Закон «Про Громадянство Російської Федерації»

| Категорія: Імміграційні закони і правила Росії

Федеральний закон «Про громадянство Російської Федерації»
ГЛАВА I. Загальні умови

Стaтья 1. Прeдмeт рeгулірoвaнія нaстoящeгo Фeдeрaльнoгo зaкoнa

У поточних федеральних законів Російської Федерації soderžatsâ громадянства принципів і політики, рeгулірующіe oтнoшeнія, связaнниe з грaждaнствoм Рoссійскoй Фeдeрaціі, opredeleny створена, Умови та електронної priobreteniâ і припинення громадянства Російської Федерації.

Стaтья 2. Законодавства про громадянство Російської Федерації

Вoпрoси грaждaнствa Рoссійскoй Фeдeрaціі рeгуліруются Кoнстітуціeй Рoссійскoй Фeдeрaціі, meždunarodnymi dogovorami Російської Федерації, нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм, a тaкжe прінімaeмимі в сooтвeтствіі з ними іншими нoрмaтівнимі прaвoвимі aктaмі Рoссійскoй Фeдeрaціі.

Стaтья 3. Основні поняття

Для цeлeй нaстoящeгo Фeдeрaльнoгo зaкoнa іспoльзуются слeдующиe oснoвниe пoнять:

Громадянство Російської Федерації — устoйчівaя прaвoвaя зв'язок лиця з Рoссійскoй Фeдeрaціeй, vyražaûŝaâsâ в sovokupnosti IX vzaimnyx прямо і obâzannostej;

в іншому випадку національності — Громадянство (poddanstvo) inostrannogo gosudarstva;

Подвійне громадянство — присутність громадянина Російської Федерації громадянства (poddanstva) inostrannogo gosudarstva;

інoстрaнний грaждaнін — Людина, нe являющeeся грaждaнінoм Рoссійскoй Фeдeрaціі і імeющee грaждaнствo (poddanstvo) inostrannogo gosudarstva;

ліцo бeз грaждaнствa — Людина, нe являющeeся грaждaнінoм Рoссійскoй Фeдeрaціі і нe імeющee дoкaзaтeльствa нaличия грaждaнствa інoстрaннoгo гoсудaрствa;

рeбeнoк — Людина, нe дoстігшee вoзрaстa вoсeмнaдцaті лгг;

житло — прoжівaніe тих осіб нa зaкoннoм oснoвaніі нa тeррітoріі Рoссійскoй Фeдeрaціі або зa ee прeдeлaмі;

тeррітoрія Рoссійскoй Фeдeрaціі — тeррітoрія Рoссійскoй Фeдeрaціі в прeдeлax Гoсудaрствeннoй грaніци Рoссійскoй Фeдeрaціі або тeррітoрія РРФСР в прeдeлax aдміністрaтівнoй грaніци РРФСР нa дeнь нaступлeнія oбстoятeльств, связaнниx з пріoбрeтeніeм або прeкрaщeніeм грaждaнствa Рoссійскoй Фeдeрaціі в сooтвeтствіі з нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм;

Oбщий пoрядoк пріoбрeтeнія або прeкрaщeнія грaждaнствa Рoссійскoй Фeдeрaціі — пoрядoк рaссмoтрeнія вoпрoсoв грaждaнствa і прийняття рeшeній пo вoпрoсaм грaждaнствa Рoссійскoй Фeдeрaціі Прeзідeнтoм Рoссійскoй Фeдeрaціі в oтнoшeніі осіб, нa кoтoриx рaспрoстрaняются oбичниe услoвія, Чинне законодавство predusmotrennye Federalnym;

упрoщeнний пoрядoк пріoбрeтeнія або прeкрaщeнія грaждaнствa Рoссійскoй Фeдeрaціі — пoрядoк рaссмoтрeнія вoпрoсoв грaждaнствa і прийняття рeшeній пo вoпрoсaм грaждaнствa Рoссійскoй Фeдeрaціі в oтнoшeніі осіб, нa кoтoриx рaспрoстрaняются льгoтниe услoвія, Чинне законодавство predusmotrennye Federalnym;

Змінити Національність — priobretenie або припинення громадянства Російської Федерації;

вид нa жітeльствo — дoкумeнт, удoстoвeряющій лічнoсть тих осіб бeз громадянства, виданий на підтвердження дозволу на постійне проживання на території Російської Федерації особі без громадянства або іноземному громадянину і підтверджує їх право на вільний виїзд з Російської Федерації та повернення в Російську Федерацію.

Стаття 4. Принципи громадянства Російської Федерації і правила, регулюють питання громадянства Російської Федерації

1. Принципи громадянства Російської Федерації і правила, регулюють питання громадянства Російської Федерації, не можуть містити положень, обмежують права громадян за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності.

2. Громадянство Російської Федерації є єдиним і рівним незалежно від підстав його придбання.

3. Проживання громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації не припиняє його громадянства Російської Федерації.

4. Громадянин Російської Федерації не може бути позбавлений громадянства Російської Федерації або права змінити його.

5. Громадянин Російської Федерації не може бути висланий за межі Російської Федерації або виданий іноземній державі.

6. Російська Федерація заохочує придбання громадянства Російської Федерації особами без громадянства, проживають на території Російської Федерації.

7. Наявність у особи громадянства Російської Федерації або факт наявності у особи в минулому громадянства СРСР визначається на підставі законодавчих актів Російської Федерації, РСФСР или СССР, міжнародних договорів Російської Федерації, РСРРФСР або СРСРіяли на день настання обставин, з якими зв'язується наявність у особи відповідного громадянства.

Стаття 5. Громадяни Російської Федерації

Громадянами Російської Федерації є:

а) особи, мають громадянство Російської Федерації на день набрання чинності цього Закону;

B) особи, які набули громадянство Російської Федерації відповідно до справжнім Федеральним законом.

Стаття 6. Подвійне громадянство

1. Громадянин Російської Федерації, має також інше громадянство, розглядається Російською Федерацією тільки як громадянин Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.

2. Придбання громадянином Російської Федерації іншого громадянства не тягне за собою припинення громадянства Російської Федерації.

Стаття 7. Надання захисту і заступництва громадянам Російської Федерації, перебувають за межами Російської Федерації

1. Громадянам Російської Федерації, перебувають за межами Російської Федерації, надаються захист і заступництво Російської Федерації.

2. Органи державної влади Російської Федерації, дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації, посадові особи зазначених представництв та установ зобов'язані сприяти тому, щоб громадянам Російської Федерації була забезпечена можливість користуватися у повному обсязі всіма правами, встановленими Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації, законами і правилами держав проживання або перебування громадян Російської Федерації, а також можливість захищати їх права та охоронювані законом інтереси.

Стаття 8. Громадянство Російської Федерації і шлюб

1. Висновок або розірвання шлюбу між громадянином Російської Федерації і особою, що не мають громадянства Російської Федерації, не тягне за собою зміну громадянства зазначених осіб.

2. Зміна громадянства одним з подружжя не тягне за собою зміну громадянства другого з подружжя.

3. Розірвання шлюбу не тягне за собою зміну громадянства народилися у цьому шлюбі або усиновлених (удочеріння) подружжям дітей.

Стаття 9. Громадянство дітей

1. Громадянство дитини при придбанні або припинення громадянства Російської Федерації одним з його батьків або обома його батьками зберігається або змінюється відповідно до цього Закону.

2. Для набуття чи припинення громадянства Російської Федерації дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років необхідно його згоду.

3. Громадянство Російської Федерації дитину не може бути припинено, якщо в результаті припинення громадянства Російської Федерації він стане особою без громадянства.

4. Громадянство дитини не змінюється при зміні громадянства його батьків, лишенных родительских прав. У разі зміни громадянства дитини не потрібна згода його батьків, лишенных ропозбавлених батьківських прав

Стаття 10. Документи, засвідчують громадянство Російської Федерації

Документом, засвідчує громадянство Російської Федерації, є паспорт громадянина Російської Федерації або інший основний документ, містять вказівку на громадянство особи. Види основних документів, засвідчують особу громадянина Російської Федерації, визначаються федеральним законом.

ГЛАВА II. НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 11. Підстави набуття громадянства Російської Федерації

Громадянство Російської Федерації набувається:

а) за народженням;

B) в результаті прийому до громадянства Російської Федерації;

в) в результаті відновлення у громадянство Російської Федерації;

г) з інших підстав, передбаченим цим законом або міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 12. Придбання громадянства Російської Федерації за народженням

1. Дитина набуває громадянство Російської Федерації за народженням, якщо на день народження дитини:

а) обидва його батьків або єдиний його батько мають громадянство Російської Федерації (незалежно від місця народження дитини);

B) один з її батьків має громадянство Російської Федерації, а другий з батьків є особою без громадянства, або визнаний безвісно відсутнім, або місце його перебування невідомо (незалежно від місця народження дитини);

в) один з її батьків має громадянство Російської Федерації, а другий з батьків є іноземним громадянином, за умови, що дитина народилася на території Російської Федерації або якщо в іншому випадку він стане особою без громадянства;

г) обидва його батьків, проживають на території Російської Федерації, є іноземними громадянами або особами без громадянства, за умови, що дитина народилася на території Російської Федерації, а держави, громадянами яких є його батьки, не надають йому своє громадянство.

2. Дитина, який знаходиться на території Російської Федерації і батьки якої невідомі, стає громадянином Російської Федерації у випадку, якщо батьки не з'являться протягом шести місяців з дня його виявлення.

Стаття 13. Прийом до громадянства Російської Федерації у загальному порядку

1. Іноземні громадяни та особи без громадянства, досягли віку вісімнадцяти років і мають дієздатністю, право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у загальному порядку за умови, якщо зазначені громадяни та особи:

а) проживають на території Російської Федерації з дня отримання посвідки на проживання і до дня звернення із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації протягом п'яти років безперервно, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Термін проживання на території Російської Федерації вважається безперервним, якщо особа виїжджала за межі Російської Федерації не більше ніж на три місяці протягом одного року;

B) зобов'язуються дотримуватися Конституції Російської Федерації і законодавство Російської Федерації;

в) мають законне джерело засобів до існування;

г) звернулися до повноважний орган іноземної держави з заявами про відмову від наявного в них іншого громадянства. Відмова від іншого громадянства не потрібна, якщо це передбачено міжнародним договором Російської Федерації або цим Федеральним законом або якщо відмова від іншого громадянства неможливий в силу не залежних від особи причин;

д) володіють російською мовою; порядок визначення рівня знань російської мови встановлюється положенням про порядок розгляду питань громадянства Російської Федерації.

2. Термін проживання на території Російської Федерації, встановлений пунктом «а» частині першій цієї статті, скорочується до одного року за наявності хоча б однієї з таких підстав:

а) народження особи на території РРФСР і наявність у нього в минулому громадянства СРСР;

B) стан у шлюбі з громадянином Російської Федерації не менше трьох років;

в) наявність у непрацездатної особи дієздатних сина чи дочки, досягли віку вісімнадцяти років і мають громадянство Російської Федерації;

г) наявність у особи високих досягнень у галузі науки, техніки і культури; володіння особою професією або кваліфікацією, представляють інтерес для Російської Федерації;

д) надання особі політичного притулку на території Російської Федерації;

е) визнання особи біженцем в порядку, встановленому федеральним законом.

3. Особа, яка має особливі заслуги перед Російською Федерацією, може бути прийнято до громадянства Російської Федерації без дотримання умов, передбачених частиною першою цієї статті.

Стаття 14. Прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку

1. Іноземні громадяни та особи без громадянства, досягли віку вісімнадцяти років і мають дієздатністю, право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку без дотримання умов, передбачених пунктом «а» частини першої статті 13 цього Закону, якщо зазначені громадяни та особи:

а) мають хоча б одного непрацездатного батька, що має громадянство Російської Федерації;

B) мали громадянство СРСР, проживали і проживають у державах, входили до складу СРСР, не отримали громадянства цих держав і залишаються в результаті цього особами без громадянства.

2. До громадянства Російської Федерації приймаються у спрощеному порядку без дотримання умов, передбачених частиною першою статті 13 цього Закону, дитина і недієздатна особа, є іноземними громадянами або особами без громадянства:

а) дитина, один з батьків якої має громадянство Російської Федерації, — за заявою цього батька і за наявності згоди другого з батьків на придбання дитиною громадянства Російської Федерації. Така згода не вимагається, якщо дитина проживає на території Російської Федерації;

B) дитина, єдиний батько якого має громадянство Російської Федерації, — за заявою батьків;

в) дитина або недієздатна особа, над якими встановлено опіку чи піклування, — за заявою опікуна чи піклувальника, мають громадянство Російської Федерації.

Стаття 15. Відновлення в громадянство Російської Федерації

Іноземні громадяни та особи без громадянства, раніше мали громадянство Російської Федерації, можуть бути відновлені в громадянство Російської Федерації відповідно до частини першої статті 13 цього Закону. При цьому термін їхнього проживання на території Російської Федерації скорочується до трьох років.

Стаття 16. Підстави відхилення заяв про прийом до громадянства Російської Федерації і про відновлення в громадянство Російської Федерації

Відхиляються заяви про прийом до громадянства Російської Федерації і про відновлення в громадянство Російської Федерації, подані особами, які:

а) виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу Російської Федерації чи іншими діями створюють загрозу безпеці Російської Федерації;

B) протягом п'яти років, передували дню звернення із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації або про відновлення в громадянство Російської Федерації, видворялися за межі Російської Федерації у відповідності з федеральним законом;

в) використовували підроблені документи або повідомили завідомо неправдиві відомості;

г) перебувають на військовій службі, на службі в органах безпеки або в правоохоронних органах іноземної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації;

д) мають незняту або непогашену судимість за вчинення умисних злочинів на території Російської Федерації або за її межами, визнаних такими відповідно до федерального закону;

е) переслідуються в кримінальному порядку компетентними органами Російської Федерації або компетентними органами іноземних держав за злочини, визнаються такими відповідно до федерального закону (до винесення вироку суду або прийняття рішення по справі);

ж) засуджені і відбувають покарання у вигляді позбавлення волі за дії, переслідувані згідно з федеральним законом (до закінчення терміну покарання);

з) не мають законного джерела коштів для існування на день звернення із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації або протягом п'яти років безперервного проживання на території Російської Федерації, якщо інший термін проживання на території Російської Федерації, є умовою для звернення із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації, не встановлений цим Законом.

Стаття 17. Вибір громадянства при зміні Державної кордону Російської Федерації

При зміні Державної кордону Російської Федерації відповідно до міжнародного договору Російської Федерації особи, проживають на території, державна приналежність якої змінена, мають право на вибір громадянства (оптацію) в порядку та строки, які встановлені відповідним міжнародним договором Російської Федерації.

ГЛАВА III. ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 18. Підстави припинення громадянства Російської Федерації

Громадянство Російської Федерації припиняється:

а) внаслідок виходу з громадянства Російської Федерації;

B) з інших підстав, передбаченим цим законом або міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 19. Вихід з громадянства Російської Федерації

1. Вихід з громадянства Російської Федерації особи, проживає на території Російської Федерації, здійснюється на підставі добровільного волевиявлення такої особи в загальному порядку, за винятком випадків, передбачених статтею 20 цього Закону.

2. Вихід з громадянства Російської Федерації особи, проживає на території іноземної держави, здійснюється на підставі добровільного волевиявлення такої особи в спрощеному порядку, за винятком випадків, передбачених статтею 20 цього Закону.

3. Вихід з громадянства Російської Федерації дитини, один з батьків якої має громадянство Російської Федерації, а другий з батьків є іноземним громадянином або єдиний батько якого є іноземним громадянином, здійснюється в спрощеному порядку за заявою обох батьків або за заявою єдиного батька.

Стаття 20. Підстави відмови у виході з громадянства Російської Федерації

Вихід з громадянства України не допускається, якщо громадянин Російської Федерації:

а) має не виконане перед Російською Федерацією зобов'язання, встановлене федеральним законом;

B) притягнутий компетентними органами Російської Федерації в якості обвинуваченого у кримінальній справі або стосовно його є вступив в законну силу і підлягає виконанню обвинувальний вирок суду;

в) не має іншого громадянства і гарантій його придбання.

Стаття 21. Вибір іншого громадянства (оптация) при зміні Державної кордону Російської Федерації

При територіальних перетвореннях в результаті зміни відповідно до міжнародного договору Російської Федерації Державного кордону Російської Федерації громадяни Російської Федерації, проживають на території, яка піддалася зазначеним перетворенням, має право зберегти або змінити своє громадянство відповідно до умов даного міжнародного договору.

ГЛАВА IV. СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 22. Підстави скасування рішень з питань громадянства Російської Федерації

Рішення про придбання або припинення громадянства Російської Федерації підлягає скасуванню, якщо буде встановлено, що дане рішення приймалося на підставі поданих заявником підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей. Факт використання підроблених документів або повідомлення завідомо неправдивих відомостей встановлюється в судовому порядку.

Стаття 23. Порядок скасування рішень з питань громадянства Російської Федерації і наслідки такого скасування

1. Скасування рішення з питань громадянства Російської Федерації здійснюється Президентом Російської Федерації чи іншим повноважним органом, відають справами про громадянство Російської Федерації і прийняли таке рішення.

2. Рішення з питань громадянства Російської Федерації у разі скасування відповідно до статті 22 цього Закону вважається недійсним з дня прийняття такого рішення.

ГЛАВА V. ГРОМАДЯНСТВО ДІТЕЙ ПРИ ЗМІНУ ГРОМАДЯНСТВА БАТЬКІВ, Опікуни та піклувальники. ГРОМАДЯНСТВО недієздатних осіб

Стаття 24. Зміна громадянства дитини при придбанні або припинення громадянства Російської Федерації його батьків

1. Дитина набуває громадянство Російської Федерації, якщо обидва його батьків або єдиний його батько набувають громадянство Російської Федерації.

2. Громадянство Російської Федерації дитини припиняється при припиненні громадянства Російської Федерації обох його батьків або єдиний його батько за умови, що дитина не стане особою без громадянства.

Стаття 25. Громадянство дитини при придбанні або припинення громадянства Російської Федерації одним з його батьків

1. Якщо один з батьків, мають інше громадянство, набуває громадянство Російської Федерації, їх дитина, проживає на території Російської Федерації, може набути громадянства Російської Федерації за заявою його батька, здобуває громадянство Російської Федерації.

2. Якщо один з батьків, мають інше громадянство, набуває громадянство Російської Федерації, їх дитина, проживає за межами Російської Федерації, може набути громадянства Російської Федерації за заявою обох його батьків.

3. Якщо один з батьків, що має інше громадянство, набуває громадянство Російської Федерації, а другий з батьків є особою без громадянства, їх дитина може набути громадянства Російської Федерації за заявою його батька, здобуває громадянство Російської Федерації.

4. Якщо один з батьків, що придбає громадянство Російської Федерації, є особою без громадянства, а другий з батьків має інше громадянство, їх дитина може набути громадянства Російської Федерації за заявою обох його батьків.

5. Якщо громадянство Російської Федерації одного з батьків припиняється, а другий з батьків залишається громадянином Російської Федерації, їх дитина зберігає громадянство Російської Федерації. Громадянство Російської Федерації дитини може бути припинено одночасно з припиненням громадянства Російської Федерації одного з батьків при наявності даного письмово згоди другого з батьків, є громадянином Російської Федерації, та за умови, що дитина не стане особою без громадянства.

Стаття 26. Громадянство дітей при усиновленні (удочеріння)

1. Дитина, є громадянином Російської Федерації, при усиновленні (удочерении) його іноземними громадянами або іноземним громадянином зберігає громадянство Російської Федерації. Громадянство Російської Федерації дитини, усиновленої (удоудочерінняоземними громадянами або іноземним громадянином, може бути припинено у загальному порядку за заявою обох усиновителів або єдиного усиновителя за умови, що дитина не стане особою без громадянства.

2. Дитина, усиновлений (удочеренный) громадянином Російської Федерації, или супругами, які є громадянами Російської Федерації, или суабо подружжямз яких є громадянином Російської Федерації, а інший — особою без громадянства, набуває громадянство Російської Федерації з дня його усиновлення (удочерения) незалудочерінняця проживання дитини за заявою усиновлювача, є громадянином Російської Федерації.

3. Дитина, усиновлений (удочеріння) подружжям, один з яких є громадянином Російської Федерації, а інший має інше громадянство, може набути громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку за заявою обох усиновителів незалежно від місця проживання дитини.

4. У разі, передбаченому частиною третьою цієї статті, при відсутності протягом одного року з дня усиновлення (удочерения) заяви обох усиновителів дитина набуває громадянство Російської Федерації з дня усиновлення (удочеренияудочеріння його усиновителі проживають на території Російської Федерації.

Стаття 27. Громадянство дітей та недієздатних осіб, над якими встановлено опіку чи піклування

1. Діти і недієздатні особи, над якими встановлено опіку чи піклування громадянина Російської Федерації, набувають громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку за заявою опікуна чи піклувальника.

2. Дитина або недієздатна особа, знаходяться на повному державному опікою у виховному або лікувальному закладі, установі соціального захисту населення або іншому аналогічному закладі Російської Федерації, набуває громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку за заявою керівника установи, в якому міститься дитина або недієздатна особа.

3. Дитина або недієздатна особа, над якими встановлено опіку чи піклування іноземного громадянина, здобуває громадянство Російської Федерації, може набути громадянства Російської Федерації одночасно з зазначеним громадянином за його заявою.

4. Дитина або недієздатна особа, які є громадянами Російської Федерації і над якими встановлено опіку чи піклування іноземного громадянина, зберігає громадянство Російської Федерації.

ГЛАВА VI. Повноважного органу, Відає справами Про громадянство Російської Федерації

Стаття 28. Повноважні органи, відають справами про громадянство Російської Федерації

1. Повноважними органами, відають справами про громадянство Російської Федерації, є:

Президент Російської Федерації;

федеральний орган виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, та його територіальні органи;

федеральний орган виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, та дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації.

2. Повноваження органів, відають справами про громадянство Російської Федерації, визначаються цим Законом.

Стаття 29. Повноваження Президента Російської Федерації

1. Президент Російської Федерації вирішує питання:

а) прийому до громадянства Російської Федерації у загальному порядку відповідно до статті 13 цього Закону;

B) відновлення у громадянство Російської Федерації в загальному порядку відповідно до статті 15 цього Закону;

в) виходу з громадянства Російської Федерації у загальному порядку відповідно до частини першої статті 19 та частиною першою статті 26 цього Закону;

г) скасування рішень з питань громадянства Російської Федерації відповідно до статті 23 цього Закону.

2. Президент Російської Федерації затверджує положення про порядок розгляду питань громадянства Російської Федерації.

3. Президент Російської Федерації забезпечує узгоджене функціонування і взаємодія повноважних органів, відають справами про громадянство Російської Федерації, у зв'язку з виконанням цього Закону.

4. Президент Російської Федерації видає укази з питань громадянства Російської Федерації.

5. За наявності обставин, передбачених пунктами «B» — «ж» статті 16 настоящего Федерального закона, Президент Російської Федерації у виняткових випадках вправі розглянути питання про прийом до громадянства Російської Федерації або поновлення у громадянстві Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства відповідно до статей 13 — 15 настояцього Закону

Стаття 30. Повноваження федерального органу виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, та його територіальних органів

Федеральний орган виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, та його територіальні органи здійснюють такі повноваження:

а) визначають наявність громадянства Російської Федерації у осіб, проживають на території Російської Федерації;

B) приймають від осіб, проживають на території Російської Федерації, заяви з питань громадянства Російської Федерації;

в) перевіряють факти і представлені для обгрунтування заяв з питань громадянства Російської Федерації документи і в разі необхідності запрошують додаткові відомості у відповідних державних органах;

г) направляють Президенту Російської Федерації у випадках, передбачених частиною першою статті 29 цього Закону, заяви з питань громадянства Російської Федерації, представлені для їх обгрунтування документи та інші матеріали, а також висновки на дані заяви, документи і матеріали;

д) виконують прийняті Президентом Російської Федерації рішення з питань громадянства Російської Федерації щодо осіб, проживають на території Російської Федерації;

е) розглядають заяви з питань громадянства Російської Федерації, подані особами, проживають на території Російської Федерації, і приймають рішення з питань прийому до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку відповідно до статті 14, з частиною третьою статті 19 та частиною третьою статті 26 цього Закону;

ж) ведуть облік осіб, щодо яких федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями внутрішніх справ, або його територіальним органом прийнято рішення про зміну громадянства;

з) оформляють громадянство Російської Федерації відповідно до частини другої статті 12 та частинами другою та четвертою статті 26 цього Закону;

і) здійснюють скасування рішень з питань громадянства Російської Федерації відповідно до статті 23 цього Закону.

Стаття 31. Повноваження федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, і дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації

Федеральний орган виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, та дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації:

а) визначають наявність громадянства Російської Федерації у осіб, проживають за межами Російської Федерації;

B) приймають від осіб, проживають за межами Російської Федерації, заяви з питань громадянства Російської Федерації;

в) перевіряють факти і представлені для обгрунтування заяв з питань громадянства Російської Федерації документи і в разі необхідності запрошують додаткові відомості у відповідних державних органах;

г) направляють Президенту Російської Федерації у випадках, передбачених частиною першою статті 29 цього Закону, заяви з питань громадянства Російської Федерації, представлені для їх обгрунтування документи та інші матеріали, а також висновки на дані заяви, документи і матеріали;

д) виконують прийняті Президентом Російської Федерації рішення з питань громадянства Російської Федерації щодо осіб, проживають за межами Російської Федерації;

е) розглядають заяви з питань громадянства Російської Федерації, подані особами, проживають за межами Російської Федерації, і приймають рішення з питань прийому до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку відповідно до статті 14, з частинами другою і третьою статті 19 та частиною третьою статті 26 цього Закону;

ж) ведуть облік осіб, щодо яких дипломатичними представництвами та консульськими установами Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації, прийняті рішення про зміну громадянства;

з) оформляють громадянство Російської Федерації відповідно до частини другої статті 26 цього Закону;

і) здійснюють скасування рішень з питань громадянства Російської Федерації відповідно до статті 23 цього Закону.

ГЛАВА VII. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО громадянство Російської Федерації

Стаття 32. Порядок подання заяв з питань громадянства Російської Федерації

1. Заява з питань громадянства Російської Федерації подається за місцем проживання заявника:

а) особою, проживають на території Російської Федерації, — до територіального органу федерального органу виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ;

B) особою, проживають за межами Російської Федерації і не мають місця проживання на території Російської Федерації, — в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації.

2. Заява подається заявником особисто.

3. У разі, якщо заявник не може особисто подати заяву у зв'язку з обставинами, мають винятковий характер і підтвердженими документально, заяву та необхідні документи можуть бути передані для розгляду через іншу особу або направлені поштою. У цьому випадку справжність підпису особи, підписала заяву, і відповідність копії документа, доданого до заяви, його оригіналу засвідчуються нотаріальними записами.

4. Заява про зміну громадянства дитини або недієздатної особи подається їх батьками або іншими законними представниками.

Стаття 33. Порядок оформлення заяв з питань громадянства Російської Федерації

1. Заява з питань громадянства Російської Федерації складається письмово за встановленою формою. Особистий підпис заявника засвідчується що прийняла заяву уповноваженою на те посадовою особою повноважного органу, відає справами про громадянство Російської Федерації.

2. У разі, якщо заявник не може підписати заяву чинності неписьменності або фізичних вад, заява на його прохання підписується іншою особою, справжність підпису цієї особи засвідчується нотаріальною записом. За межами Російської Федерації такий запис вноситься до заяву уповноваженою на те посадовою особою дипломатичного представництва чи консульської установи Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації.

3. Згода зацікавлених осіб на придбання або припинення громадянства Російської Федерації в передбачених цим Законом випадках дається в письмовому вигляді, справжність підписів зазначених осіб засвідчується нотаріальними записами. Справжність підписів осіб, проживають за межами Російської Федерації, засвідчується уповноваженими на те посадовими особами дипломатичних представництв або консульських установ Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації.

4. Форма заяви та перелік зазначаються у заяві відомостей і необхідних документів стосовно конкретних підстав набуття чи припинення громадянства Російської Федерації визначаються положенням про порядок розгляду питань громадянства Російської Федерації, затверджується Президентом Російської Федерації.

Стаття 34. Справляння державного мита та консульських зборів

1. При подачі заяви про прийом до громадянства Російської Федерації, поновлення у громадянстві Російської Федерації або вихід з громадянства Російської Федерації, а також при визначенні громадянства Російської Федерації за заявами зацікавлених осіб на території Російської Федерації стягується державне мито, а за межами Російської Федерації — консульський збір у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

2. У разі відхилення заяви з питань громадянства Російської Федерації з підстав, передбаченими статтями 16 і 20 цього Закону, державне мито і консульський збір заявнику не повертаються.

Стаття 35. Порядок і строки прийняття рішень з питань громадянства Російської Федерації

1. Рішення з питань громадянства Російської Федерації у загальному порядку приймаються Президентом Російської Федерації.

2. Розгляд заяв з питань громадянства Російської Федерації і прийняття рішень про прийом до громадянства Російської Федерації у загальному порядку здійснюються у строк до одного року з дня подання заяви та всіх необхідних документів, оформлених належним чином.

3. Рішення про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку приймаються:

федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями внутрішніх справ, та його територіальними органами;

федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, і дипломатичними представництвами та консульськими установами Російської Федерації, знаходяться за межами Російської Федерації.

4. Розгляд заяв з питань громадянства Російської Федерації і прийняття рішень про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку здійснюються у строк до шести місяців з дня подання заяви та всіх необхідних документів, оформлених належним чином.

5. Рішення з питань громадянства Російської Федерації оформляються в письмовому вигляді із зазначенням підстав їх прийняття.

Стаття 36. Прийняття до розгляду повторних заяв з питань громадянства Російської Федерації

1. Особа, щодо якої прийнято рішення з питань громадянства Російської Федерації, має право знову звернутися з заявою з питань громадянства Російської Федерації не раніше ніж після закінчення одного року після прийняття попереднього рішення.

2. За наявності обставин, що не були або не могли бути відомі заявнику, повторну заяву може бути прийнято до розгляду без дотримання строку, встановленого частиною першою цієї статті.

Стаття 37. Дата набуття чи припинення громадянства Російської Федерації

1. Громадянство Російської Федерації набувається:

відповідно до статті 12 цього Закону — з дня народження дитини;

відповідно до частин другої і четвертої статті 26 цього Закону — з дня усиновлення (удочеріння) дитини;

в інших випадках — з дня прийняття повноважним органом, котрі відають справами про громадянство Російської Федерації, відповідного рішення.

2. Громадянство Російської Федерації припиняється з дня прийняття повноважним органом, котрі відають справами про громадянство Російської Федерації, відповідного рішення.

Стаття 38. Виконання рішень з питань громадянства Російської Федерації

1. Повноважні органи, відають справами про громадянство Російської Федерації і прийняли до розгляду заяви з питань громадянства Російської Федерації, повідомляють зацікавленим особам про прийняті рішення і видають цим особам відповідні документи.

2. Федеральний орган виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, і федеральний орган виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, здійснюють контроль за виконанням рішень з питань громадянства Російської Федерації та інформують про це Президента Російської Федерації в терміни, встановлені положенням про порядок розгляду питань громадянства Російської Федерації, затверджується Президентом Російської Федерації.

ГЛАВА VIII. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ повноважного органу, Відає справами Про громадянство Російської Федерації, І ДІЙ ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 39. Оскарження рішень з питань громадянства Російської Федерації

Рішення повноважного органу, відає справами про громадянство Російської Федерації, про відхилення заяви з питань громадянства Російської Федерації може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

Стаття 40. Оскарження дій посадових осіб повноважних органів, відають справами про громадянство Російської Федерації

Відмова у розгляді заяви з питань громадянства Російської Федерації та інші порушують порядок провадження у справах про громадянство Російської Федерації і порядок виконання рішень з питань громадянства Російської Федерації дії посадових осіб повноважних органів, відають справами про громадянство Російської Федерації, можуть бути оскаржені вищестоящому у порядку підлеглості посадовій особі чи до суду.

Стаття 41. Вирішення спорів про громадянство дитини і недієздатної особи

Спори між батьками, між батьком і опікуном чи піклувальником про громадянство дитини або недієздатної особи вирішуються у судовому порядку виходячи з інтересів дитини або недієздатної особи.

Розділ IX. Заключні положення

Стаття 42. Дійсність документів, виданих відповідно до раніше діючим законодавством про громадянство Російської Федерації

Документи, видані відповідно до раніше діючим законодавством про громадянство Російської Федерації, зберігають юридичну силу, якщо вони оформлені належним чином, і вважаються дійсними на день набрання чинності цього Закону.

Стаття 43. Порядок розгляду заяв з питань громадянства Російської Федерації, прийнятих до розгляду до набрання чинності цього Закону

1. Розгляд заяв з питань громадянства Російської Федерації, прийнятих до розгляду до набрання чинності цього Закону, і прийняття рішень із зазначених заяв здійснюються відповідно до цього Закону, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

2. У разі, якщо Законом Російської Федерації «Про громадянство Російської Федерації» був встановлений більш пільговий в порівнянні з цим Законом порядок набуття чи припинення громадянства Російської Федерації, розгляд заяв, передбачених частиною першою цієї статті, і прийняття по них рішень здійснюються в порядку, встановленому зазначеним Законом Російської Федерації.

Стаття 44. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Законом

1. З дня набрання чинності цього Закону визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президії Верховної Ради РРФСР від 29 Червень 1981 року «Про таїнства прийняті до громадянства РРФСР» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, N 26, ст. 903);

Указ Президії Верховної Ради РРФСР від 29 Червень 1981 року «Про затвердження Положення про порядок розгляду в Президії Верховної Ради РРФСР питань, пов'язаних з прийомом до громадянства РРФСР»;

Закон РРФСР від 8 Липень 1981 року «Про затвердження Указу Президії Верховної Ради РРФСР „Про таїнства прийняті до громадянства РРФСР“ (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, N 28, ст. 982);

Закон Російської Федерації від 28 Листопад 1991 г. N 1948-1 „Про громадянство Російської Федерації“ (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, NN6, ст. 243), за винятком пунктів „а "-»в" статті 18, частини третьої статті 19, статей 20 і 41, передбачають більш пільговий в порівнянні з цим Законом порядок набуття чи припинення громадянства Російської Федерації особами, заяви яких з питань громадянства Російської Федерації прийняті до розгляду до набрання чинності цього Закону;

пункти 2-4, 7-18 Закону Російської Федерації від 17 Червень 1993 г. N 5206-1 "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР «Про громадянство РРФСР» (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1993, N 29,Nст. 1112);

Федеральний закон від 6 Лютий 1995 г. N 13-ФЗ "Про внесення зміни до Закону Російської Федерації «Про громадянство Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1995, N 7, ст. 496);

статтю 11 Федерального закону від 24 Травень 1999 г. N 99-ФЗ «Про державну політику Російської Федерації відносно співвітчизників за кордоном» (Збори законодавства Російської Федерації, 1999, N 22, ст. 2670).

2. Запропонувати Президенту Російської Федерації та Уряду Російської Федерації привести свої нормативні правові акти у відповідність із цим Законом протягом шести місяців з дня його вступу в силу.

Стаття 45. Набуття чинності цього Закону

Цей Закон набирає чинності з 1 Липень 2002 року.

Президент Російської Федерації

ДЮЙМІВ. ПУТІН

 

Прийнятий Державною Думою 19 Квітень 2002 року

Схвалений Радою Федерації 15 Травень 2002 рокуКоментарі закриті


Цікаві записи: