законно перебувають в Російській Федерації, створює реальну загрозу обороноздатності чи безпеки держави, або громадському порядку, чи здоров'ю населення, з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, прав і законних інтересів інших осіб може бути прийнято рішення про небажаність перебування (проживания) даного іноземного громадянина або особи без громадянства в Російській Федерації. Порядок прийняття рішення про небажаність перебування (проживания) inostrannogo гропроживанняо особи без громадянства в Російській Федерації та perecheny federalynиh ispolnitelynoy органу влади, уповноважених приймати такі рішення, встановлюються Урядом Російської Федерації.

См. також:

Інструкцію про порядок подання та розгляду документів для підготовки розпоряджень Міністерства юстиції РФ про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства, підлягають звільненню з місць позбавлення волі, затверджену наказом Мін'юсту РФ від 20 Серпень 2007ljg. Nlj171

Інструкцію з організації діяльності органів внутрішніх справ РФ і Федеральної міграційної служби щодо прийняття рішення про небажаність перебування (проживання) inostrannogo громадянина або особи без громадянства в Російській Федерації, затверджену наказом МВС РФ від 17 Серпень 2004ljg. Nlj510

Іноземний громадянин або особа без громадянства, щодо яких прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані виїхати з Російської Федерації в порядку, передбаченому федеральним законом.

Іноземний громадянин або особа без громадянства, НЕ залишили територію Російської Федерації у встановлений термін, підлягають депортації. Депортація іноземного громадянина або особи без громадянства, щодо яких прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації, здійснюється федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіальним органом у взаємодії з федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями внутрішніх справ, та його територіальними органами, а також з іншими федеральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами в межах їх компетенції.

Рішення про небажаність перебування (проживання) inostrannogo громадянина або особи без громадянства в Російській Федерації являеться osnovaniem ДЛЯ posleduyushtego відмовився вул vaezde в Російську Federatsiyu.

Глава V. В'їзд у Російську Федерацію і виїзд з Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства

Про в'їзд і виїзд іноземних громадян см. також Правила перебування іноземних громадян в СРСР, затверджені постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26 Квітень 1991 г. N 212

Стаття 25.11. Іноземні громадяни, знаходяться в якості пасажирів на борту круїзних суден, мають дозволу на пасажирські перевезення та прибувають в Російську Федерацію через морські та річкові порти, відкриті для міжнародного пасажирського сполучення, можуть перебувати на території Російської Федерації протягом 72 годин без віз в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Федеральним законом від 1 Грудень 2007 г. N 310-ФЗ справжній Федеральний закон доповнено статтею 25.12

Стаття 25.12. Особливості в'їзду в Російську Федерацію, перебування на території Російської Федерації і виїзду з Російської Федерації іноземних громадян, які беруть участь в організації та проведенні XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014љгода в городељСочі, а також іноземних громадян, є учасниками XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014љгода в городељСочі, визначаються Федеральним законом «Про організацію і про проведення XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014љгода в городељСочі, розвитку городаљСочі як гірськокліматичного курорту і внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації».

Стаття 26. В'їзд у Російську Федерацію іноземному громадянину чи особі без громадянства може бути не дозволено у разі, якщо іноземний громадянин чи особа без громадянства:

1) у пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації порушили правила перетину Державного кордону Російської Федерації, митні правила, санітарні норми, — до усунення порушення;

2) використовували підроблені документи або повідомили завідомо неправдиві відомості про себе або про мету свого перебування в Російській Федерації;

3) мають незняту або непогашену судимість за вчинення умисного злочину на території Російської Федерації або за її межами, визнаного таким відповідно до федерального закону;

4) два і більше рази протягом трьох років залучалися до адміністративної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації за вчинення адміністративного правопорушення на території Російської Федерації;

5) втратив чинність з 1 Січень 2007 м.;

См. текст підпункту 5 статті 26

6) в період свого попереднього перебування в Російській Федерації ухилилися від сплати податку або адміністративного штрафу або не відшкодували витрати, пов'язані з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації або з депортацією, — до здійснення відповідних виплат у повному обсязі.

Федеральний закон від 10 Січень 2007љг. Nљ4-ФЗ до статті 27 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 27. В'їзд у Російську Федерацію іноземному громадянину чи особі без громадянства не дозволяється в разі, якщо:

1) це необхідно з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення;

2) в період свого попереднього перебування в Російській Федерації іноземний громадянин чи особа без громадянства піддавалися адміністративному видворенню за межі Російської Федерації або депортували, — протягом п'яти років з дня адміністративного видворення за межі Російської Федерації або депортації;

3) іноземний громадянин чи особа без громадянства мають непогашену чи не зняту судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину на території Російської Федерації або за її межами, визнаного таким відповідно до федерального закону;

4) inostrannиy litso громадянина або особи без представлені dokumentи, необхідні для отримання візи відповідно до законодавства Російської Федерації, — до їх подання;

5) іноземний громадянин чи особа без громадянства не представили поліс медичного страхування, дійсний на території Російської Федерації, — до його подання, за винятком (на основі взаємності) співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, співробітників міжнародних організацій, членів сімей зазначених осіб та інших категорій іноземних громадян;

6) при зверненні за візою або в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації іноземний громадянин чи особа без громадянства не змогли підтвердити наявність коштів для проживання на території Російської Федерації і подальшого виїзду з Російської Федерації або пред'явити гарантії надання таких засобів відповідно до порядку, встановленим Урядом Російської Федерації;

См. Положення про підтвердження іноземним громадянином або особою без громадянства наявності коштів для проживання на території Російської Федерації і виїзду з Російської Федерації або пред'явленні гарантії надання таких засобів при зверненні за візою або в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, затверджене постановою Уряду РФ від 24 Квітень 2003 г. N 241

См. Положення про представлення гарантій матеріального, медичного та житлового забезпечення іноземних громадян та осіб без громадянства на період їх перебування в РФ, затверджене постановою Уряду РФ від 24 Березень 2003 г. N 167

7) стосовно іноземного громадянина або особи без громадянства прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації.

Якщо в'їзд в Російську Федерацію іноземного громадянина або особи без громадянства обмежений з підстав, передбаченим підпунктами 2, 3 і 7 частині першій цієї статті, органи прикордонного контролю і федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіального органу у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, проставляє відповідну відмітку в документі, засвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства.

Стаття 28. Виїзд з Російської Федерації іноземним громадянам або особам без громадянства може бути обмежений у випадках, якщо вони:

1) відповідно до законодавства Російської Федерації затримано за підозрою у вчиненні злочину або залучені в якості обвинувачуваних, — до прийняття рішення у справі або до набрання законної сили вироком суду;

2) засуджені за вчинення злочину на території Російської Федерації, — до відбуття (виконання) покарання або до звільнення від покарання;

3) ухиляються від виконання зобов'язань, накладених на них судом, — до виконання зобов'язань або до досягнення згоди сторонами;

4) не виконали передбачені законодавством Російської Федерації зобов'язання зі сплати податків, — до виконання цих зобов'язань;

5) притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації за вчинення адміністративного правопорушення на території Російської Федерації, — до виконання покарання або до звільнення від покарання.

Глава VI. Порядок транзитного проїзду іноземних громадян та осіб без громадянства через територію Російської Федерації

Стаття 29. Транзитний проїзд через територію Російської Федерації здійснюється, як правило, без права на зупинку.

Транзитний проїзд через територію Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства в державу призначення всіма видами транспорту дозволяється за пред'явленням російської транзитної візи, візи на в'їзд в суміжну з Російською Федерацією за маршрутом прямування держава або візи держави призначення та дійсних для виїзду з Російської Федерації проїзних квитків або підтвердженою гарантії їх придбання у пункті пересадки на території Російської Федерації.

Транзитна віза іноземному громадянину не потрібно у випадку транзитного проїзду цього іноземного громадянина через територію Російської Федерації в невпинному режимі на ділянках транспортних магістралей у відповідності з переліком і в порядку, які встановлені Урядом Російської Федерації.

Стаття 30. Віза з правом на зупинку на території Російської Федерації може бути видана іноземним громадянам або особам без громадянства за поданні ними вмотивованою прохання та документів, підтверджуючих необхідність зупинки, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 31. Транзитний проїзд через територію Російської Федерації без візи дозволяється іноземному громадянину чи особі без громадянства у випадках, якщо вони:

1) здійснюють безпересадочний політ повітряним транспортом через територію Російської Федерації;

2) йдуть на літаку міжнародної авіалінії з пересадкою в аеропорту на території Російської Федерації і мають належним чином оформлені документи на право в'їзду в державу призначення і авіаквиток з підтвердженою датою вильоту з аеропорту пересадки на території Російської Федерації протягом 24 годин з моменту прибуття, за винятком випадків вимушеної зупинки;

3) проживають на території держави, з яким Російська Федерація має відповідний міжнародний договір.

Федеральним законом від 18 Липень 2006љг. Nљ121-ФЗ до статті 32 цього Закону внесено зміни

См. текст статті в попередній редакції

Стаття 32. Вимушеною зупинкою визнається перебування більше 24 годин в межах населеного пункту внаслідок настання наступних обставин:

1) стихійних лих, затримують рух поїзда, автотранспортного засобу, судна або літака;

2) необхідності ремонту відповідного транспортного засобу, пошкодженого в результаті псування будь-яких його частин або в результаті транспортної пригоди;

3) хвороби, якщо за висновком лікаря подальше проходження хворого представляється небезпечним для його життя і здоров'я;

4) непередбачених затримок при пересадці з одного виду транспорту на інший в пункті пересадки.

У разі вимушеної зупинки оформлення перебування на території Російської Федерації і продовження терміну дії транзитної російської візи виробляються територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, в місці вимушеної зупинки за заявою іноземних громадян або осіб без громадянства.

Глава VII. Відповідальність посадових осіб, громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства за порушення цього Закону

Виключена.

См. Текст глави VII.

Глава VIII. Прикінцеві положення

Стаття 36. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Стаття 37. З дня набрання чинності цього Закону визнати:

1) такими, що втратили чинність:

Постанова Верховної Ради Російської Федерації від 22 Грудень 1992 року "Про набрання чинності на території Російської Федерації Закону СРСР «Про порядок виїзду з СРСР і в'їзду в СРСР громадян СРСР» (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1993, N 1, ст. 19);

статтю 37 Федерального закону «Про статус депутата Ради Федерації і статусі депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1994, N 2, ст. 74);

2) нечинними на території Російської Федерації таких законодавчих актів Союзу Радянських Соціалістичних Республік:

Закон СРСР від 20 Травень 1991 року «Про порядок виїзду з Союзу Радянських Соціалістичних Республік і в'їзду в Союз Радянських Соціалістичних Республік громадян СРСР» (Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, 1991, N 24, ст. 687);

пункти 1 — 5 Постанови Верховної Ради СРСР від 20 Травень 1991 року "Про введення в дію Закону СРСР "Про порядок виїзду з Союзу Радянських Соціалістичних Республік і в'їзду в Союз Радянських Соціалістичних Республік громадян СРСР " (Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, 1991, N 24, ст. 688);

ГЛАВА III «В'їзд в СРСР і виїзд з СРСР іноземних громадян» Закону СРСР від 24 Червень 1981 року «Про правове становище іноземних громадян в СРСР» (Відомості Верховної Ради СРСР, 1981, N 26, ст. 836).

Стаття 38. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цього Закону організації, у розпорядженні яких знаходяться відомості особливої ​​важливості або цілком таємні відомості, віднесені до державної таємниці, укладають зі своїми співробітниками, раніше допущеними, а також знову допускаються до таких відомостей, трудові договори (контракти) відповідно до підпункту 1 статті 15 цього Закону.

Стаття 39. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цього Закону зберігаються діючий порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію, оформлення і видачі документів на виїзд з Російської Федерації та в'їзд в Російську Федерацію громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства, а також розмежування повноважень державних органів, здійснюють оформлення та видачу зазначених документів, в частині, не суперечить цьому Закону.

Стаття 40. Запропонувати Президенту Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, органам державної влади суб'єктів Російської Федерації привести свої правові акти у відповідність із цим Законом протягом трьох місяців з дня його вступу в силу.

Президент Російської Федерації

Б. Єльцин

Москва, Кремль
15 Серпень 1996 року
N 114-ФЗ

Прийнятий Державною Думою 18 Липень 1996 рокуКоментарі закриті